De Raad – De inzichten van De Raad met betrekking tot Het Goddelijke Ja – 18 maart 2019 / Ron Head

De Raad
– De inzichten van De Raad met betrekking tot Het Goddelijke Ja –
18 maart 2019 / Ron Head
Een van de voor ons meest interessante vragen is de volgende betreffende de acceptatie van alle mogelijkheid, het Goddelijke Ja:
 “Toen ik onlangs met een groep mediteerde, werd ik gezegend met een boodschap van degenen waar ik naar verwijs als mijn ´Hemelse Familie´ … Ik vroeg hen,´Wie zijn wij?´ en het antwoord; ´Wij zijn Het Ja´.
Dit ´goddelijke Ja´ klinkt waar in mijn hart – maar mijn hoofd blijft proberen om het te begrijpen. Door het lezen van jullie vriendelijke woorden via Ron, vind ik grote verlichtinging en verheldering – en stimulerende bevestiging. Met mijn hart vol dankbaarheid (en zonder verwachting), vraag ik om de inzichten van De raad betreffende Het Goddelijke Ja.”    
Wij zijn opgetogen met deze vraag. Allereerst, proficiat aan de vraagsteller voor het openstaan voor het ontvangen van ons antwoord op “Wie zijn wij?” en dan zouden we er op willen wijzen dat de ´wij´ waarover werd gevraagd ook de vraagsteller betrof.
Dit houdt in dat jullie, velen van jullie, een punt bereikt hebben waarop jullie jezelf beginnen te accepteren als een integraal onderdeel van de wij waar we zo vaak naar verwijzen.

Jawel, er zijn groepen, er zijn raden, daar zijn federaties enz. Maar wanneer de uitspraak ´wij´ wordt gebruikt, zouden lezers er niet ver naast zitten te voelen alsof ze er zelf bijhoren.

De vraag ging echter niet over de ´wij´, maar over het ´ja´. Zoals we in onze opening gesteld hebben, is het Goddelijke Ja de volledige acceptatie van al het mogelijke. En voor het Ja is alles wat ook maar denkbaar is, mogelijk. Men zou per definitie kunnen zeggen dat het al gecreërd is. Want een gedachte is een ding. En alle dingen zijn creaties.
Een verdere gedachte die we zouden willen introduceren is dat, wanneer alles mogelijk is en gecreëerd kan worden en wanneer degene die dit leest een schepper is – en jullie zijn dat – dan is alles voor jullie mogelijk. Wat betekent dit? Het betekent dat jullie vrij zijn. Jullie zijn vrij op manieren die jullie je nooit hebben voorgesteld.
Als voorbeeld. Laten we er van uitgaan dat een heleboel beperkingen op jullie zelf eenvoudigweg het resultaat zijn van jullie acceptatie van het idee dat jullie zijn beperkt tot de grenzen van jullie fysieke lichamen. Jullie zeggen: “ Oh, dat is alleen maar mijn verbeelding!” Alsof wat in jullie gedachten zit niet ´werkelijk´ is zoals spullen rondom jullie heen die jullie kunnen zien en aanraken.
Mogen wij jullie voorstellen dat, zo lang als jullie op deze manier blijven denken, jullie tot deze dimensie beperkt zullen blijven (omdat jullie daarvan overtuigd zijn). En dat verklaart, bijvoorbeeld, dat degenen uit de hogere dimensies jullie kunnen bezoeken, maar jullie vinden jezelf niet in staat om hen te bezoeken. Jawel, we zijn er ons heel goed van bewust dat dat velen van jullie die beperking beginnen te overbruggen. Proficiat. Laat mogelijk een spoor van kruimels achter voor degenen net achter jullie.
Dank jullie voor je prachtige vraag. We zullen elkaar spoedig weer spreken.
Vertaald door Sjra