De Raad: Antwoorden Deel XIV – Diverse vragen – 11 november 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel XIV – Diverse vragen –
11 november 2018 / Ron Head
Vandaag zijn diverse vragen beantwoord. De eerste beantwoordde ik zelf als door De Raad geleid.
Q. “Hoe ervaart  het kanaal (Ron) begeleiding die door hem heen komt? Ik persoonlijk ervaar begeleiding als een flits van zeer snelle beelden of ideeën die bijna onmiddellijk optreden en die toe te schrijven zijn aan een vraag of piekeren in het hoofd. Dan, daarna, decodeert de stem in het hoofd die ik hoor (net alsof ik een zin van een bladzijde lees maar eenvoudig in mijn gedachten) en probeert die beelden/ideeën te vertalen in gedachten zinnen.   
Deze stem in het hoofd zegt vaak ‘jullie’ in plaats van ‘ik’ wanneer ze naar ‘mij’ verwijzen en verwijst zichzelf naar ‘wij’ of naar ‘collectief van gidsen’  om de vragen/overdenkingen die opkomen te beantwoorden. Ervaart Ron ook iets dergelijks?”
A: Ron: Jawel, bijna precies zo. Het heeft zich door de tijd heen ontwikkeld en dat gaat nog steeds door. Maar zo ziet het er gewoonlijk uit. Ik moet mijn corrigerende zelf afhouden van analyseren en daarom schijnen dingen in onsamenhangende stukjes te komen. Wanneer ik begin te twijfelen, stopt de stroming gewoon. Meestal, wanneer ik terugkijk op typefouten en missende woorden enz., ben ik verbaast over wat ik lees. 
 Q. “Geachte Heer, dank u dat u ons deze gelegenheid geeft. Mijn antwoord op uw vraag is: “ONZE BEHOEFTE NAAR EEN ANTWOORD DOET DAT”. Dat is wat de channeling uitlokt, Heer.”

Ron: Wanneer ik de lijst met vragen opnieuw lees om te zien welke de inkomende informatie uitlokt, is mijn indruk dat u volkomen gelijk heeft. Dus vroeg ik dat.

A: De Raad: Gedeeltelijk juist. Wij zullen natuurlijk een vraag beantwoorden die op dat moment het meest dringend is. Wij zien ons gehoor als één geheel en antwoorden dienovereenkomstig. Het is echter ook waar dat wij een agenda hebben. In het verleden hebben we hier vaak op geduid. We zijn hier om jullie aandacht en begrip naar een punt te brengen dat jullie de waarheid van jullie wezens kunnen accepteren en jullie mogelijkheden benutten. Dat is de reden waarom wij de edities van dit kanaal niet gebruiken om persoonlijke vragen te beantwoorden – behalve als die leiden naar onderwerpen, die niet goed aanvaard of begrepen zijn, die wij belangrijk vinden voor allen. 
Q: “Goedendag. Ik heb een heel sterk gevoel dat er, hoewel ons heel veel informatie geschonken is, delen zijn die worden achtergehouden. Is de tijd rijp om die delen te vragen die ons zouden kunnen helpen? Indien dat zo is, dan vraag ik ze.”   
A: Raad: Alle informatie is voor iedereen beschikbaar. Onthoud dat afscheiding illusoir is. Er bestaat voor het Goddelijke geen enkele reden om ook maar iets wat jullie wensen te weten achter te houden. Er doet zich echter het feit voor dat alle informatie die jullie ontvangen door heel de totaliteit van jullie wezen gaat. En hoewel jullie dit niet begrijpen – en dit feit zelfs niet leuk vinden – zal de IK BEN, die jullie is, er op toezien dat jullie krijgen wat gewenst en relevant is. Met andere woorden, het belangrijkste eerst. Bijvoorbeeld, het leren over de reden voor jullie huidige situatie en hoe jullie hieruit zullen kunnen leren en er voordeel mee halen, is voor jullie belangrijker dan wat jullie 1500 jaar geleden gedaan hebben en waar jullie toen waren. Dat leven zal mogelijk uiterst weinig te maken hebben met dit huidige. Herinner je wat we zeiden over afscheidingen. Dit wordt door niemand anders gestuurd dan door jullie zelf. Maar jullie moeten aan de slag gaan met de actualiteit van jullie volledige wezen. De goddelijke JIJ is géén sprookje. Naarmate jullie bewustzijn en begrip zich verhoogt, zal er niets meer zijn wat jullie niet kunnen weten of ervaren. Niemand beslist dat behalve jullie zelf. Maar het egoïstische, of kleinere, beperkte zelf zal het idee moeten loslaten dat hij of zij “het” is. En dat zal het niet zo leuk vinden.    
Q: “Dank jullie voor je Liefde. Ik voel intense energieën, vooral ’s morgens, maar heb er soms moeite mee om de energieën later op de dag te voelen. Vaak voel ik de bekwaamheid om de energieën te voelen van wat ik eet of anders gezegd, verteer. Wat kan ik doen om de stroom van energieën door de dag heen te versterken.
A: Raad: U ervaart het begin van een proces. Wanneer wij ‘u’ zeggen in dit antwoord, hebben we het over alle lezers.
We hebben jullie verteld dat de energieën, waarin jullie genesteld zijn, veranderen en in sterkte en frequentie toenemen. We hebben jullie gezegd dat alles en iedereen hierdoor verandert. Felicitaties aan degenen die deze veranderingen beginnen waar te nemen. Laten we hier wat meer over uitweiden om jullie in staat te stellen wat meer voordeel uit deze gelegenheid te halen.
Wanneer jullie voor het eerst ontwaken, dit voelen en er jullie aandacht op richten, zal het relatief gemakkelijk zijn. Wij stellen voor om dit op z’n minst enkele momenten te onderzoeken voordat jullie de dingen van de dag jullie aandacht laten afzwakken. Waar voelen jullie dat? Hoe voelt dat? Kunnen jullie het beter voelen? Kunnen jullie jezelf er in onderdompelen? Is het sterker dan de laatste keer? Hoe lang kunnen jullie het voelen?
Het is een proces. Er zal zeker een morgen zijn dat jullie het niet voelen. Berisp jezelf er NIET voor. Jullie groeien. Het komt terug. Dit is jullie levenskracht. Die gaat niet weg. Nochtans, jullie aandacht kan variëren.
Naarmate jullie dit steeds meer doen, zullen jullie ontdekken dat jullie steeds meer tijd kunnen besteden aan dit gevoel. Maar besef dat het, wanneer het jullie natuurlijke staat wordt, het minder gevoeld gaat worden omdat het jullie norm wordt en niet je uitzondering. Maar door er jullie aandacht op te vestigen en het gevoel te herinneren, zal het je in staat stellen het te voelen wanneer je dat maar wenst.
Op dat punt zullen jullie echter beseffen dat veel andere dingen zijn veranderd. Jullie worden in staat om energie vast te houden die tot voor kort jullie zenuwsysteem zou hebben opgeblazen.
De Raad
Bron: Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra