De Raad – De kwestie van doel – 3 Februari 2019 / Ron Head

De Raad
De kwestie van doel
3 Februari 2019 / Ron Head
We vinden dat we nogmaals de kwestie van doel moeten behandelen. Telkens weer vragen jullie deze raad – en aan vele andere kanalen – “Hoe kan ik mijn doel vinden?” “Wat is mijn, of ons, doel?” “Wat zou ik moeten doen?” We hebben in de lijst vragen aan ons, meer dan een dozijn die ons dit op een of andere manier vragen. We zullen het nu nogmaals behandelen en misschien zullen jullie begrijpen dat het probleem ligt in jullie vooraf gevormde ideeën van wat een acceptabel doel zou kunnen zijn.  
Er is een moeder die dit leest en die moe is van het zorgen voor haar drie kinderen. Ze voert een, meestal ondergewaardeerde, taak heel goed uit. Ze zorgt er voor dat ze gevoed blijven, gekleed, onderdak hebben, bij de dokter komen en ze houdt hen bezig. En ze doet dat met minder middelen dan ze zich zou wensen. Ze is er enkele jaren geleden mee gestopt om veel voor zichzelf te wensen.
Op stille ogenblikken betreurt ze dat ze geen tijd heeft om te wijden aan het vinden van haar ware levensdoel.
Op diverse niveaus is dit een uitstekende illustratie voor allen die hun doel ‘niet kunnen vinden’. Wij vragen jullie dit, weet de moeder of ze misschien niet een opmerkelijke wereldleider opvoedt? Weet zij dat een van haar kinderen een onderzoeker zou kunnen worden die een genezing ontwikkelt voor diverse dodelijke ziektes? Wat indien de kleindochter van een van die kinderen een uiterst uitzonderlijke leraar zou kunnen worden? 
Jullie is een ‘leugen verkocht’ over wat belangrijk in jullie wereld is en wat niet. En daarna hebben jullie het idee aanvaard dat jullie ‘niet toereikend’ zijn. In jullie wereld, zoals die tegenwoordig bestaat, kan men iemand laten denken dat men een heleboel waard is wanneer ze een spel goed kunnen spelen, of als men er voor de camera goed uitziet, of met een innemende stem beleidslijnen kan aangeven. Zij kunnen zeer hoge salarissen eisen en in dure huizen wonen, enz. Leraren, genezers, landbouwers enz. die hun leven besteden aan het steunen van degenen rondom hen heen, worden verwacht om maar weinig of zelfs helemaal niets te vragen voor wat ze doen.   
Wat zegt dat over de waarde die wordt toegekend aan een gewoon maar goed geleefd leven? Hoe zou dit jullie ideeën over wat jullie doel ‘zou moeten’ zijn kunnen beïnvloeden?
Alles wat we net besproken hebben is het gevolg van wat jullie in jullie leven geleerd is, of van wat jullie vanuit observatie geleerd hebben. Het werd allemaal bepaald door anderen en door jullie geaccepteerd. Hebben jullie jezelf wel eens afgevraagd wat jullie in je leven willen doen? Is dat idee te egoïstisch?  
Jullie leven in oordeel met jezelf door jezelf te vergelijken met de aanvaarde ideeën van anderen, waarvan sommigen al lang dood zijn. Begrijpen jullie dat?
Laten we jullie vertellen wat jullie doel werkelijk is.
Vanuit jullie perspectief gezien, wanneer jullie iemand zien die zeer goed zichtbaar is in jullie samenleving, of zelfs iemand die een voor jullie respectabel beroep heeft, of iemand die zijn openbare leven gewijd heeft om de samenleving te helpen, denken jullie dat hij of zij zijn of haar doel volgt in het leven. En het zou zo kunnen zijn dat wat ze doen, een intentie volgt die vóór de incarnatie gesteld is.
De bezigheid zelf is als zodanig geen indicator. Het doel van ieder mens op jullie planeet is om – en dat is altijd zo geweest – het bewustzijn van zichzelf als persoon en dat van het collectief van de mensheid te verhogen en uit te breiden. Het Hogere Zelf of goddelijke zelf en de gidsen en leraren van de persoon, hebben tijdens dat leven het doel om die persoon alles te brengen wat het meest nodig is om dat overkoepelende doel te volbrengen. 
Wanneer de groei en de uitbreiding van het bewustzijn het beste gediend zal zijn door de ervaring om landbouwer te zijn, dan zal een landbouwer dat zijn. Maar, het leven gaat nooit over het leren van maar één les. En meestal gaat het leven niet eenvoudig over leren. Het is zelfs mogelijk om een leven te hebben wat vooral een rustperiode is, een beloning. Maar beloning of straf, dit wordt nooit iemand opgelegd omdat iemand ergens in oordeel een beslissing neemt. Het wordt na veel beraad door de ziel zelf besloten dat het zeer noodzakelijkst is.
Nu proberen jullie met dit idee om te gaan en zeer waarschijnlijk lukt dat niet. Jullie zijn niet uitgerust met het vermogen, de informatie, noch het gezichtspunt van een wezen dat talloze levens geleefd heeft en dat al die ervaring heeft om tot dat begrip te komen. En toch, in ware essentie zijn jullie gewoon dat wezen.
En jullie antwoorden eeuwig met “Waarom?” en wij antwoorden eeuwig: “Omdat dat is wat jullie gekozen hebben”. De tijd komt er aan dat jullie evolutie zulk weten dat van jullie zal laten zijn.
Intussen zullen jullie het beste gediend zijn met het vertrouwen van jullie ziel om jullie precies te brengen wat jullie nodig hebben, precies op het moment dat jullie het nodig hebben. Sommigen van jullie hebben dit geleerd. En dat is goed. Alles is goed. Jullie zullen dit net zo goed leren begrijpen.
Welnu, wanneer wij onszelf duidelijk genoeg hebben uitgedrukt, zullen jullie beginnen te begrijpen dat jullie ‘doel’ is wat op de dag van vandaag vóór jullie ligt. Zoals alles in jullie levens is dit een steeds veranderend en zich ontwikkelend iets. De elektricien van vandaag wist, toen hij jonger was, zeker dat hij cowboy wilde worden. Daarna studeerde hij voor kunstenaar. Hij zou bijna niet kunnen uitleggen wat er gebeurde om hem te brengen waar hij nu is. Maar, vreemd genoeg geniet hij nu van schilderen, nu het niet perfect hoeft te zijn. Geniet ten volle van de dag die je beleeft. Zoek iedere dag iets om dankbaar voor te zijn. Vertel het je ziel. Vertrouw haar. En zeg haar datook.
Geef jezelf de eer voor het op een reis te zijn die gewijd is aan het zoeken van de waarheid over wie je bent. Wanneer dit niet waar was, hadden jullie deze vragen niet gesteld en hadden jullie waarschijnlijk ook niet tot zo ver gelezen. Jullie zijn verbazingwekkend. Jullie zijn goddelijke wezen van wonderbaarlijk licht. Jullie veranderen de wereld. Ga er maar niet van uit dat jullie het helemaal alleen moeten doen.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra