De Raad: Antwoorden Deel XXI – Nog Drie Vragen – 6 december 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel XXI – Nog Drie Vragen –
6 december 2018 / Ron Head
Vandaag willen we nog drie vragen behandelen. Twee er van hebben maar korte antwoorden nodig en eentje heeft wat meer uitleg nodig. Vat dit alstublieft niet op alsof de ene vraag minder belangrijk is dan de andere. Wanneer wij het relevante belang van een onderwerp overwegen, kiezen we op basis van de bredere behoefte van het lezerspubliek op dat moment. 
Wanneer we een onderwerp uitkiezen om te bespreken dat jullie al diep begrijpen, lees het dan alstublieft toch. Op z’n minst zal jullie begrip bevestigd en ‘gecementeerd’ worden. Maar normaal gesproken zal het feit van jullie verdere aandacht een groter inzicht opleveren.
 “Het lijkt alsof ik sommige mensen, doorheen het ascensieproces, door zeer harde beproevingen zie gaan en sommigen lijken dat niet. Betekent dit dat degenen die meer lijden meer te leren hebben en minder verlicht zijn?”
Er is op jullie planeet niet één mens die geen beproevingen heeft. Jullie taxeren de toename van goederen. Daarom heeft degene die de meeste goederen heeft geen problemen. Wij beloven jullie dat dit niet zo is. Jullie zoeken dingen buiten het eigen wezen om de schuld voor een omstandigheid te geven. Daarom moet het zijn vanwege wat hij of zij heeft gedaan. Of mogelijk is het omdat hij of zij meer waardig is. Wij vertellen jullie, dat de ploeterende in gescheurde kleren, zij die op straat slapen, er eenvoudigweg in kunnen hebben toegestemd om de grootste lessen te leren. Er zijn er onder jullie die deze redenen misschien zien. De meesten van jullie doen dit niet. Laten we dus kiezen voor een andere benadering. 

Maak je alstublieft eigen, dat iedereen die jullie zien een goddelijk aspect van de AL DAT IS is. Iedereen is op een reis waarvan jullie misschien het traject niet zien. Niet één is meer of minder waardig dan de ander. God leeft in de borst van iedereen. Het is alleen aan jullie om te leren dienen en lief te hebben.

Jullie geploeter, echt waar, zijn de worstelingen om tot begrip te komen van het feit dat dit ook jullie zelf betreft. Wanneer jullie deze goddelijkheid in jezelf zien, zullen jullie die in iedereen zien. Wij loven jullie voor deze gelegenheid om deze zaken uit te leggen.
“Waarom verliezen lichtwerkers het contact met hun aardse familie? Waarom zijn lichtwerkers arm? Waarom voelen lichtwerkers zich zo eenzaam?”
Lichtwerkers zijn mensen die bestaan binnen relaties. Het zijn van een lichtwerker, zoals jullie dat noemen, verleent geen speciale bevoorrechte status of privilege. En nogmaals, er wordt verondersteld dat de een begrijpt waar de ander doorheen gaat. Dat is zelden het geval.
Wanneer jullie een gezin in een auto zien rijden met al hun bezittingen er in opgestapeld, gaan jullie er van uit dat ze moeilijke tijden doormaken. Maar het feit zou kunnen zijn dat ze overgelukkig zijn met de kans om eindelijk naar de zeekust te verhuizen. Het is waar dat sommigen zich kunnen optillen in een ‘hogere vibratie’ en anderen zouden zich bij hen niet prettig kunnen voelen. Het is ook waar dat ze misschien hebben toegestemd om anderen de weg te wijzen, die hem zonder voorbeeld,  nooit zouden zien. We zullen nu het gevoel van eenzaamheid aanpakken. 
Velen hebben er altijd voor gekozen om veel tijd, van anderen vandaan, door te brengen. Ofschoon ze alleen zijn, zijn ze niet eenzaam. Waarom is dat zo? Dat is omdat ze zich heel prettig voelen om tijd te besteden aan hun innerlijke zelf. Wanneer iemand de waarde van het eigen wezen leert kennen, ontdekt men dat men nooit echt alleen is. Moge jullie de rust vinden die dit kan opleveren.
“Gegroet Vrienden. In de veronderstelling dat De Gebeurtenis al ‘onderweg’ is en dat haar ‘fysieke’ hoogtepunt voor iedereen duidelijk zal zijn, wanneer dit in ruimte-tijd op z’n meest heilzame en goedgunstige geschiktheid is om plaats te hebben, kunnen jullie alstublieft commentaar geven op het volgende: het lijkt voor ons ‘de grondwerkers’ overweldigend duidelijk dat er een duidelijke en onmiskenbare ‘polarisatie’ van de mensheid is geweest in twee, ver van elkaar afstaande groepen, die niet meer met elkaar omgaan – tenminste vrijwillig – en waarvan de meesten zelfs helemaal niet meer met elkaar in gesprek zijn – behalve voor de aller noodzakelijkste  basisbehoeften om zo hun vereiste dagelijkse ‘zaken’ af te werken.
Er schijnt geen ‘middenweg’ noch een ‘grijs gebied’ meer te zijn tussen deze twee bevolkingsgroepen. Leg ons alstublieft uit wat – vanuit uw Hoger en Breder perspectief – de rechtvaardiging zou kunnen zijn op WAAROM deze twee groepen van geïncarneerde Zielen het niet eenvoudig is toegestaan om in dit speciale NU hun afzonderlijke paden te nemen, wanneer het zo onwaarschijnlijk lijkt dat ze op een of andere manier zouden kunnen samensmelten in een Verenigd Geheel, één enkel harmonieus Collectief?
Is het niet logisch dat de intense hoeveelheid lijden en beroering, die nu op dit moment plaatsvindt, BUITENGEWOON verzacht zou lijken te worden door het in ere houden van de goddelijke vrije wil van iedere groep en hen te laten verhuizen naar de type werelden die zij hartstochtelijke wensen te ervaren? En dit te doen zonder de voortdurende ‘weerstand’ en ‘terugslag’ van de polaire tegenpartij van evenzeer gepassioneerde mensen die hen HUN verkozen werkelijkheid proberen op te dringen? Jullie opheldering over dit kosmisch belangrijk onderwerp zou zeer op prijs gesteld worden.”
        
