De Raad – Ben Gewoon – 14 januari 2019/ Ron Head

De Raad
Ben Gewoon
14 januari 2019/ Ron Head
In antwoord op de volgende vraag, zullen we jullie uitleggen waarom wij jullie kunnen aansporen om gewoon de beste versie van jullie beste zelf te zijn.
 “Sommige zielen kunnen wat meer in zichzelf gekeerd zijn dan anderen. Zielen die stiller zijn, maar toch bereid om op iedere mogelijke manier te helpen. En als zodanig vraag ik me af; levert een minder spraakzame ziel, die alleen maar een luisterend oor aanbiedt wanneer dat het meest nodig lijkt te zijn, ook hulp overeenkomstig zijn/haar eigen Goddelijke plan?”
Op dit moment zijn er in jullie wereld ongeveer zeven miljard individuele uitdrukkingen van menselijkheid. Geen twee van deze expressies zijn precies hetzelfde. Zoals jullie weten zijn er echter heel wat karaktereigenschappen die op elkaar lijken. Jullie hebben hele systemen ontwikkeld om deze persoonlijkheidstypes te omschrijven en te verklaren. Sommige gebruiken psychologie, sommige astrologie en sommige gebruiken gewoon de oude hij-is-zus of zij-is-zo methode.  
Er zijn “vuur” mensen en “water” mensen, type A persoonlijkheden, in zichzelf gekeerde mensen, doorzetters en muurbloempjes. Neem alstublieft in aanmerking dat ieder persoon precies is waar hij nodig is en precies waar hij moet zijn. Jullie Bron maakt geen fouten. Het is niet de gewoonte om jullie levens te verspillen. Niets wordt jullie AANGEDAAN, zoals wordt gezegd. Alles wordt VOOR jullie gedaan.

Al deze ideeën zijn prachtig. Ze zien er goed uit en wanneer jullie om je heenkijken zijn ze betrekkelijk eenvoudig te begrijpen. Maar, lieve harten, ze hebben ook betrekking op jullie. Jullie zijn waar jullie Hoogste Zelf jullie nodig heeft, om te doen wat jullie moeten doen, om te leren wat jullie moeten leren, om te onderwijzen wat jullie moeten onderwijzen. En het allergrootste deel van het onderwijs gebeurt door middel van voorbeeld.

Wanneer iemand een persoon is om een brandend gebouw BINNEN te gaan om hulp te verlenen, doe dat dan in ieder geval. Leef dat leven. Wanneer iemand een leraar is van kinderen, doe dat dan op alle mogelijke manieren. Wanneer men een liefhebbende moeder is die haar kind, met een schitterende erkenning van hun eigen waarde, door zijn/haar jonge jaren heen kan helpen, doe dat dan alstublieft.
Er zijn in jullie samenlevingen dingen die jullie banen noemen, beroepen. Ga eens terug naar toen die begonnen. Ze begonnen met iemand die zag hoe hij zijn voordeel kon behalen door iets voor anderen te doen dat de ander gedaan moest hebben en graag iemand anders voor hem wilde laten doen. Degene die kleren wilde wassen werden wasserijen. Degene die geld kon beheren werden banken. Degene die konden bouwen werden aannemers of architecten. Begrijpen jullie? Ze zijn allemaal uitlopers van iemands idee van hoe een dienst te leveren.
Maar jullie hebben ook een neiging ontwikkeld om de betrekkelijke waarde van deze diensten en van hun leveranciers te rangschikken en te oordelen. Dan nemen jullie jezelf de maat, hoe jullie passen in die rangorde. En de rangorde wordt jullie OPGELEGD  terwijl jullie opgroeien. Jullie ontwierpen die niet, het werd jullie aangeleerd. Welnu, wij zullen jullie zeggen dat een moeder die een kind beschermt en opvoedt een veel belangrijkere dienst verleent dan iemand die van vele meters afstand een bal door een ring kan gooien. Wij denken dat dit toch gemakkelijk te begrijpen zou moeten zijn. Een man die iedere nacht een gebouw poetst, levert een waardevolle dienst. In de keuken van jullie favoriete restaurant is iemand die goed is in het koken van een maaltijd. Er is op z’n minst één persoon die de borden en het keukengerei afwast. Hoe goed zou de zaak lopen wanneer degene die de afwas doet er niet zou zijn?
En jullie wereld heeft miljarden behoeften die door personen worden ingevuld. Echt waar, ze zijn allemaal van waarde.
Nu doet zich een probleem voor wanneer jullie accepteren dat jullie niet zo waardevol zijn als iemand anders, of dat hij niet zo waardevol is als zij. Ieder mens is een goddelijke expressie, die onderwijst en leert en die op een of andere manier dienstbaar is. Er is niet één persoon die waardevoller of minder waardevol is dan een ander. Natuurlijk is dit niet hoe erg veel van jullie die dingen zijn, waar of niet? Het zou erkend kunnen worden als een ideaal, maar jullie dagelijkse levens zijn gebaseerd op het oude aangeleerde verhaal.
Dus, om jullie vraag te beantwoorden, begrijp alstublieft dat jullie zelf precies dat hebben meegebracht wat er nodig zou zijn waar jullie van plan waren om te zijn. Wanneer je iemand bent die kan luisteren en aandacht kan geven, weet dat luisteren en aandacht geven een van de meest heilzame dingen zijn die jullie elkaar kunnen aanbieden. Jullie kunnen dat weten door wat jullie laat voelen wanneer iemand echt aandacht aan jullie besteedt en naar jullie luistert. Ook willen we zeggen dat jullie een waardevolle toon toevoegen aan de symfonie, die het vibrationele koor van de mensheid is, door gewoon jezelf te zijn. Verhoog jullie eigen vibratie en dat verhoogt het geheel. Ben gewoon jezelf. Ben gewoon de beste die je weet te zijn. Dat is waarlijk alles wat jullie hoe dan ook kunnen doen. Is het niet?  
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra