De Raad – Antwoorden Deel X – 24 oktober 2018 / Ron Head

De Raad
– Antwoorden Deel X –
24 oktober 2018 / Ron Head

 

“Waar enkele Advaita Vedante leringen in dit opzicht naar verwijzen is dat we geleefd worden, dat wil zeggen, wij zijn niet de doener maar dat Bron/Bewustzijn in de plaats daarvan onze ervaring stuurt, of anders uitgedrukt, wij zijn het Universum dat zichzelf ervaart door de ogen van een schijnbaar afgescheiden wezen. Welnu, we weten dat er alleen maar EENHEID is. Dit concept komt mij dan ook voor een groot deel zinnig voor. Binnen Bhoedistische kringen bestaat er een gezegde dat hierop wijst:‘Gebeurtenissen doen zich voor, daden worden uitgevoerd, maar er is geen individuele doener ervan’. In ruime termen kunnen we zeggen dat het Universum zich ontvouwt precies zoals het zou moeten en door dat te zijn, wij het Universum zijn. Wij leven/zijn precies zoals we zouden moeten.” 
Dit is een voortreffelijke samenvatting van de opvatting van de illusie van afscheiding. Jullie zullen ook op andere plaatsen andere zegswijzen er van vinden.
Er is iets wat we naar voren willen brengen en dan zullen we van de gelegenheid gebruik maken om iets anders duidelijk te maken wat onuitgesproken is.
Ten eerste, zoals we hier  – en ook elders – al vele malen hebben verklaard, brengen wij in iedere cultuur en taal in jullie wereld waarheid voort. Dit hebben we altijd gedaan, maar nu wordt het beschikbaar gesteld aan iedereen die wil kijken en luisteren.
En evenzo, deze breed  onderwezen concepten van de illusie van afscheiding, waarmee jullie het zo moeilijk hebben om overheen te komen, duiden ook op eenheid. Wanneer afscheiding een illusie is, dan moet eenheid het alternatie zijn. Klopt dat?
Wanneer we dit aangeven als een eenvoudige grondregel, dan kunnen de meesten het hiermee eens zijn. Maar dit is een ervaringsgericht begrip. Velen zijn door de eeuwen heen in staat geweest om hier doorheen te gaan als tot een existentieel begrip. En hier moeten we in meegaan. Beter gezegd, dat is waar jullie naar moeten terugkeren.
Er was een tijd dat de overheersende visie van de wereld was dat alles bewustzijn was en waarmee gecommuniceerd kon worden. Sommige restanten van culturen begrijpen dit nog steeds. Bij de meesten is dit inzicht er echter genadeloos uitgetimmerd.
Er werd gezegd dat ‘primitieven’ al die valse goden ‘aanbaden’. Het werd nooit begrepen dat ze feitelijk hun dank betuigden aan de krachten en processen die bijdroegen aan de overvloed in hun levens. En, wanneer wij dat zo mogen zeggen, anderen primitief noemen terwijl je hen uitmoordt is een beetje primitief.
Jullie werd verteld dat velen ‘zonaanbidders’ waren. Wij vragen, wat is de belangrijkste en absoluut meest noodzakelijke bron van energie voor alles in jullie wereld? Wat hebben jullie noodzakelijk nodig om je leven te ondersteunen? Waarom is het dankzeggen voor de energie van de zon verkeerd? Zoals wij zeker weten, geen van die mensen dacht dat jullie ster de ultieme schepper was. 
Kunnen jullie je indenken dat wanneer jullie samenlevingen zouden leren te bedanken voor al die dingen die het leven ondersteunen, ze dan zouden stoppen met het vernietigen van jullie thuis? Bomen, water, lucht, vruchtbare grond, dieren, planten, vissen, vogels, dragen allemaal bij aan jullie levens. In de meeste gevallen doen ze dit zonder enige dankbaarheid of  waardering. Wij zien dat terwijl de situatie in jullie wereld duidelijk steeds rampzaliger wordt. Dit is aan het veranderen. Verandert het snel genoeg?
En nu zullen we een verklaring afgeven die de grenzen van jullie goedgelovigheid misschien een beetje oprekt. Die dingen die we niet genoemd hebben, die metalen, die kristallen, rotsen, bergen, rivieren, zeeën, werkelijk ‘alles’ waar jullie je hand of je blik op kunnen leggen zijn bewust. Ze zijn allemaal samengesteld uit energie. Het duurde  meer dan honderd jaar voordat dit bijna universeel geaccepteerd werd, maar nu weten jullie dat ze allemaal energie in een vorm zijn. Alle wezens van energie zijn gewoon andere staten van bewustzijn. Jullie ‘primitieven’ waren uiteindelijk toch niet zo primitief.
Welnu, het kan voor jullie wetenschappers misschien wat meer tijd vergen om tot deze slotsom te komen, maar jullie hoeven hier niet op te wachten. Wanneer jullie dat kiezen, kunnen jullie vandaag met dat idee leven. Hoe zou jullie leven veranderen wanneer jullie wisten dat alles om jullie heen er was als reactie op jullie gedachten? Wat als jullie gedachten, jullie gevoelens, jullie overtuigingen de oorzaak waren voor alles wat jullie beleefden?
Dit klinkt een beetje als ‘new age’ nietwaar? Maar wij vertellen jullie dat wat dat betekent is dat het ervaringsgerichte begrip ervan dieper in het gebied van het collectieve bewustzijn begint door te sijpelen. Het is een groot onderdeel van de grote ontwaking die zich in deze tijd voordoet. Jullie zijn veel verder dan jullie beseffen. 
We hebben vandaag genoeg gebazeld. Nogmaals, wij danken jullie voor je inbreng.
Vertaald door Sjra