De Raad: Chaos / via Ron Head / 10 juli 2018

 

De Raad:
 Chaos
via Ron Head / 10 juli 2018
Jullie wordt de slechtste kanten getoond van alles wat er rondom jullie heen plaatsvindt. Het zou goed zijn om de redenen hiervoor te begrijpen. Er worden gecombineerde pogingen ondernomen om jullie binnen een bepaalde denkrichting te houden of jullie er naar toe te loodsen. En het aanwakkeren van emoties net voor of tijdens het doorgeven van informatie aan mensen, garandeert de acceptatie er van. Dit zijn reclame uitingen. In wezen worden jullie ideeën verkocht. 
Een van de meest schadelijke ideeën die worden gepromoot en waarvan gretig gebruik wordt gemaakt is dat kant A geweldig en eerlijk is en kant B slecht is en jullie geen einde aan de ellende zal brengen. Het is nogal duidelijk dat er bij iedere kwestie minder of meer voordeel behaald wordt. Echter, wanneer het op de manier gepresenteerd wordt zoals hier boven is weergegeven, gebeuren er verscheidene dingen.
Ten eerste zal het bij de meeste mensen het kritisch denken over het onderwerp beëindigen. In wezen zijn ze bang gemaakt. Ten tweede veroorzaakt het diepe tweedracht in een samenleving en maakt die daarmee veel gemakkelijker te controleren. Wanneer ‘zij’ mensen naar links of rechts kunnen manoeuvreren, hoeven ‘zij’ zelf niet bang te zijn. ‘Zij’ bevinden zich veilig in hun positie omdat het overgrote deel van de bevolking verward is. Bovendien, wanneer de aandacht kan worden gericht op datgene wat de linker hand doet, kan de rechter hand doen wat ze wil. Dus maakt het ‘hen’ echt niets uit of je A of B kiest.
Wanneer we dit een spel noemen, dan kunnen we zeggen dat dit tegen de meesten van jullie al heel lang gespeeld is.
We zullen jullie een klein voorbeeld geven. GEWELD VIERT HOOGTIJ! Mooie kop. Terwijl jullie vandaag je dingen deden, hebben jullie toen enig geweld waargenomen? Vielen hordes mensen jullie of jullie buren aan? En, voor het geval dat jullie dit op je televisie gezien hebben, hoe ver was dat geografisch van jullie verwijderd? Stonden de camera’s er middenin opgesteld? Dat zou het veel groter doen lijken, of niet soms? Suggereerde de bewoording in het verslag dat het een geïsoleerd incident was? Nee? Waarom niet?
Een aantal van jullie zijn oud genoeg om zich te herinneren dat politici discussies en meningsverschillen hadden. Sommigen van jullie zijn jong genoeg om zich politiek alleen maar als aanvallen te herinneren. Niemand vraagt waarom dat zo is. Zou het zo kunnen zijn dat er diegene zijn die, buiten beeld, de show sturen?
In sommige van jullie landen wordt er maar een heel beperkt inzicht gegeven in wat er aan het gebeuren is, maar we zullen zeggen dat, tot op zekere hoogte, de omwenteling die jullie op vele plaatsen voelen, gebeurt. Er zijn vele miljoenen die nu door de rookgordijnen heen kijken. Het wordt voor velen steeds duidelijker dat er aan de touwtjes getrokken wordt.
Dit alles is het gevolg van het feit dat de mensheid uiteindelijk onder ogen heeft moeten zien wat waar is over jullie zelf en wat jullie pal voor je neus hebben laten gebeuren. Het is voor jullie niet noodzakelijk om bij wat dan ook betrokken te raken. Wanneer jullie er voor kiezen, ben je er dan van bewust dat jullie een keuze gemaakt hebben. Jullie levens zouden een reeks bewuste keuzes moeten zijn. Dit zal steeds meer de norm worden naarmate jullie doorschuiven in hogere staten van bewustzijn. Dit gebeurt en zal doorgaan te gebeuren. 
Sommige van jullie zouden er voor kunnen kiezen om zichzelf op de hoogte te houden van deze gebeurtenissen terwijl jullie wereld ‘uiteenvalt’, anderen zullen er niet voor kiezen. Oordeel elkaar niet voor die keuze. De lessen die zij zijn komen leren zijn zeer zeker anders dan die van jezelf. En uit noodzaak zal dit veranderen wanneer het steeds meer het geval wordt dat vernieuwing gaat plaatsvinden. Overeenkomst over gewenste resultaten zullen noodzakelijk, waardevol en verwacht worden. Er zullen veel lessen geleerd moeten worden. 
Feitelijk is dit al begonnen. De meest belangrijke les zal zijn; wat kunnen we bereiken? Wat kan ikbereiken? Zijn er beperkingen aan wat wij kunnen? Die zijn er niet, weet je. Maar datgene wat jullie al zo lang beperkt heeft, datgene wat jullie aangeleerd is om aan jezelf te twijfelen, moet eerst geëlimineerd worden. 
Mensen, aardemensen, lijden nog steeds aan wat jullie het Stockholm syndroom noemen. Te veel van jullie verdedigen jullie bewakers. Velen zullen zowaar het gemak van hun gevangenschap missen wanneer deze eindigt. Wanneer er geen muren, geen tralies, geen hekken zijn, echte of denkbeeldige, zal het voor velen een chaos toeschijnen. Maar, zoals chaos altijd is, zal het een onbegrensde kans zijn. Wat zullen jullie kiezen om hiervan te maken?
De Raad
Nederlandse Vertaling: Sjra