De Raad: Antwoorden Deel II / 26 september 2018 / Ron Head

De Raad:
Antwoorden Deel II
26 september 2018 / Ron Head
Diverse vragen kunnen worden beantwoord door één heel interessante te behandelen, die iemands persoonlijke ervaring betreft van het ervaren dat ze ‘licht-drager’ zijn. Wat is een licht-drager en hoe leeft men als licht-drager?
Aan de persoon die deze vraag naar voren heeft gebracht, zouden wij willen zeggen dat een zeer grote eer verleend is. De eer erkent de mate van toewijding en prestatie gedurende geweldige ‘tijdsperiodes’. Een terloopse opmerking:Merk op hoe vaak wij verwijzingen naar tijd tussen aanhalingstekens plaatsen. Soms kunnen we zaken alleen maar uitleggen door jullie lineaire manier van denken te gebruiken. Onze verdere uitleg is op geen enkele manier bedoeld om die eer te doen verminderen.
Ieder levend wezen in de kosmos – en dat betekent alles – is een licht-drager, want alles is uit Licht gemaakt. Dus de persoon wiens handelen jullie niet kunnen vergeven mijn vrienden, is een licht-drager. Hoe komt het dat hij/zij hier is? Wat is hun doel? Waarom? En waarom nu? Waarom? Waarom? Waarom? Als dat waar is, dan moet er wel geen God zijn! 
Nu zullen we hier een paar uitspraken doen waar velen het zeer moeilijk mee zullen hebben. De eerste hiervan is dat die persoon en die situatie van God zijn. Perfect zijn. Noodzakelijk zijn. Er zijn geen vergissingen.
De belangrijkste reden dat jullie dit niet begrijpen is dat er, voor de meesten van jullie, veronderstelde afscheidingen zijn. Ik ben hem niet. Ik ben dat niet. Ik ben niet, ik ben niet, ik ben niet. En de grootste hiervan is, God is van ons afgescheiden, van mij. Alles hiervan in niet waar. Wij hoeven dat zelfs niet uit te leggen. Wat zouden jullie antwoorden wanneer we jullie zouden vragen: ”Waar is God? Is God overal? Is God in alles?” De meesten zouden in dit tijdperk ja zeggen, omdat jullie je naar dat begrip ontwikkeld hebben. Dus, hoe kunnen jullie dan zeggen: “Behalve daar. Behalve in haar. Behalve daarin”? 
Hier volgt nog een deel van jullie antwoord. Alles is goddelijk. Alles is Licht. Iedereen is Licht dat zich als vlees heeft uitgedrukt. Dus iedereen is een licht-drager van soorten. Zij kunnen niet anders zijn.
Zijn ze hier om te leren of te onderwijzen? Jullie weten dat zelfs niet van jezelf. Is het leren? Is het onderwijzen? Is het beiden? Wij vertellen jullie dit. Wanneer jullie accepteren dat jullie hier zijn om Licht te brengen, dan gaat al het andere jullie niets aan. Wanneer jullie dat accepteren, hen, hem, haar voor wat ze werkelijk zijn, ongeacht hoe ze zich gedragen of optreden, dan zal jullie wereld veranderen. Jullie levens zullen veranderen.
Dus, waarom? Waarom jullie? Wat zouden jullie moeten doen? Jullie zouden moeten zijn. Ben het Licht dat jullie zijn. Probeer niet te zijn wat iemand anders is. Probeer niet te zijn wat jullie voorgehouden is dat jullie zouden moeten zijn, zelfs niet door ons. Ben wie je zelf weet te moeten zijn en hou het voor mogelijk dat dit kan veranderen en groeien. “Ja, maar wat zou IK MOETEN DOEN?” In jullie eigen woorden, doe wat bij jullie de klokken laat luiden. 
Jullie zijn niet afgescheiden. Jullie zijn dat niet. Dus, wanneer ieder van jullie zijn aandacht zou richten op wat je echt gelukkig zou maken, zou de hele wereld opgetild worden. En wij kunnen zeggen zal opgetild worden, want veranderingen zijn onderweg en jullie zullen er veel meer van zien dan jullie nu op dit moment kunnen voorzien.
Nogmaals zeggen we dat we spoedig terug zullen komen met meer. Dank jullie allemaal.
Vertaald door Sjra