De Raad – De boodschappen die jullie van anderen krijgen – 31 januari 2019/ Ron Head

De Raad
De boodschappen die jullie van anderen krijgen
31 januari 2019/ Ron Head
Wij zullen vandaag de boodschappen bespreken die jullie van anderen ontvangen en jullie onderscheidingsvermogen er over.
 “We krijgen een heleboel channelings van de Engelen, de Opgestegen Meesters en van de Galactische Wezens, wat allemaal heel positief is. We horen ook van Cobra en anderen over Galactische oorlogen. Cobra spreekt over Plasma toplet bommen en de Chimera en Draconianen. Van Engelen, Opgestegen Meesters en van de Galactische Wezens horen we nooit iets waarover Cobra spreekt. Het is dus ofwel niet waar, of jullie wensen er niet over te spreken.
De vraag die ik heb is deze;
A: is alles of iets van het Cobra onderwerp werkelijk?
B: Wanneer het waar is, hoe ziet er dat dan allemaal uit vanuit jullie standpunt?”
Deze vraag is slechts een van de vele die zijn ontvangen betreffende diverse andere bronnen. Jullie hebben gelijk. Wij bevestigen, ontkennen of becommentariëren andere kanalen  op geen enkele manier. Het ligt niet op ons terrein om dat te doen.
Het is zeer waarschijnlijk waar dat velen van hen jullie Waarheid brengen. Het is ook waarschijnlijk dat sommigen jullie dingen vertellen die feitelijk kunnen plaatsvinden en ook in gelijke mate dat iets ervan misleidend is en alleen maar angst opwekt. Het is niet ons werk om dat te onderscheiden. Dat is jullie taak.

Deze Raad heeft een mandaat, een taak. Die overschrijden we niet. We zijn er om de groei van het menselijke bewustzijn, zoals dit in jullie wereld wordt uitgedrukt, te helpen, te ondersteunen en te onderwijzen zo jullie willen. Onderdeel hiervan is om het gebruik van jullie onderscheidingsvermogen te stimuleren. Onderdeel daarvan is aandacht te vestigen op jullie goddelijke vermogen en verantwoordelijkheid om de wereld te scheppen waarin jullie leven. 

Jullie leven in de wereld die jullie gecreëerd hebben. Jullie zullen leven in de wereld die jullie creëren. Jullie moeten met de werkelijkheid hiervan leren omgaan. Dit is jullie al eeuwen verteld. Jullie hebben er voor gekozen, of jullie hebben je laten vertellen om te geloven dat het niet waar en niet mogelijk is. En dat ontheft jullie, of lijkt jullie te ontheffen, van de verantwoordelijkheid.
Wat er eigenlijk nu in jullie wereld gebeurt, is dat jullie getoond wordt wat jullie gecreëerd hebben en wat jullie hebben laten gebeuren. En jullie wordt voorgehouden wat jullie mogen creëren en hoe het te accepteren en jullie doen dat ook. 
Dit is wereldwijd zo. Jullie wereld verandert. Jullie hebben hierom gevraagd. Jullie worden ondersteund in die verandering. Maar jullie zullen leren dat jullie die verandering zijn en dat jullie de veranderaars zijn. Jullie bewustzijn ontwikkelt zich naar een hoger niveau. Jullie werkelijkheid zal dat weerspiegelen. Dat is Waarheid. Dat is wet.
Dus, is dit waar? Is dat waar? Wat gaat er gebeuren? Al die antwoorden zijn voor jullie beschikbaar wanneer jullie weten waar en hoe te kijken. We zullen jullie een tip geven …. nogmaals …. het antwoord ligt niet buiten jullie.
Maar het belangrijkste voor jullie om te vragen, het allerbelangrijkste, is, wat willen jullie dat waar is? Welke dingen die zouden kunnen gebeuren, of die in aanleg aanwezig zijn, willen jullie dat waar zijn? De mens schept – en jullie helpen die scheppen – jullie toekomst.
Wie jullie zijn, wat jullie zijn en hoe jullie je ontwikkelen is onze zorg. Het is niet onze bedoeling om commentaar te leveren op andere informatie behalve te zeggen dat deze boodschap in alle talen en in alles samenlevingen in jullie wereld aankomt. Het is tijd.
Dank jullie.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra