De Raad – De Doos Waarin Jullie Leven – 1 december 2017 / Ron Head

De Raad
 – De Doos Waarin Jullie Leven –
1 december 2017 / Ron Head
Zijn jullie je er van bewust dat jullie in een doos leven? Velen van jullie zullen niet verrast zijn door deze vraag. Veel anderen wel. Jullie zijn er snel bij om te benadrukken dat je vrij bent. Welnu, jullie zijn vrij, maar jullie zijn geconditioneerd om hier niet naar te handelen.
De doos waarnaar wij verwijzen heeft zijkanten, een bodem en een deksel die zijn samengesteld uit een groot aantal componenten. Ze werd gemaakt en aan jullie overhandigd op dag van je geboorte. En jullie hebben haar onderzocht, haar goed bevonden en toegestaan dat ze sindsdien verstevigd werd.
De doos die jullie als pasgeborene werd geschonken was samengesteld uit alle afspraken waarmee jullie gezin en samenleving leefden en wat jullie werd geleerd of wat jullie, als jong kind, opnamen als een spons. Jullie leerden wat gepast was om over te praten. Jullie leerden fatsoenlijk gedrag. Jullie leerden meer van de houdingen en de voorbeelden om je heen dan door feitelijk onderricht. Het is meer dan waarschijnlijk dat een groot deel hiervan behulpzaam was en is. Wat niet behulpzaam is, is dat het voor het merendeel onbewust blijft.
Misschien zijn er sindsdien een paar jaar, of misschien wel een flink aantal jaren verstreken. En wij kunnen garanderen dat jullie doos in die tijd, ieder moment van elk jaar, aangepast en versterkt is geworden. Echt waar, jullie doos is heel wat kleiner geworden
Wij vragen dat hier een afbeelding van een doos wordt toegevoegd zodat jullie je, wat we nu zeggen, gemakkelijker kunnen voorstellen.
Jullie denken dat jullie vrij zijn om te denken wat je wilt. Maar de kaders van de gedachten en van de gesprekken in de samenleving worden zorgvuldig gecontroleerd. Beslist wordt waarover gepraat kan worden en waar niet over gepraat moet worden. En waar niet over gepraat moet worden wordt beschouwd als taboe, of belachelijk, of stom, of een “complot”. Waarover gepraat mag worden wordt afgebakend, zoals links en rechts, liberaal en conservatief, goed en slecht. Maar ze bevinden zich allemaal binnen de doos. Onenigheid wordt aangemoedigd. Waarom? Omdat jullie dan waarschijnlijk veel minder geneigd zijn om buiten de doos te kijken. En wanneer jullie verdeeld zijn, zijn jullie veel gemakkelijker te controleren.
Jullie hebben geleerd wat te dragen, waar naar toe te gaan, wat te denken, wat te geloven, wat te eten en ga zo maar door. Jullie hebben geleerd wie je vijand is. Veel meer nog, jullie hebben geleerd dat jullie vijanden hebben. Bedenk de mogelijkheid eens dat, wanneer er geen media zouden zijn om je te informeren, jullie net als andere mensen in jullie wereld zouden kunnen zijn. Jullie zouden je niet bedreigd voelen door mensen van tienduizend kilometer verderop, die in hutten woonden en die bijna niets hadden waar jullie waarde aan zouden hechten. 
Beseffen jullie hoeveel van die dingen die jullie willen hebben, dingen zijn die je helemaal niet nodig hebt? Jullie zijn volledig geconditioneerd om ze te willen hebben. Bijna iedereen van de jongere generatie weet intuïtief wanneer ze vercommercialiseerd worden. Ze lijken zeer cynisch over die dingen. Maar ook zij hebben zeer sterke ‘behoeften’.
Op dit punt zouden we graag, wat tijdelijk zal lijken als een omweg, in de discussie willen maken.
Jullie denken is niet vervat in jullie hersenen. De meesten weten dit nu. Jullie denken kan beste omschreven worden als een gebied. Jullie zijn onderdeel van grotere gebieden. Daar is het gebied van jullie gezin. Daar is het gebied van jullie stad, jullie staat of provincie, jullie land en jullie wereld.
Welnu, wanneer jullie er voor kiezen om uit de doos van je eigen denken te stappen, zal dit moeilijk genoeg zijn. Uitstappen uit de normen van jullie familie is nog wat moeilijker, nietwaar? Buiten dat, er doen zich steeds meer ernstige beperkingen voor. Daar zijn wetten, taboes, boetes en verstoting. En wanneer jullie nu je wereld rondkijken, zullen jullie veel pogingen zien om de wanden van de doos te verstevigen. Waarom? Omdat de oude controlemechanismen veel van hun effectiviteit aan het verliezen zijn. Er zijn er te veel die buiten de doos gekeken hebben.
Dit heeft nu een punt bereikt dat nog maar een paar jaar geleden onmogelijk leek. De doos staat op het punt om gezien te worden voor wat ze is. En jullie zullen je eigen persoonlijke dozen moeten gaan herbouwen, volgens jullie eigen integriteit en het kennen van je eigen waarde. Jullie gaan keuzes maken die jullie eerder nooit gemaakt hebben. Jullie doos zal eentje zijn van je eigen bewuste makelij. Maak een doos waar je trots op bent. En ben trots op je buurman voor het maken van de zijne. En help degenen die het niet begrijpen …. wanneer ze er om vragen.
Zegeningen voor het licht dat jullie zijn. Tot ziens.
Vertaald: Sjra