De Raad – Antwoorden Deel XVII – 25 november 2018 / Ron Head

De Raad
– Antwoorden Deel XVII –
25 november 2018 / Ron Head
 

“Hoe is het nu mogelijk om een almachtige ziel/God zijn/haar ware aard/geheugen te laten vergeten terwijl hij/zij ingesloten wordt in de lichamelijkheid van tijd/ruimte?”

Beste vriend, jullie staan jezelf toe om het wezen dat jullie ervaren te beschouwen als het volledige Wezen dat jullie zijn. We zullen teruggaan naar het punt waar JULLIE jullie schiep om deze ervaring te hebben. Laat alstublieft, als is het maar tijdelijk, je twijfels varen en sta je verbeelding toe om dit te volgen. Zelfs indien jullie enkel de mogelijkheid kunnen accepteren, zal het veel schijnbaar onbeantwoordbare vragen voor jullie ophelderen.

Voor de lezers: in de berichten, wanneer we ‘JULLIE’ gebruiken, bedoelen wij jullie volledige goddelijke wezen. En wanneer we ‘jullie’ gebruiken, bedoelen we het deel dat jullie nu als het geheel beschouwen. Als een terloopse opmerking, dit is niet van toepassing op een toenemend aantal van jullie dat zich ontwikkeld heeft naar een uitgebreider begrip.

Welnu, op een bepaald punt begon de JULLIE, waar jullie een deel van zijn, aspecten van hemzelf/haarzelf samen te stellen die het beste in staat leken te zijn om met een noodzakelijke leerervaring of onderricht of dienstverlening of van een mix van die drie, om te gaan. Na een heleboel levenservaringen, die jullie gekozen hebben, te hebben opgebouwd, heeft de JULLIE een enorm aantal eigenschappen waaruit gekozen kan worden.


Dit nu zijn aspecten die voor jullie volledig toegankelijk zouden zijn WANNEER jullie je bewustzijn hadden ontwikkeld om te aanvaarden dat jullie in werkelijkheid JULLIE zijn. Waarom? Omdat het jullie ervaringen zijn. “Maar ik wil ze kennen!” zeggen jullie. Nou ja, misschien is dat wel zo, maar het overgrote deel heeft geen echte betekenis voor jullie huidige leven. Indien ze dat wel hadden, zou JULLIE hen wel met jullie meegestuurd hebben. En jullie huidige wezen eeft meer dan genoeg te stellen, dank je hartelijk.

En daar, mijn vrienden, ligt het antwoord op jullie vraag. JULLIE heeft niets vergeten. Maar JULLIE heeft jullie zelf het plezier gedaan om je alleen maar te geven wat jullie in deze tijd nodig hebben. Jawel, jullie mogen protesteren. Maar jullie hebben jezelf zeer waarschijnlijk nog niet genoeg ontwikkeld om rond alle hoeken en over alle heuvels heen te kijken. JULLIE echter kan dat wel en doet dat ook. En wanneer jullie een echte behoefte hebben, zal die worden voldaan, normaal gesproken op een veel betere manier dan jullie je kunnen voorstellen.

Dus, kunnen we enig advies aanbieden? Accepteer allereerst dat jullie goddellijke JULLIE bestaat. Accepteer dat jullie NIET losstaan van JULLIE. Weet dat jullie een onderdeel zijn van JULLIE. Weet dat JULLIE alleen maar de diepste liefde en de beste bedoelingen voor jullie heeft. JULLIE heeft geen enkele reden om jullie lijden toe te brengen. Maar JULLIE zal alles doen wat gedaan moet worden om jullie op het gekozen pad te houden. Er zijn anderen, jullie noemen hen gidsen, die dezelfde doelen hebben. Kunnen jullie vertrouwen? Kunnen jullie accepteren? Kunnen jullie weten?

Denk na over deze zaken. Het is zelfs aanvaardbaar om ze ‘uit te proberen’. Kijk of er dingen veranderen wanneer jullie een beetje met hen leven. Praat met ons. Jullie praten. Wij luisteren. Begrijp de antwoorden. Naarmate jullie ze leren begrijpen, lijken ze zich te vermenigvuldigen. Het feit is dat ze er al zijn, maar jullie waarneming er van zal toenemen.

Dit is een veel uitgebreider onderwerp dan de ruimte die we er vandaag aan gegeven hebben. Maar we vertrouwen dat er een begin gemaakt is.

Vertaald door Sjra