De Raad – ADEM – 29 September 2019 / Ron Head

De Raad
ADEM 
29 September 2019 / Ron Head
Vaak zijn jullie aangespoord om te ademen. Adem diep in het centrum van jullie wezen. Adem licht in. Adem liefde uit. Hou je aandacht bij de adem. Waarom, denken jullie, wordt er zoveel aandacht besteed aan jullie ademhaling?
Welnu, ze roept jullie op en centreert jullie. Klopt dit? Jawel, maar er is meer dan dat.
We hebben vaak gesproken over de energieomgeving waarin jullie leven. Deze omgeeft jullie niet alleen. Ze doordringt jullie. Ze is datgene waaruit jullie bestaan. En wij vertellen jullie dat dit het wezen IS dat jullie bij naam noemen voor het Goddelijke dat jullie gebruiken. Het IS de vibratie. Het IS de frequentie.
Wanneer jullie beginnen te begrijpen en te accepteren dat jullie VAN het veld zijn, dat wezen, die geest, dat denken, die energie, die allesomvattende, onvoorwaardelijke liefde, dan zullen jullie beginnen te beseffen dat jullie niets hoeven te zijn wat jullie niet reeds zijn. Jullie hoeven nergens naar toe. En in jullie wezen, niet door jullie handelen, beïnvloeden jullie al het andere …. in zekere mate.
Wanneer jullie dus iets inademen dat jullie als een essentie beschouwen, ademen jullie veel meer in dan jullie misschien beseffen, net zoals jullie méér zijn dan jullie beseffen.
Er is niets voor jullie om te worden wat jullie niet zijn. Er is niets voor jullie om te worden wat jullie niet zijn. Terwijl er veel is dat jullie zouden willen ervaren, zien, voelen, proeven, begrijpen. Niets van dat alles zal jullie maken wat jullie niet zijn.

Wanneer jullie dit echt weten, zullen jullie echt je vrede kennen. Jullie zullen echt liefde kennen. We hebben het niet over een emotie. We spreken over jullie zijnstoestand. 

Wat is dat wat jullie ZIJN, altijd geweest zijn en altijd zullen zijn?
Laat alles wat jullie MOETEN vasthouden los en aanvaard allemaal dat jullie alleen maar kunnen ZIJN. Adem de Goddelijke energie, het Goddelijke licht in jezelf en ken haar voor wat ze is.
Ben alles wat jullie is voorgehouden om te geloven dat jullie dat niet zouden kunnen zijn, nooit zouden moeten wensen om te zijn. Weet als Waarheid dat alles wat jullie geleerd is dat jullie niet moeten denken.
Wanneer onze woorden een angstbeeld in je opwekt, vraag jezelf dan af waarom. Waarom is jullie verteld dat jullie Schepper Liefde is en dan verteld dat jullie Godvrezend moeten zijn. Waarom begint ieder moment van communicatie met de Goddelijke met: “Vrees niet”?
Wij weten dat meer van jullie dan ooit tevoren deze woorden zullen lezen en het ermee eens zijn. Maar wij spreken ze nu uit op een zo direct mogelijke manier zodat er geen misverstand kan bestaan in wat ze betekenen, nee, “Wat ze werkelijk betekenen is ….”. Wat we echt bedoelen is wat we echt zeiden, niets meer en niets minder.
Het is tijd voor de mensheid om te weten wat ze zijn, accepteren wat ze zijn en leven als wat ze zijn. Dit gebeurt niet plotseling. Maar achteraf gezien zullen jullie zien dat het plotseling gebeurde. En wij, jullie inbegrepen, begrijpen dat dit zo is.
Wij eren jullie.
Copyright © Ronald Head. Alle rechten voorbehouden. U mag dit materiaal kopiëren en herdistribueren, zolang u het op geen enkele manier wijzigt, de inhoud compleet blijft en u deze copyrightkennisgeving en -link opneemthttp://ronahead.com/
Vertaald door Sjra