De Raad: Antwoorden Deel XII – Hou Onze Vibratie Hoog – 31 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel XII – Hou Onze Vibratie Hoog –
31 oktober 2018 / Ron Head
“Het is moeilijk om van deze wereld te zijn en toch onze vibratie hoog te houden en ons bewustzijn op te tillen. Wat is het gemakkelijkste en meest realistische wat we door onze dagelijkse momenten heen kunnen doen, onze levens te sturen, om onze stemming en algemene vibratie te helpen hooghouden en toch aandacht te schenken aan onze 3D behoeften en eisen, zonder door hen te worden opgeslokt? Dank u!”
Dit is zo’n eenvoudige vraag. Toch zijn de antwoorden door de eeuwen heen ontelbaar geweest. Het is de kwestie van iedere lering en het doel van iedereen die zoekt. Hoe ga ik vooruit? Hoe til ik mijn vibratie op? Wat doe ik daarna? Waarom zak ik steeds weer terug? Hoe kan ik in de hogere staten blijven? Doe ik het wel goed? 
Wanneer degenen die gevraagd worden antwoorden wensen te geven die overeenkomen met het begrip van hen die zoeken, dan zullen er zeer zeker een heleboel antwoorden zijn. Maar wanneer de oorsprong van de vraag en de oorzaak van het probleem worden gezien, dan is het antwoord veel eenvoudiger. Een probleem heeft één oplossing, ofschoon het in de praktijk heel anders mag lijken.
Is het probleem dat iemand niet in de hogere vibratie kan blijven? We zullen zeggen dat dit slechts een symptoom van het probleem omschrijft.

In werkelijkheid is het probleem dat jullie, jullie collectief, jezelf zien als afgescheiden van alles wat jullie begrijpen van wat jullie Bron is. En jullie hebben jezelf geplaatst in een omgeving (Aarde) waar zeer grote verandering vereist is, of vereist schijnt te zijn, zeer grote inspanning. En jullie diepste wezens weten dat afscheiding niet jullie hoogste staat is. Jullie verlangen naar de terugkeer naar die hoogste staat. En jullie hebben wanhopig behoefte aan een wegenkaart. Wat kan ik doen? Er moet iets zijn! Maar maak het snel en maak het gemakkelijk. Ik heb het nogal druk, weet je.

Dit zijn ALLEMAAL een hele reeks misvattingen.
Jullie kunnen niets doen. Jawel, wij zeiden dat er niets iets wat jullie kunnen doen. Omdat er niets gedaan hoeft te worden. Er is echter iets wat opnieuw geweten moet worden.  
Welnu, we kunnen jullie gemakkelijk vertellen wat dat is. We hebben dat in feite al vele malen gedaan. Maar het is iets wat jullie moeten gaan accepteren en op zijn minst moeten gaan trachten te beleven. Wanneer jullie dat eenmaal beginnen te beleven en ophouden om jezelf langs een meetlat, die alleen maar bestaat in jullie verbeelding, de maat te nemen, zullen jullie het niet zo moeilijk vinden om te doen. Natuurlijk zullen jullie dan onmiddellijk denken dat het niet ‘goed’ kan zijn, omdat het niet eenvoudig zou moeten zijn. Klopt dat?
Dus, sta ons toe om jullie een aanknopingspunt te geven. Eentje die jullie honderd keer per dag kunnen gebruiken totdat het jullie standaard denkwijze wordt. Adem diep in met je ogen dicht. Open je ogen en zie alles om je heen, alles, iedereen, als gemaakt van de elementen van de Schepper. Er kan niets anders bestaan. Zelfs jullie niet. Alles daarvan is goddelijk, net als ik dat ben. Omdat ik er deel van uitmaak. Jullie zullen ontdekken dat jullie dit kunnen doen terwijl je je lunch gebruikt of in de bus zit.  
Wanneer jullie dit oprecht doen, zullen jullie je vibratie voelen verhogen. Wanneer jullie er mee doorgaan, zullen jullie ontdekken dat het je vibraties altijd zal verhogen. En wanneer jullie dit doen totdat het een normale manier van zien wordt, zullen jullie weten dat, zelfs wanneer iets jullie omlaag trekt, de stap terug onmiddellijk kan zijn.  Jullie zullen ook ontdekken dat, misschien na een tijdje, de wereld die jullie ervaren zal beginnen te veranderen.   
Wij vertellen jullie ook dat wij, wanneer jullie dit begrijpen, net zo dichtbij zijn als jullie gedachten. Wanneer jullie ons toestemming geven, tillen wij jullie op zo veel als we kunnen.
Sluit jullie ogen. Haal diep adem en begin.
Vertaald door Sjra