Allereerst, mogen wij jullie zeggen dat “deze twee groepen van geïncarneerde Zielen” toegestaan is om op ieder moment ieder pad te nemen dat ze zouden willen kiezen, net zoals ieder van jullie. God maakt nooit inbreuk op de vrije wil van God. Waarom zou zij/hij dat doen?
Zoals jullie weten, ligt jullie probleem in je beperkte waarneming. Dat is wat jullie vraag heeft opgeroepen.
Het zou jullie helpen om de mensheid als een éénheid te zien en niet als groepen of individuen. Wanneer er schijnbaar onoplosbare kwesties zijn, ga dan altijd een niveau hoger en kijk omlaag. Dat is wat jullie wetenschappers aan het leren zijn.
De mensheid heeft besloten dat ze genoeg heeft van het ‘spel’ dat ze gedurende de laatste duizenden jaren met zichzelf gespeeld heeft. “Laten we van hieruit verder gaan” heeft ze gezegd en is ze overeengekomen.  Maar eerst moet er een erkenning zijn van wat er diep in het onderbewustzijn begraven is geworden. “Dit is wat en wie ik ben. Ik vergeef mezelf. En ik zal nu genezen.” Dus denk aan jullie Aardse samenlevingen als aan de rustbank van jullie therapeuten.
Aan de ene kant hebben jullie een groep, een facet van het geheel, dat gezegd heeft: “Iemand moet ons laten zien wat wij onderdrukt hebben. Het zal geen lolletje zijn, maar wij zullen het doen.” Aan de andere kant moet er een groep zijn die de getuige moet zijn en hopelijk, de vergever. Wanneer jullie niet een van de eerstgenoemde zijn, dan zouden jullie misschien van de laatstgenoemde willen zijn. Geen enkele optie zal gemakkelijk zijn, begrijpen jullie? Waarom?
‘Waarom’ zijn jullie gevorderd naar een punt van waar sommige zaken veel minder zijn dan waar jullie nu wensen te zijn? Maar jullie zijn altijd afgericht om te denken dat bepaalde dingen onvergefelijk zijn. Op dit punt is het voor jullie noodzakelijk om te ontdekken dat ieder levend ding, ieder mens, net zo goddelijk is als ieder ander. Zij kunnen dingen gedaan hebben waarvan jullie bepaald hebben dat die nooit meer gedaan zouden mogen worden, maar de handeling is NIET de persoon. Wanneer jullie die dingen gedaan zouden hebben – en de kans dat jullie dat ooit en ergens gedaan hebben is zeer waarschijnlijk – zouden jullie dan niet vergeven willen worden? Dat is de les die de mensheid op de Aarde nu gekozen heeft om te leren. En dat het vergeven van de ene naar de vergeving van iedereen voert, inclusief jullie zelf.  
Er bestaan, weten jullie, plaatsen en tijden waarin wezens veel minder ontwikkeld zijn dan jullie. En er zijn natuurlijk plaatsen en tijden waar deze lessen, deze staten van bewustzijn, aloude geschiedenis is.
Dus, het kortere antwoord op jullie vraag is dat jullie de dingen om je heen in een ander licht zouden willen zien. De beroering en het lijden zijn feitelijk het uit elkaar vallen en de herstructurering van de werkelijk verbazingwekkende evolutie die in deze tijd plaatsvindt.  
Hoe verkiezen jullie er aan bij te dragen?

 

Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra