De Raad – Antwoord op een zeer belangrijke vraag – 12 januari 2019/ Ron Head

De Raad
Antwoord op een zeer belangrijke vraag
12 januari 2019/ Ron Head
Dit is het antwoord op een zeer belangrijke vraag. De vraag was veel langer, maar dit geeft het idee en we zullen in ons antwoord zoveel mogelijk opnemen.
 “Ik ben terug bij af, hetgeen wanhoop en hopeloosheid is. Ik geloof gewoon niet dat ik dit kan …. in mijn eentje deze staat van Eenheid bereiken, blijkbaar ook niet met wat ik dacht dat spirituele begeleiding was.”
Spiritueel onderwijs, zoals jullie dat tegenwoordig vinden, kwam voort uit de geschreven of gesproken verslagen van hen die onmiddellijke spirituele bewustwordingen beleefden. Daarom hebben al die leringen, die religies zijn geworden, in hun kern uiteenlopende groottes van waarheden. En wij zullen jullie vertellen dat deze allemaal voor jullie zijn uitgelegd door personen of groepen die bedoelingen hadden die jullie in deze tijd niet het beste dienen, als ze dat ooit al gedaan hebben.   
Dat is waarom zo veel ervan nu niet meer ‘oprecht klinkt’. Veel van de oude leringen overleefden in diverse gesloten groepen of samenlevingen om ze onveranderd te houden. Wij zeggen dat de tijd daarvan voorbij is. 
Jullie is geleerd, zoals dat is uitgedrukt in de uitgebreide vraag door de lezer, dat jullie en de Goddelijke gescheiden waren en zijn en elkaar niet mogen ontmoeten tenzij er iets of iemand een goed woordje doet, of tenzij iets bovennatuurlijks voor jullie opkomt. God goed. Jullie slecht. God daar boven. Jullie hier beneden. En hoewel jullie het verstandelijk eens zouden kunnen zijn met nieuwere ideeën, liggen die oude ideeën nog diep in jullie bewustzijn ingebed.

Vandaag wordt veel meer helderheid gedeeld. Wij, hogere staten van bewustzijn zo jullie willen, andere aspecten misschien, het doet er niet toe, leggen die onjuistheden af en bieden jullie die heilzame ideeën aan die jullie zijn onthouden.

Welnu, er zijn talloze leringen en oefeningen die jullie ten goede kunnen komen en die er al een heel lange tijd zijn. Dat ontkennen we niet. Wat wij zeggen is dat er vaste overtuigingen zijn die, wanneer jullie die toelaten, binnen in jezelf kunnen worden gevonden, die jullie bewustzijn zullen uitbreiden en jullie reis starten van het kennen van de Waarheid van jullie wezen. Wij zullen hier de grondbeginselen uitleggen. Jullie  kunnen veel meer vinden in de vele boodschappen uit het verleden en in vele talen in alle delen van jullie wereld. Het is DE boodschap van deze tijd.  
Ten eerste, zoals we hierboven gezegd hebben, God is niet ‘daar boven’ terwijl jullie ‘daar beneden’ zijn. Iedere lering verklaart zonder meer, hoewel soms verschillend onderwezen, dat God overal is, in alles. Jullie, zijnde een ‘ding’, met andere woorden gemanifesteerd in vorm, zijn mede opgenomen in die verklaring. Bovendien is jullie uitgelegd dat jullie zijn gemaakt in de gelijkenis van God. Jullie kunnen zien dat geen twee van jullie er precies hetzelfde uitzien. Wat betekent dat dus? Zou het kunnen zijn dat het misschien een niet-fysieke gelijkenis is?
Hier gaat het dus om, zoals jullie zeggen: jullie zijn gemaakt door jullie Goddelijke Bron, van jullie Goddelijke Bron. En dat Wezen leeft als jullie en door jullie heen, ieder van jullie. En drukt zichzelf trouwens uit via ieder enkelvoudig ding dat jullie zien en dat jullie niet zien. 
Dus vervolgens, er is niets voor jullie om te worden. Jullie zijn HET al. Jullie hoeven jezelf slechts eenvoudig toe te staan om je te herinneren en te geloven dat jullie zijn wat jullie reeds zijn. Wij weten wel dat dit, nadat jullie duizenden jaren is verteld dat dit niet waar was en dat het in feite godslasterlijk en onmogelijk was, dit ‘eenvoudige’ ding wat we omschrijven, niet eenvoudig is. Maar het is een proces dat jullie kunnen opstarten en volbrengen wanneer jullie weigeren om er mee te stoppen. En wij vertellen jullie ook dat het goddelijke wezen, dat jullie in waarheid zijn, niet zal rusten voordat die overgang voltooid is. 
Er is, zoals we al eerder uitgedrukt hebben, één waarschuwing. Jullie moeten erkennen en toestaan dat wat we gezegd hebben dat jullie zijn, ook waar is voor ieder ander, zelfs voor hen die jullie niet mogen of waar jullie het niet mee eens zijn. Jullie zijn allemaal op weg naar huis. Sommigen zijn meer verdwaald dan anderen. Bemin hen ook. Bemin het goddelijke in hen. Jullie hoeven hen niet uit te nodigen voor een biertje of een bioscoop.
Indien jullie hebben opgemerkt, we zeiden niets over wat jullie ‘moeten’ beoefenen, wat jullie ‘moeten’ zeggen, wat jullie dienen te bestuderen. Al die historische bagage is gewoon dat, bagage. Wanneer jullie dat als zodanig zien, laat het vallen en ga door. Indien hetgeen jullie momenteel doen jullie goed dient, op ieder gebied, ga er dan mee door. Maar we waarschuwen er voor om het je strak pak te laten zijn. In zekere zin is het idee dat jullie er zijn om te leren zeer waar. Jullie zijn er om je te herinneren wie jullie zijn. Wanneer jullie dat gewoon doen, je toestemming geven om voor alle anderen in zekere zin hetzelfde te doen.  
Er zijn door dit kanaal een heleboel boodschappen overgebracht. Ze hebben zich ontwikkeld, het is waar. Maar wij verdoen jullie tijd niet met minder dan de waarheid. Nu heeft jullie wereld een drempel bereikt waarvan we wisten dat die zou komen. Jullie hebben deze feitelijk iets eerder bereikt dan was verwacht. Er was een tijd, niet zo lang geleden, waarin de meesten van jullie nooit zouden hebben aangenomen wat we net hebben uitgelegd. Maar jullie collectief is dat stadium voorbijgestreefd en gaat door in een steeds toenemend tempo. Iedere stap die ieder van jullie neemt verandert het bewustzijnsveld waarin jullie allemaal leven. Jullie hebben afscheiding bestudeerd. Nu herinneren jullie je insluiting.  
Wij danken de lezer voor de prachtige vraag. Deze heeft ons de gelegenheid gegeven om deze primaire ideeën nogmaals uit te leggen.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemt : http://ronahead.com/
Vertaald door Sjra