De Raad: Antwoorden Deel VI 7 oktober 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel VI

7 oktober 2018 / Ron Head

“Ik . . . ben altijd nieuwsgierig geweest naar de mening van de Raad over onze voortgang naar de 4de dichtheid. Veel mensen geloven dat daar een ascensie “Gebeurtenis” zal zijn en anderen denken dat het een natuurlijke evolutie naar de 4de dichtheid zal zijn met nieuwe hoog vibrationele zielen die worden geboren en die de lager vibrationele zielen zullen vervangen wanneer deze overgaan en op die manier op een natuurlijke wijze de collectieve trilling optillen naar het niveau van de 4dedichtheid. Ik neig er naar dat de laatste waar zal zijn, maar ik zit niet vast aan welk scenario dan ook. Ik zou het fijn vinden wanneer de raad dit zou oppakken.

Er doen net zoveel antwoorden de ronde als er mensen zijn die er over vragen. Of, op z’n minst lijkt het zo. En het is de aard van het bewustzijn dat er net zoveel meningen zullen zijn over wat daarna ging gebeuren.
Zie je, jullie denken dat de werkelijkheid is wat ze is, ongeacht wat jullie denken. Maar de werkelijkheid is dat de werkelijkheid is wat jullie denken dat het is, ongeacht wat jullie denken. Jullie moeten heel erg moe zijn van het horen dat jullie alles creëren wat jullie zien, maar, moe of niet, het is waar.
Dus, het antwoord op jullie vraag is ja. Jawel, er is een Gebeurtenis. Jullie leven die nu. Jawel, er is een natuurlijke evolutie, jullie zijn dat. En dimensies, wanneer deze gezien worden als aparte locaties, wat gaat over wat de meesten van jullie je kunnen voorstellen, zijn kunstmatige constructies, net als geografische scheidslijnen kunstmatige constructies zijn.
Wij kunnen jullie wat informatie verschaffen om te overwegen. Zal er een “flits” zijn? Ja, die zal er zijn. Wanneer? Wanneer jullie collectief een bewustzijnsniveau bereikt dat hoog genoeg is. Jullie zijn er nu heel dicht bij. En het zal meer nodig kunnen zijn dan wij zouden wensen. En, nogmaals, de gewaarwordingen van wat gebeurde zal zijn wat jullie noemen ‘over het geheel genomen’.
Hier is wat er gebeurt. De planeet waarop jullie leven, de arm van de Melkweg die jullie bewonen, verplaatst zich naar/in een energie, een licht, waar hij nooit eerder doorheen is gegaan. De aanbieding van deze energie in de energievelden van alles in jullie sterrensysteem zal het veld van alles in jullie sterrensysteem veranderen. Het is al begonnen. Ze zal de ster veranderen. Ze zal de planeten veranderen. Ze zal de elementen veranderen.
Wanneer jullie uiteindelijk gaan begrijpen wat jullie al ontdekt hebben, dat absoluut alles wat jullie materie noemen alleen maar een toestand van een speciaal energieveld is, zullen jullie begrijpen dat zo’n verandering in de energieomgeving alles moetveranderen. En wanneer jullie begrijpen dat alle energie bewustzijn is, zullen jullie beter bevatten wat jullie eigen staat van bewustzijn met dit alles te maken heeft.
Het is enigszins als vragen of de vinnen van de vis het water verplaatst of dat het water de vis verplaatst. Het antwoordt is ja. Begrijpen jullie dat?  Jullie hebben hier eveneens een term voor. Jullie noemen het Goddelijke Timing.
Welnu, laten we die kwestie van dimensie oppakken. Feitelijk spreken jullie weer over afwijkende staten van bewustzijn. Jullie zouden deze als afgezonderd kunnen waarnemen, maar jullie zijn echt in staat om je ogen te sluiten en er een uitgebreid reis mee kunnen maken, of op z’n minst met allen waarmee jullie je geregeld kunnen verbinden en dan in een tel terugkeren in jullie comfortabele stoel. Zoals jullie wetenschappers nu begrijpen, is alles met elkaar verbonden. Dus de werkelijke vraag wordt: “waar kunnen we ons meer verbinden?”
Wanneer jullie op deze paar jaren terugkijken, hoewel ze eindeloos lang kunnen lijken wanneer jullie er in leven, zullen jullie zien dat jullie wereld veranderde in een kosmische flits. Geniet er van.
Vertaald door Sjra