De Raad – De ervaring van tijd – 9 Februari 2019/ Ron Head

De Raad
De ervaring van tijd   
9 Februari 2019/ Ron Head
Jullie hebben gevraagd naar de ervaring van tijd. Jullie, die jullie levens leven binnen deze constructie – en de tijd zoals jullie die kennen is een constructie – dit proberen uit te leggen zou hele boeken kunnen vullen. Maar het is een ‘grappige’ vraag en we hebben een paar beelden voor jullie om mee te experimenteren. Laat ons jullie dus op z’n minst een glimp tonen van wat jullie zullen ontdekken. Hier volgt de vraag zoals die gesteld is.  
 “Wij horen een heleboel over hoe 3D een lineaire ervaring is. Maar vanuit dit menselijke perspectief is het heel moeilijk om zich een niet-lineair bestaan voor te stellen, waarin gebeurtenissen geen ordelijke volgorde volgen. Is er, vanuit het gezichtspunt van de Raad, een of ander gelijkwaardige ervaring van ‘tijd’?”
Laten we allereerst zeggen dat jullie, wanneer jullie niet in een lichaam zijn, geen probleem hebben met dat tijd ding. Jullie kunnen dat, vanwege een heel eenvoudige reden, nu niet helemaal begrijpen. Jullie zijn een toestand binnengegaan met een klaarblijkelijk begin en een klaarblijkelijk einde. Jullie geloven dit verzinsel.
Jullie werden geboren. Jullie zullen sterven. En dood betekent voor jullie een ophouden van leven. Niet waar, maar jullie kunnen niet voorbij beide einden van dit concept kijken. Waar of niet?
Welnu, voor degenen die een beetje uit het verleden kunnen zien en misschien enige waarschijnlijkheden, is het concept van eindeloosheid en tijdloosheid veel gemakkelijker. En er zijn steeds meer onder jullie tegenwoordig die herinneringen en visies hebben. Die mensen hoeven geen uitleg, want zij weten.
Wanneer jullie dat wensen en kunnen toestaan, zullen jullie die volgende staat van bewustzijn gauw genoeg bereiken. Laat ons jullie dus die beelden geven waarover we gesproken hebben.
Wat wij dus voor jullie willen illustreren is dat jullie de hele tijd als veelvoudige persoonlijkheden in veelvoudige dimensies, in veelvoudige tijdlijnen leven. Dit is niet iets wat tot het verleden gaat behoren. Het is! Jullie hebben er voor gekozen om je te focussen op een speciale ervaring. Sorry, maar dat is de werkelijkheid.
Voor een eerste beeld, stel je voor dat je in een lange gang staat. Die gang heeft aan beide kanten honderden deuren. Loop naar de eerste deur aan je rechterkant. Open die en kijk naar binnen. Het maakt helemaal niet uit wat je daar binnen ziet. Zoek iets wat jij wilt. Maar denk er even aan dat achter al die andere deuren evenzo verschillende dingen plaatsvinden. Allemaal verschillend. Allemaal op hetzelfde moment. Allemaal echt.  
De illustratie daar is om jullie te laten zien dat, vanuit het gezichtspunt van het GEHEEL, alles nu gebeurt. Jullie zijn nog een klein kind. Jullie leven nog in Europa 300 jaar geleden. En jullie spreken niettemin vloeiend Chinees aan het hof van de keizer. Jullie zwemmen in de meren van Sirius. Allemaal nu. De gemakkelijkste manier om dit te begrijpen is te weten dat alles bewustzijn is en wanneer iets in bewustzijn is, is het altijd in bewustzijn.
Sluit nu je ogen en zie jezelf als een kind, op je favoriete dag, je lievelingsspel spelend op je lievelingsplek. Sluit nu je ogen weer en zie jezelf in een andere tijd in je leven.
Nou ja, zeggen jullie, dat was alleen maar mijn verbeelding. Echt waar? Of was het tijdreizen, dat je niet voldoende tijd nam om het volledig te beleven? Hetgeen één van de verschillen is tussen dagdromen en diepe meditatie.
Jullie zien, al die keren, al die plaatsen, in feite al die keren en al die plaatsen, zijn via jullie bewustzijn bereikbaar. Want er is geen afscheiding. En jullie bestaan is jullie toegangsbewijs.
Vanuit jullie perspectief is datwerkelijkheid.
Dus, hoe kom ik daar, vragen jullie? Dit gaat een proces worden. Het kan vele levens in beslag nemen. Het kan ook een kwestie van dagen zijn. Ieder van jullie staat op een andere ‘plaats’. En jullie starten van waar jullie zijn. Het is mogelijk dat jullie in je bewustzijn een paar blokkades met je meedraagt naar het proces, een paar bruggen om over te steken, een muur die jullie op enig moment hebben opgebouwd. Het is ook mogelijk dat het net achter die eerste deur is.
Dus, jullie studeren. Jullie leren methodes. Jullie gaan naar leraren. Jullie jagen je hele leven een doel na. Misschien ‘komen jullie er’.
Of ….
Jullie beginnen een relatie te ontwikkelen met het Hogere Zelf, de Ziel, het goddelijke wezen dat jullie weten dat je bent. Jullie vertrouwen haar. En jullie vragen haar om zich te tonen. En dan leven jullie je leven. Dit is niet gewoon maar een ding van ‘oh, ik doe dat wel even!’ Dit is, indien goed uitgevoerd, een verlangen in hart en ziel. Dit is een ‘hoe lang het ook duurt’ ding. Dit is een soort van ‘jullie sturen, ik doe dat niet zo goed!’ ding.  
Er zal aan jullie worden voldaan. Dat moeten jullie weten. Dat moeten jullie weten.
Begrijp dat jullie je op een pad bevinden. Dat zijn jullie altijd geweest. Dat zullen jullie altijd zijn. Het is geen beproeving. Het is de rit van ultieme vreugde. Jullie moeten leren om alles te zijn, maar dan ook alles.
 “Zijn er dingen die ik kan doen, mensen die ik kan tegenkomen, enz.?” Ja. Nee. Jullie moeten beslissen hoe jullie dit willen doen. Wanneer jullie dit echt willen vinden en het willen toelaten, zullen jullie het op je pad vinden. Wanneer het er zes zijn, zal eentje het beste aanvoelen. Wanneer later een ander beter aanvoelt, ga dat dan.
Het bestaat nu allemaal. Alle ‘mislukkingen’, die in werkelijkheid geen mislukkingen zijn, bestaan nu. Al die euforische goddelijke openbaringen bestaan nu. Jullie hebben een toegangsbewijs. Ga er voor. 
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra