De Raad Antwoorden Deel XXII – Aanwijzingen en Oordelen – 11 december 2018 / Ron Head

 De Raad
Antwoorden Deel XXII
 Aanwijzingen en Oordelen
11 december 2018 / Ron Head
Vandaag kiezen we er voor om op twee van jullie vragen te antwoorden. Noem dit aanwijzingen en oordelen. De eerste heeft betrekking op wat jullie tegenwoordig symptomen noemen en wij wensen het een andere naam te geven; aanwijzingen. De tweede is de kwestie van de huidige maatschappelijke verdeeldheid die in veel van jullie landen voorkomt en die oordelen zeer sterk in het brandpunt plaatst.
Aanwijzingen
“Er zijn veel mensen die gaan mediteren terwijl we ons steeds verder in deze hogere vibrationele energieën bewegen. Nadat ze een paar maanden gemediteerd hebben, beginnen velen trillingen of energieën te voelen in hun kruin en wenkbrauw chakra’s en sommigen zien in diepe meditaties wervelende paarse en violette kleuren zoals beweerd. Zou de raad kunnen spreken over het belang van deze verschijnselen en over hun relatie tot de energieën van ascensie die de atmosfeer van de aarde op dit moment binnen stroomt?”
De dingen die jullie omschrijven – en daarnaast nog heel veel andere – overkomen duizenden en duizenden mensen overal op jullie planeet. Jullie noemen dat ascensie symptomen. En om aan jullie wensen toe te voegen, jullie hebben bijna elk fysieke ongemak, dat de mens bekend is, opgenoemd. Wij kleineren deze dingen niet. Echter, niet alle pijntjes zijn het gevolg van jullie toenemende vibraties.
In deze tijd worden jullie door diverse gelijktijdige factoren in vibrationele trillingen opgetild. Een hiervan is jullie eigen intentie om je te ontwikkelen. Dit is de meest belangrijke van allemaal, want zonder die intentie zullen de andere betrekkelijk weinig effect hebben. Vervolgens is er het feit dat, ofschoon we kunnen spreken van jullie eigen vibrationele gebied, jullie deelnemer zijn aan de gebieden van alles om jullie heen. Terwijl anderen hun frequentie omhoog brengen, worden jullie opgetild.

Natuurlijk is het omgekeerde ook waar. Jullie tillen anderen op terwijl jullie jezelf omhoog brengen. Dan is daar het feit dat veel factoren in jullie omgeving, wij spreken over de Melkweg enz., samenwerken om een verhoging van trillingen te produceren waarbij, zoals we dat eerder gezegd hebben, geen enkel deeltje aan de invloed er van kan ontsnappen. Welnu, wanneer jullie willen kunnen jullie dat natuurkunde noemen. Jullie kunnen het Gods wil noemen. Natuurkunde zal niet worden tegengesproken, Gods wil ook niet. Begrijpen jullie?     

Dus, naarmate jullie trilling zich verhoogt, breidt jullie bewustzijn, besef of wat dan ook, zich uit. Ieder van jullie ervaart dat op manieren die voor jullie uniek zijn. Dat komt omdat ieder van jullie een unieke eenheid is met unieke eisen voor groei en unieke wensen en intenties.
Jullie hebben een aanvaarde behoefte, ofschoon er geen enkele noodzaak is, om het allemaal uit te pluizen. Wij stellen een vervangende benadering voor. Hebben jullie kinderen zien giechelen en rondrennen terwijl ze zeepbellen, die ze geblazen hebben, achterna hollen? Doe dat. Hou op te worstelen met wat waarlijk een verbazingwekkende ervaring is en accepteer en heb er plezier mee. Jullie hebben er tenslotte lang genoeg op gewacht.   
 “Wat fantastisch!” “Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien!” “Zoiets heb ik nog nooit eerder gehoord!” “Wat er is nog meer mogelijk?”
Oordelen
“… Ik zie enorme verdeeldheid tussen mensen in de verschillende partijen. Ik ben er van overtuigd dat we uiteindelijk ALLEMAAL  dezelfde dingen in het leven willen. Hoe houden we ooit op om elkaar te oordelen?”
Stap één, merk op dat enorme aantallen mensen de ‘andere kant’ oordelen. Dit is tot op zekere hoogte gemanipuleerd en gestimuleerd, maar uiteindelijk maakt dit niet uit. Het dient het doel dat velen aanzet tot het stellen van de vraag die jullie net gesteld hebben.
Diegenen die dit zien en deze vraag stellen kunnen zichzelf goed enkele andere belangrijke vragen stellen. Laten we er nu een paar beantwoorden.
Jullie is aangeleerd om te accepteren dat er ‘goede antwoorden’ en ‘foute antwoorden’ zijn. Het logische gevolg hiervan is: “Wanneer ik gelijk heb, dan heeft hij ongelijk”. “Wanneer zij gelijk heeft, dan heb ik ongelijk”. “Ik zal mijn standpunt kost wat kost verdedigen!” En dat is precies waarop ingespeeld wordt, jullie angst om ongelijk te hebben.
Welnu, er zijn miljarden en miljarden van jullie op die blauwe bol. Hoe veel van hen denken jullie dat het over alles volledig met jullie eens zijn? Zelfs één? Zelfs niet één. Hoe veel van hen denken jullie dat het over veel dingen met jullie eens zijn? Een paar? Nee, iedereen!
Verder zouden we willen voorstellen dat jullie de mogelijkheid beginnen te onderzoeken dat jullie in anderen veroordelen wat jullie in jezelf niet veroordelen, of wat jullie feitelijk in jezelf veroordelen.
Die onderbewuste mogelijkheden zijn precies wat er in deze tijd naar de oppervlakte komt om naar te kijken. En de mensheid zal besluiten dat ze deze mogelijkheden niet langer meer in haar ervaring wenst mee te nemen. Ze zal besluiten om hen te erkennen en verder te gaan. Ze zal ascenderen, zich ontwikkelen, zich wensen en hoger te ervaren. Dit is nu onderweg. Maar het is een proces. 
Is er een snellere weg? Ja, die is er. Vervang iedere vorm van oordeel voor vergeving. Begin bij jezelf. Vergeef dan iedere goddelijke ziel – en zij zijn allemaal goddelijke zielen – of ze het nu weten of niet. Vergeving betekent niet dat men woorden, gedachten of handelingen vergeeft. Maar er is een groot verschil tussen die dingen en de erkenning dat de verloren zoon, de verloren dochter, heel ver van huis kan zijn afgedwaald. De meesten hebben geen enkel idee waar thuis is en weten zeker niet hoe het te bereiken. Wees het baken.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/