De Raad – De negativiteit die jullie zien – 4 Februari 2019/ Ron Head

De Raad
De negativiteit die jullie zien
4 Februari 2019/ Ron Head
Veel van jullie vragen gaan over de negativiteit die jullie rondom je heen zien. We hebben er voor gekozen om een van die vragen hier beneden toe te voegen, maar het is onze bedoeling om ze allemaal te behandelen.
“Wanneer onze wereld is gebaseerd op dualiteit, hoe heeft duisternis en negativiteit hier dan duizenden jaren lang zo welig kunnen tieren? Zouden er niet 50% positieve entiteiten en 50% negatieve in de wereld moeten zijn?”  
We moeten jullie nu eerst duidelijk maken dat deze waarnemingen oordelen zijn. En ten tweede zeggen we dat het blikveld dat jullie hebben betrekkelijk is. Samenlevingen, die van een lagere vibratie zijn en die dat zijn geweest, zien de afscheiding tussen lager en hoger heel anders dan jullie dat doen. Jullie hoeven alleen maar het feit te overwegen dat velen in Rome de Romeinse spelen in een positief licht beschouwden. Zelfs tegenwoordig beschouwen sommigen het stenigen een gepaste straf. Terwijl degenen van een hogere vibratie het idee van straf op zich heel negatief zouden kunnen beschouwen. En ja, wij beseffen dat jullie nog niet zover zijn.   
Dat allemaal gezegd hebbende, laten we de vraag beantwoorden.
We moeten nogmaals zeggen dat jullie visie over de toestand van de wereld door de beschikbaarheid van onmiddellijke informatie nogal verwrongen is. Niet dat dit op zichzelf slecht is, maar dat jullie iedere dag, de hele dag lang het slechtste van jullie zelf getoond wordt. 

Wij willen jullie nu vragen om eerlijk te bekijken wat er om jullie heen is. We bedoelen niet wat jullie op TV zien. We bedoelen, wat zien jullie? Jullie zien moeders en vaders en jullie zien mensen aan het werk. Zij verdienen de kost door voor anderen dingen te doen die ze niet zelf willen doen. Jullie zien mensen die genieten van vriendschappen, die genieten van hun huisdieren, die genieten van hun familie. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen. Maar het zijn de uitzonderingen die jullie volledige aandacht krijgen.    

Jullie vragen je af waarom er geen 50/50 balans is. Geliefde familie, er is een veel betere balans dan 50/50 en dat is altijd zo geweest. Jullie is verteld dat de mensheid van nature slecht is. De mensheid is van nature goddelijk. Jullie hebben dat laten gebeuren. Jullie zijn misleid. Jullie zijn belogen. Jullie hebben het slechtste geloofd. En ondanks dat hebben jullie jezelf opgetild tot dit kruispunt.
Jawel, er zijn dingen die er op dit moment vreselijk kunnen uitzien. Jullie treden jezelf heel moedig tegemoet. En in tijden van spanning, lijkt tijd stil te staan. Maar niets is minder waar. Jullie schuiven heel snel richting afrekening en vernieuwing.
Dit wordt niet voor jullie gedaan. Dit wordt jullie niet aangedaan. Jullie doen dit. Jullie hebben in deze hoger octaven gezegd: “Genoeg! Dit is veel te ver gegaan!” Jullie zijn jezelf en de wereld aan het herstellen.
Ontken niet wat er gebeurd is. Maar vier welwat jullie creëren. Jullie stijgen boven de negativiteit uit. Er zal een tijd komen dat er veel dingen die jullie als positief zien, als ietwat negatief gezien zou kunnen worden. Maar zie het zo, iedere ervaring waar de mensheid doorheen is gegaan, heeft jullie naar dit punt gebracht. Dus, wat is er echt negatief?
Iedere ervaring is een kans om te kijken en keuzes te maken. De route van de mensheid zal altijd omhoog zijn. Jullie zijn goddelijk. Hoe zou dat niet kunnen zijn?
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra