De Raad: – Antwoorden Deel XI – 28 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
– Antwoorden Deel XI –
28 oktober 2018 / Ron Head
“In een wereld waar onheil steeds onheilspellender wordt en het goede zelfs beter wordt, lijkt de verdeeldheid steeds groter te worden. Waar gaat dit naar toe?”   
Jullie hebben weer een vraag gesteld dat een boek, of diverse boeken, zou vergen om te beantwoorden. In feite zijn er door de eeuwen heen veel van zo’n soort boeken geschreven. Laten we dus gewoon enkele van de meer noodzakelijke ideeën aanstippen die moeten worden begrepen.
In veel van jullie wereld zijn jullie dingen gaan zien als ofwel/of. Iets is ofwel dit of het is dat. Het is goed of het is slecht. Het is zwart of het is wit. Het is goed of het is kwaad. Jullie hebben innerlijke maatstaven opgebouwd, of die zijn jullie aangereikt, waarmee jullie alles meten en beoordelen. Het merendeel hiervan is aan jullie overgedragen door anderen. Begrijp dat, toen jullie voor het eerst de wereld gingen ontdekken, jullie enige maatstaf was of jullie iets leuk vonden of niet, of het jullie pijn deed of niet. Heel de rest ervan is jullie door anderen geleerd. We hebben niet gezegd of dit goed of verkeerd is. We zeiden dat het zo is.
Welnu, dit heeft jullie met een probleem opgezadeld dat goed zou zijn voor jullie om te behandelen en dat is, ‘welke van deze waardeoordelen beslis ik me te dienen en welke doen dat niet?’ Deze eenvoudige vraag zal jullie de antwoorden brengen die jullie zal dienen om je van een groot deel van je bagage te bevrijden. En door haar te beantwoorden, zullen jullie veel kracht, die jullie aan anderen hebben prijsgegeven, terugnemen.

De bovengenoemde vraag drukt uit dat “onheil steeds onheilspellender wordt en het goede zelfs beter wordt”. Wij zouden willen uitleggen wat jullie in een verschillend licht zien. De meest weerzinwekkende delen in de psyche van de mensen worden niet onheilspellender. Ze bestaan al duizenden jaren. Ze zijn voor een zeer lange tijd heel goed uit het zicht verborgen gehouden. Maar bedenk dat ze lange tijd daarvoor, op veel plaatsen, geaccepteerd werden als ‘zo is het nu eenmaal’. Wat nu werkelijk gebeurt is dat de stenen worden omgerold en dat de smerige zaken in het volle zicht rondsnellen. Ze zijn begraven, ontkend en vermeden. Maar ze waren altijd maar net buiten het zicht.    

Op vergelijkbare wijze is het goede niet beter aan het worden. Jullie voorstellingen van wie jullie zijn en wat jullie in staat zijn om te worden zijn begonnen om te veranderen. Jullie zijn begonnen om over de grenzen van wat jullie geleerd is heen te kijken en dat hebben jullie geaccepteerd. Maar jullie (de mensheid) huiveren wanneer jullie de kronkelende dingetjes zien die binnenin verborgen zijn gehouden. De scheiding die jullie zich zien ontwikkelen is de weerspiegeling van jullie pogingen om het weg te schuiven en haar bestaan te ontkennen. 
 
Het moet genezen worden. De mensheid moet genezen worden.
Jullie verstand vraagt waarschijnlijk: “Maar hoe doen we dat?” En die vraag zal jullie hoogstwaarschijnlijk een gevoel geven van hulpeloosheid en verwarring, want jullie zijn tenslotte gewoon jezelf en jullie kunnen de mensheid niet veranderen. Klopt dat?
Het ‘hoe’ waar jullie om vragen kan eenvoudig beantwoord worden, hoewel het verstand daar waarschijnlijk tegen zal rebelleren. Wij zullen jullie vertellen dat jullie het niet weg kunnen duwen, jullie kunnen het niet begraven, dat zal niets oplossen. Dat heeft het niet gedaan en dat zal het ook niet. Het is een deel van jullie wezen. Jullie zijn fantastische scheppers. Jullie zijn veel krachtiger dan jullie weten. Het probleem is dat jullie net zo gemakkelijk kwaad kunnen scheppen als dat jullie voordeel kunnen scheppen. En jullie kunnen er voor kiezen om alleen jezelf te bevoordelen, of jullie kunnen er voor kiezen om iedereen te bevoordelen, inclusief jezelf.
Welnu, de tweede van die keuzes, het kiezen om iedereen te dienen, leidt tot een uitbreiding van bewustzijn en van daaruit wordt een enorm bredere horizon van mogelijkheden zichtbaar. MAAR . . . die mogelijkheden kunnen niet worden bereikt zolang jullie die verborgen, kronkelende dingetjes achter jullie aan slepen. Jullie moeten hen genezen.
Jullie zullen ze niet genezen wanneer jullie hen zien als ‘het kwaad van die mensen’. Alleen door het aanbieden van die dingen van binnenuit jezelf aan het Goddelijke zullen jullie ze genezen. Wanneer jullie jezelf genezen, geven jullie voor degenen rondom jullie heen de toestemming om hetzelfde te doen. De ene kan de ander inspireren. Twee kunnen er twee inspireren. Dat zullen er vier worden. Dan acht. Jullie doen de berekening. Het zal lang niet meer zo lang duren als jullie gedacht kunnen hebben. En wij zeggen jullie dat jullie al goed onderweg zijn.  
Maar intussen moeten al die kronkelende dingetjes opgediept worden. En er zijn er die veel lelijker zijn dan jullie ooit overwogen hebben. Jullie zullen teruggeslagen worden. Jullie willen gaan ontkennen. Maar jullie, mensheid, zullen doen wat nodig is. Jullie hebben de beslissing genomen om de volgende stap in jullie groei te nemen en jullie wereld en jullie universum reageert er op.
Jullie hebben het verordend. En zo is het.
Vertaald door Sjra