De Raad – Antwoorden Deel VII – 11 oktober 2018 / Ron Head

De Raad
– Antwoorden Deel VII –
11 oktober 2018 / Ron Head

Geachte Raad. Ik veronderstel dat mijn vraag van een heel eenvoudige aard is. Ofschoon dit voor sommigen een echte uitdaging zou kunnen zijn. Ik vraag me af: ‘Waarom voelen sommige mensen zich zo onzeker over bepaalde aspecten van zichzelf? Dit kan op z’n beurt variëren van kleine of grote lichamelijke kenmerken tot en met iets meer abstracts, niets anders dan een volledige afwezigheid van liefde voor zichzelf, schijnbaar zonder reden.’ Heeft dit altijd te maken met vorige levens of met karma, of zou er een andere, meer diepzinnige reden voor kunnen zijn? Wanneer deze vraag reeds gesteld is, weet dan alstublieft dat dit me erg spijt.

Alstublieft mijn meest geliefden, excuseer je nooit wanneer jullie, aangaande deze onderwerpen, vanuit nieuwsgierigheid gedreven worden. Wij beantwoorden deze zelfde vragen steeds door andere woorden te gebruiken, andere metaforen, andere benaderingen. Wat de ene bereikt, zou de ander niet kunnen bereiken. En er zijn er altijd die in dit leven nieuw zijn wat betreft deze onderwerpen. Evenzo, iemand die deze lessen voor de eerste of de tweede keer leest of hoort, is niet hetzelfde als hij of zij dit voor de eerste keer hoort. Wanneer men dit in gedachte houdt en open blijft, is er altijd meer mee te winnen. In één van jullie spirituele systemen op jullie planeet wordt er geleerd: “Gezegend zij hij die een vraag stelt”. Dit is omdat die persoon een noodzakelijke les heeft opgeroepen en een gezegende les deed plaatsvinden.  

Welnu, uw vraag is zeer diepzinnig in die zin dat het antwoord op zeker niveau veel verschillende antwoorden in zich kan hebben, maar in de kern één waar antwoord. Het is een die we, zoals gezegd, vele keren benaderd hebben.

Een gebrek aan eigenwaarde kan op gang gebracht worden door een gebeurtenis of gebeurtenissen van eerder in iemands huidige leven. Zelfs wanneer dit het geval is, zal het bijna altijd de activering  van gevoelens en reacties zijn die vanuit vorige levens zijn meegedragen. In feite is het de fundamentele oorzaak in de wereld voor de meeste ellende, angst, lijden en ongezond behandelen zichzelf en anderen. Het is het uiterste resultaat van de grootste leugen die jullie duizenden jaren lang is voorgehouden om te geloven.
Laten we de ‘oppervlakkige’ problemen eerst beantwoorden. Jullie is zorgvuldig geleerd om je met anderen te vergelijken. Hij is sterker. Zij is mooier. Zij zijn slimmer. Het houdt nooit op. Die innerlijke stem in jullie hoofd zal zich nooit stilhouden. Die denkt dat zij de controle heeft. Die denkt dat zij het het beste weet. Zij deed dat al heel lang op die manier. Maar hier is de waarheid. Zij is een leugenaar. Alles wat zij gelooft is gebaseerd op een verkeerde veronderstelling die wie beneden zullen uitleggen. De enige  waarmee jullie je ooit moet vergelijken is de jij die je geweest bent. Al het andere is contra productief.
Individualiteit is heel bruikbaar, tot een zeker punt. Ze laat de mensheid miljarden verschillende momenten, of aspecten van momenten, gelijktijdig ervaren. Wanneer jullie één bewustzijn zouden zijn in plaats van miljarden aparte, zou het verbazingwekkend zijn.
Dit is waar de leugen werd geïntroduceerd en gekoesterd. Jullie ZIJN één bewustzijn. Jullie hebben de gelegenheid om afscheiding te ervaren, maar die toestand is niet echt. Jullie zijn één.
Nu dan … het probleem. Jullie hebben ook de mogelijkheid om afscheiding te ervaren van ALL, Schepper, God, hoe jullie die ook zouden willen noemen. Zelfs jullie eigen intelligentie kan begrijpen dat wanneer HET – ALLES DAT IS – is, jullie er onmogelijk van afgescheiden kunnen zijn, noch kan iets of iemand anders dat. Maar jullie is geleerd. Jullie is onmogelijkheid geleerd. Jullie is zonde geleerd. Jullie is schuld geleerd. En omdat jullie die dingen zijn gaan geloven, lijden jullie aan gebrek aan eigenwaarde, aan depressiviteit en angst. Jullie geloven zelfs, sommigen van jullie, dat het geloven in een eenheid die jullie insluit, een zonde is.
Nu kunnen we jullie zeggen – en wij doen dat ook herhaaldelijk – dat jullie goddelijke, perfecte wezens zijn. Intellectueel kunnen jullie dat zelfs begrijpen. Maar, zoals jullie dat uitdrukken, het mentale begrijpen laat dit gewoon niet ‘indalen’. Jullie moeten naar binnen kijken. Ver voorbij jullie intelligentie. Zoek de plaats waar jullie waarheid en leugens VOELEN. Zoek de plaats waar de gedachte van jullie eenheid een innerlijke overwinning veroorzaakt, de plaats waar jullie weten.
Zelfs wanneer jullie dit doen, zal het slechts een begin zijn. Tenslotte, jullie hebben levens te overwinnen. Maar het leren leven vanuit die plaats is mogelijk. In feite, wij zullen zeggen dat wanneer jullie eenmaal de waarheid kennen, jullie deze niet ‘niet kunnen kennen’.
En dit zal een proces zijn. Jullie zullen weten! En dan zullen jullie dat niet. En dan zullen jullie het wéér weten, misschien iets langer. En dan zullen jullie het niet. Begrijp het op die manier. Het zal niet zo zijn dat jullie niet meer weten, maar dat jullie steeds minder de neiging hebben om terug te glijden in het lagere weten. Uiteindelijk zal alle onwaarheid gekend en losgelaten worden. 
Zouden jullie graag wat goed nieuws willen? Waarom komt deze vraag naar boven? Deze komt nu naar boven omdat jullie, jullie het collectief, op de rand van herinnering staan. Dus, wanneer wij zeggen, jullie het collectief, zal het voor jullie heel goed zijn om jezelf daarbij te betrekken. Wij hebben jullie steeds maar weer verteld dat jullie wereld – en jullie zelf – aan het veranderen zijn. Steeds meer van jullie ervaren dat. Het is enorm. Het is geweldig. Maak het tot jullie intentie om er deel van uit te maken.
Dank u voor uw vraag. Zegeningen zijn de uwe.
Vertaald door Sjra