De Raad: Antwoorden Deel IV – 2 oktober 2018 / Roan Head

De Raad:
Antwoorden Deel IV
2 oktober 2018 / Roan Head
We hebben nogmaals een belangrijke vraag en eentje die veel meer antwoord vereist dan we hier en nu kunnen geven. Maar we zullen zeker een paar van de hoofdpunten behandelen.
 “Mijn vraag gaat over zelfgenezing. Wat kan iemand het beste doen om de snelheid van het proces van zelfgenezing te verhogen? Voedselkeuzes, oefeningen en keuzes in het leven (zoals het afstand doen van slechte gewoontes) zijn duidelijk belangrijk. Ik begreep dat onze manier van denken mogelijk het meest cruciaal is. Hoe vindt iemand een manier om dieper in zichzelf te keren om te ontdekken wat werkelijk de blokkades voor zelfgenezing veroorzaken?”
Hier zit iets in dat getuigt van een diep inzicht en we zullen bij ons antwoord hiermee rekening houden.
Wanneer genezing tot stand gebracht moet worden, hebben de lichamen, fysiek en niet fysiek, brandstof nodig.  Wat in jullie lichamen gestopt wordt moet het voedzaamste en het zuiverste zijn wat jullie kunnen vinden. Jullie subtiele lichamen hebben hetzelfde nodig, maar de toevoer is duidelijk géén water en géén groente.
In beide gevallen echter is intentie de eerste noodzaak. Jullie scheppen wat jullie denken. En jullie scheppen het beste wat jullie bewust bedoelen. Er zijn diverse andere factoren die jullie inspanningen kunnen hinderen of versterken. We vinden dat we ze hier alleen zullen opsommen en indien noodzakelijk de bedoeling verhelderen.
Jullie kunnen niet scheppen wat jullie je niet kunnen voorstellen. Wat je denkt, bewust of onbewust, onmogelijk te zijn, kun je niet scheppen. We zullen dit op een ietwat andere en subtiele manier zeggen. Jullie kunnen niet creëren wat jullie denken dat JULLIE niet kunnen creëren. Jullie zullen niet creëren wat niet in het hoogste belang is van het doel van jullie ziel. Dit dient te worden begrepen in samenhang met het feit dat wat jullie kennen als jullie, veel anders is dan wat jullie werkelijk zijn.
Het is zonneklaar dat het in jullie hoogste belang is om duidelijk te zijn over wat jullie zielendoel is. De meesten van jullie zullen hier tegenin gaan, dat jullie geen idee hebben en niet weten hoe hier achter te komen. Mogen wij zeggen, met liefde en begrip, jullie accepteren (geloven in) het programma. Het is gemakkelijk, maar gemakkelijk is niet altijd juist. Vraag jezelf af of je probeert te overleven of dat je probeert te groeien. Wij zullen een “Zetje Vooraf” geven. Het doel van intelligent leven is nooit alleen maar overleving. En jullie leven overspant veel meer dan één leven.
Laten we nu een paar van de meest noodzakelijke  positieve overtuigingen opsommen:
De allerbelangrijkste is dat jullie, om gezond en genezen te zijn, moeten weten dat jullie waardevol zijn, vanwege wie jullie zijn. Hoe meer diepgeworteld jullie dit weten, hoe sneller en goed jullie zullen genezen. Wij hebben het hier niet over intellectuele instemming.
Jullie moeten weten dat de Bron die jullie schiep jullie net zo gemakkelijk kan herscheppen. In feite worden jullie herschapen, ieder moment weer, iedere dag van jullie leven. De cellen  in jullie lichaam kopiëren zichzelf doorlopend. Dit gebeurt in een afwijkend tempo, maar het gebeurt altijd. Dus, Bron schept jullie reeds opnieuw. Misschien dat het ontwerp in jullie leven eenvoudigweg is veranderd.
Jullie moeten weten dat er niets is wat niet genezen kan worden. Er is niets wat niet genezen kan worden. Niets!
Welnu,  wat jullie geneest is de kracht die alles in het universum schept, die in en door jullie heen stroomt. Jullie doen dat niet. Jullie genezer doet dat niet. Alleen de Bronenergie doet dat.
Tegenwoordig weten genezers die doeltreffend zijn dit. Zij weten dat het enige wat zij voor jullie kunnen doen is een verbinding voor jullie maken met de genezende energie wanneer jullie niet weten hoe dat zelf te doen. Wij zullen jullie vertellen dat het niet weten hoe, een verhaal is dat jullie zelf geaccepteerd hebben. Wij zeggen niet dat jullie geen gebruik moeten maken van genezers. Begrijp gewoon wat er gebeurt. Bron, Schepper, God, Christusenergie, wat voor jullie het beste aanvoelt om aan te roepen, wil zich ongetwijfeld met jullie verbinden, zelfs meer dan jullie dat willen. Op z’n minst, zij wordt nooit afgeleid en heeft nooit iets beters te doen.
Dus, om dit kort te maken: Laat al die negatieve overtuigingen varen. Maak de positieve overtuigingen tot een integraal onderdeel van jullie. En doe het. Zie jullie zelf als perfect en gezond. Maak jullie verbeeldingskracht tot een krachtig middel. Alles wat in een vorm verkeerd, was eerst een gedachte, eerst een ontwerp, eerst een model. Jullie ontwerpen worden in het niet-fysieke gebied bewaard. Jullie niet-fysieke, alle niet-fysieke, reageert op gedachte en gevoel. Dat is waarom het meest krachtige gebed “Dank je wel” is. 
Wij kennen jullie als een deel van Alles Dat Is, in de vorm gebracht. Wij kennen jullie als perfect. Wanneer jullie dat weten, zullen jullie creëren wat jullie je voorstellen. 
Weet dat wij jullie vastberadenheid sturen voor jullie genezing en groei.
Vertaald door Sjra