De Raad Antwoorden Deel XXIII – Een Grote Sprong – 17 december 2018 / Ron Head

De Raad
Antwoorden Deel XXIII
  Een Grote Sprong
17 december 2018 / Ron Head
“Bedankt … broeders en zusters van de Raad. Ik zie een heleboel verandering in de wereld en het verwarmt mijn hart. Ik voel zaken steeds sneller verschuiven. Het voelt alsof er een grote sprong op het punt staat om te gebeuren, vooral het nieuwe jaar in. Kan de Raad dit alstublieft toelichten … met grote liefde.”
Jullie intuïtie is juist. Gedurende het komende jaar zullen er grote veranderingen plaatsvinden. En we kunnen dit zeggen omdat om grote veranderingen gevraagd, gepland en geaccepteerd zijn.
Zoals we reeds vele malen beweerd hebben, is de wereld die jullie zien het resultaat van het energetische bouwwerk dat jullie in werking hebben gezet en dat toegestaan hebben om door jullie gezien te worden. Daar is een enorm grote werkelijkheid die jullie omringt waarvan maar zeer weinigen van jullie zelfs maar een flauw vermoeden hebben. Maar wat jullie afgesproken hebben als werkelijkheid, zien de meesten van jullie gemakkelijke genoeg, ofschoon jullie het niet eens zouden kunnen zijn over de interpretatie ervan.
Maar, terugkomend op de ophanden zijnde veranderingen, er zijn nieuwe frequenties geweest en grote toenames in kracht van oudere frequenties die zich hebben samengevoegd om de innerlijke veranderingen aan jullie bewustzijnsvelden te versnellen. Dit op z’n beurt zal gezien beginnen te worden als een heilzame verandering van alles wat jullie zien.

Welnu, er zullen er zijn die het niet eens zijn met de raming van weldaad die we gemaakt hebben. Ons gezichtspunt is echter vanuit een veel langer en uitgebreider perspectief.

Vanuit het perspectief van waaruit het collectief denkt, zullen er velen feestvieren en veel anderen huilen. Maar jullie samenlevingen gaan door met zich te verplaatsen naar nieuwe manieren van zijn. Er zal nog enig geweld zijn, jawel. En wij wensen natuurlijk dat dit niet zo zou zijn, maar de grootste verandering zal zijn in de samenstelling van jullie gemeenschappen. Jullie hebben besloten om jezelf in vrijheid te stellen en de wens van miljarden van jullie in overeenstemming is iets zeer krachtigs. De berg die jullie heel lang gevreesd en gehoorzaamd hebben zal onthuld worden een molshoop te zijn.
Wij willen jullie echter waarschuwen, dat jullie collectieve neigingen om magische visioenen te creëren van vette bankrekeningen, van omwentelingen van regeringen die plotseling, zonder ernstige ontberingen enz., plaatsvinden. Vanaf aanstaande dinsdag en verder zullen we in Utopia leven. Dat hebben jullie altijd gedaan, hoewel jullie ervaring het tegendeel zou moeten hebben bewezen. Maar jullie zullen een nieuwe manier van elkaar beminnen uitbeitelen, die veel meer win/win dan de huidige win/verlies is.  
Dat alleen al zal jullie bevrijden om te worden. Wat worden? Jullie weten nu wat ons antwoord daarop zal zijn. Jullie zullen de goddelijke worden die jullie werkelijk zijn.
Dit gebeurt al, natuurlijk. Die verdere evolutie van JULLIE in jullie levens gebeurt al. En velen meer van jullie zullen dat gedurende de komende maanden beginnen te bemerken. Bestem, sta toe, verwezenlijk in dankbaarheid. En de Boeddha lachte toen hij besefte dat hij dat al was.  
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra