WIE JULLIE GODEN ZIJN

4 december 2020

WIE JULLIE GODEN ZIJN

Er zijn veel misvattingen over het idee van godheid. De Universums zitten vol met intelligente wezens die in de loop van de tijd allerlei mogelijkheden en functies hebben ontwikkeld om hun behoeften om zich creatief uit te drukken te dienen. Het belang van het bestaan en het bewustzijn is creativiteit, en creativiteit neemt vele vormen aan.

Eeuwen geleden was de Aarde slechts een gedachte in de hoofden van grote wezens die zichzelf de taak hadden gesteld om nieuwe vormen van bestaan te creëren. Veel van deze wezens hebben de schepping van dit Universum beïnvloed, en jij hebt ze God genoemd. In werkelijkheid waren ze buitenaardse lichtdragende energieën ver verwijderd van de Eerste Schepper. Wij gebruiken zelden de term God met een grote G. Als we die term zouden gebruiken, zouden we verwijzen naar de entiteit die we kennen als Eerste Schepper. Eerste Schepper, in zijn eigen persoonlijke implosie door liefde, begiftigde alle dingen met bewustzijn. Alle dingen zijn Eerste Schepper op de reis van de Eerste Schepper.

Wij zien onszelf als een verlengstuk van de Eerste Schepper – altijd informatie verzamelen, op avontuur gaan en alles doen wat we moeten doen om ons leven interessanter en uitdagender te maken, zodat we Eerste Schepper kunnen voeden. Terwijl we Eerste Schepper voeden door onze plannen en onze inspanningen, geven we Eerste Schepper meer energie om aan nieuwe creaties te geven.

We zijn nooit dicht bij de entiteit Eerste Schepper gekomen. Zelfs degenen onder ons die wezens zijn met de grootste lichttrilling hebben in dit stadium van onze evolutie niet de capaciteit om dicht bij de Eerste Schepper te zijn. We zijn niet voorbereid genoeg om de intensiteit van die emanatie aan te kunnen. Het is onze wens om op een bepaald punt in onze evolutie een glimp op te vangen van en misschien te versmelten met de Eerste Schepper voor een tijdje. We weten dat dit mogelijk is, dus het is iets waar we naar streven.

De evolutie van het bewustzijn en het vermogen om informatie te huisvesten is wat het mogelijk maakt om in de nabijheid van de Eerste Schepper te komen. Veel mensen op Aarde hebben het gevoel dat ze met God zijn gefuseerd. Ze zijn misschien samengesmolten met een deel van de Eerste Schepper dat op dat moment het beste bij hun vibratie paste. De totale vibratie van de Eerste Schepper zou het fysieke voertuig in een oogwenk vernietigen, omdat het niet zoveel informatie kan bevatten. Degenen die “God” voor jullie vertegenwoordigen zijn slechts een klein deel van de Eerste Schepper.

Zelfs de Eerste Schepper is maar een deel van iets groters. De Eerste Schepper ontdekt altijd weer dat het een kind van een andere schepping is en dat het in een constant proces van zelfontdekking en bewustzijn is. Onthoud, het bewustzijn is in alle dingen, en het bewustzijn is nooit uitgevonden, het was gewoonweg. Bewustzijn is weten, en jouw weten is je dichtste plaats bij de Eerste Schepper. Wanneer je vertrouwt op wat je weet, activeer je de God binnen in je.

Op dit moment is er een groot bewustzijn over de planeet aan het bewegen over hoe groot de wereld werkelijk is en over wie wie is in het wereldbalspel: niet alleen wie wie is in het wereldbalspel, maar wie wie is in het kosmische balspel.

Net zoals je hiërarchieën hebt op Aarde waar jullie je wel of niet bewust van zijn, zijn er hiërarchieën in de kosmos. Je kunt binnen een bepaald gebied leven en je bent je er niet van bewust dat er een hiërarchie bestaat. Je kunt jouw land bewerken, je belastingen betalen, besluiten om niet te stemmen, en je gewoonweg niet bewust zijn van enige bureaucratische politieke structuur. Op enigszins dezelfde manier is de Aarde zich niet bewust van de bureaucratische politieke structuur die in het Universum bestaat. Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen dat er bureaucratieën of hiërarchieën bestaan, en dat deze organisaties andere ervaringen met tijd hebben dan jullie. Anderen leven niet binnen de structuur van de tijd zoals jullie die kennen. Wat jullie misschien een jaar noemen kan voor anderen slechts een klein deel van een dag zijn. Als jullie dit echt kunnen beginnen te begrijpen, dan kunnen jullie begrijpen waarom deze planeet schijnbaar aan zichzelf is overgelaten gedurende de laatste paar duizend jaar.

Nu begint de activiteit weer te borrelen en te koken vanuit de lucht, en zullen jullie geconfronteerd worden met het invoegen van een enorme hoeveelheid nieuwe kennis in jullie paradigma’s en jullie geloofssystemen. Deze planeet is in voor een cultuurschok – een grote verrassing.

Jullie zijn hier op dit moment gekomen voor een bepaald doel: de scheppersgoden die de menselijke soort hebben herschikt keren terug. Sommige van hen zijn al hier. Deze planeet is keer op keer bezocht, en vele verschillende vormen van mensheid zijn hier door middel van verschillende experimenten gezaaid. Er zijn veel invloedrijke factoren geweest die de loop van de geschiedenis op Aarde hebben bepaald. Er zijn beschavingen op deze planeet geweest die al miljoenen jaren bestaan en die geen spoor hebben achtergelaten. Deze beschavingen, elk van hen, werden beïnvloed door degenen die jullie wellicht God noemen.

Jullie geschiedenis is beïnvloed door een aantal lichtwezens die jullie God hebben genoemd. In de Bijbel zijn veel van deze wezens gecombineerd om één wezen te vertegenwoordigen, terwijl ze helemaal niet één wezen waren, maar een combinatie van zeer krachtige, buitenaardse lichtwezens. Ze waren inderdaad geweldige energieën vanuit ons perspectief, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom ze werden verheerlijkt en aanbeden.

Er is geen literatuur op Aarde die jullie een waarheidsgetrouw beeld geeft van deze wezens. Alle goden kwamen hier om te leren en om hun eigen ontwikkeling te bevorderen door te werken met creativiteit, bewustzijn en energie. Sommigen werden zeer succesvol en beheersten hun eigen lessen, terwijl sommigen behoorlijk verwoestende fouten maakten.

De Pleiadiërs Gechanneld door de mooie Barbara Marciniak

Artiest onbekend

(mail ons als jij de geweldige artiest (afbeelding) kent contact@thegalacticfederation.com)

Bron

Vertaling: Martien