De Raad – Antwoorden Deel XIII – Is het echt mogelijk om het Godzelf binnenin te verankeren? – 4 november 2018 / Ron Head

De Raad:
– Antwoorden Deel XIII – Is het echt mogelijk om het Godzelf binnenin te verankeren? –
4 november 2018 / Ron Head
“Beste Raad. Ik doorloop nu al vele jaren het spirituele pad en heb een punt bereikt waar ik me heel graag veilig zou voelen in mijn Godzelf in plaats van het ervaren van vluchtige momenten. Is het echt mogelijk om het Godzelf binnenin dit fysieke lichaam te verankeren terwijl we, als onderdeel van ons bestaan in deze dimensie, nog steeds met deze ‘sluier’ leven? Hoe breekt men door die sluier heen?”
Jullie hebben terloops een wezenlijk onderwerp aangeroerd. Laten wij onze oprechte felicitaties en waardering aanbieden voordat we met ons antwoord komen. Jullie kennen jezelf als ware zoeker. Koester dat en herinner het wanneer jullie aan jezelf gaan twijfelen. Jullie zijn meer dan jullie weten.   
Er zijn bepaalde beperkingen die onmogelijk overwonnen schijnente kunnen worden wanneer men ermee geconfronteerd wordt, maar dat zijn alleen maar beperkingen in uiterlijke zin. En jullie vraag geeft ons de gelegenheid om een paar uitspraken te doen die, voor de meesten van jullie, zelfs voor de meest toegewijde zoekers, onmogelijk te geloven of te begrijpen schijnente zijn. Maar wanneer jullie eenvoudig kunnen beginnen te leven met het idee dat het mogelijk is waar te zijn, zal jullie ervaring veranderen. Met andere woorden, de geest, jullie geest, zal jullie halverwege tegemoet komen.
Begrijp alstublieft dat jullie hier zijn en zoeken omdat jullie hoogste zelf wil dat jullie vinden. Evenzo, dat hoogste zelf zit niet ergens anders haar nagels te vijlen of te genieten van zijn rondje golf. Hij of zij is net zo druk bezig als jullie dat toestaan.   
Welnu, laat ons ook uitleggen dat jullie niet een wezen zijn dat is opgedeeld in vele afzonderlijke delen. We kunnen spreken over jullie fysieke wezen, jullie astrale, emotionele, mentale en causale lichamen, jullie ziel, jullie goddelijke zelf. Maar deze zijn alleen nodig als hulpmiddelen voor onderwijs en communicatie. Wanneer een IK BEN wordt gezien, gevoeld, waargenomen, is het compleet. Het is immens. Het is onbeschrijfelijk mooi. Dat is wat jullie werkelijk zijn.
Het vleespak, zoals sommigen het noemen, dat jullie nodig hebben om rond te lopen is een onderdeel daarvan. En het heeft, als onderdeel van het collectief, een enorme hoeveelheid informatie opgenomen, wat het ook is, waarvan alles historisch is en bijna alles onjuist.
Als het duidelijkste voorbeeld; jullie hebben geaccepteerd dat jullie niet zijn, niet kunnen zijn en niet mogen denken een goddelijk wezen van welke soort dan ook te zijn. God spreekt niet meer met de mensen. In het overgrote deel van de wereld zijn de prachtigste geschenken die geschapen zijn, onderwezen zondig te zijn en waar niet naar gekeken mag worden en niet over gepraat mag worden.
Dit brengt ons bij het kernpunt van jullie vraag en we zullen op deze manier antwoorden:
Het is niet zo dat jullie niet stevig in jullie Godzelf zitten. Wij weten dat jullie verstandelijk kunnen begrijpen dat jullie nergens anders kunnen zijn. Niemand en niets bestaat buiten God, het is zelfs niet mogelijk. Maar jullie ervaren de waarheid ervan niet. Waarom niet?
Er bestaan boeken over dit onderwerp, maar vandaag krijgen jullie het korte antwoord. Jullie zullen het niet toelaten. Jullie zijn er bang voor. En jullie hebben geaccepteerd dat het niet mogelijk is. Jullie beoordelen jezelf volgens de maatstaven die jullie geleerd zijn om te accepteren. Jullie accepteren omdat jullie niet verder kunnen kijken in wat dat werkelijk voor jullie zou betekenen. Welnu, accepteren betekent niet dat je naar de hoogste berg moet gaan en het verkondigen.
Laten we dus praten over wat er mogelijk is.
Wanneer jullie jezelf al die dingen die jullie gedacht, gezegd en gedaan hebben, of gezegd en gedaan zouden kunnen hebben, kunnen vergeven, zal er verandering komen. Wanneer jullie de mogelijkheid kunnen accepteren dat jullie – en het is heel zeker jullie recht – het goddelijke in jezelf zouden kunnen ervaren, zal er verandering komen. Wanneer jullie kunnen weten dat de goddelijke aspecten van jezelf net zo echt zijn als je neus en net zo dichtbij als je gevoel, zal verandering komen. Hoop er niet op. Smeek je Schepper er niet om. Verwacht het. Het zal jullie geen enkele moeite kosten om historische teksten te vinden die beloven dat dit zo is. “Alle dingen die Ik gedaan heb, zullen jullie ook doen, en nog meer.”
Welnu, jullie fysieke lichamen zijn nog niet in staat om de energie van het merendeel van de hoogste frequenties van jullie wezens vast te houden. Jullie worden opgewaardeerd, maar jullie zijn er nog niet. Hoewel, jullie zijn heel goed in staat om de aanwezigheid van wat jullie je hogere zelf noemen, te voelen. Zoek dat gevoel. Erken het wanneer jullie het waarnemen. En verwijt jezelf niets wanneer het voorbij gaat. Jullie zitten in het proces. Neem aan dat het terugkomt. Aanvaard dat het in kracht en duur zal groeien. En meet jezelf uit met jezelf en niet met wat zou moeten zijn. Want wij beloven jullie dat jullie de ‘zou moeten zijn’ zullen overtreffen, verder dan jullie je kunnen voorstellen. Dat is waar jullie zijn. Dat is wanneer jullie zijn. Bijna ieder van jullie zal in dit leven de waarheid van deze dingen ervaren, wanneer jullie het toestaan. Sommigen zullen overgaan, maar zij zullen zich er bewust van zijn. Zij moeten gewoon terugkomen wanneer zij daarvoor kiezen en er veel sneller van genieten.   
Dank jullie voor deze gelegenheid om dit onderwerp te behandelen. Wanneer lezers nog meer vragen hebben over dit onderwerp, zullen we die heel graag beantwoorden. Goedendag.
Vertaald door: Sjra