Wat gebeurt er met het fysieke lichaam tijdens 3D-5D Ascensie? / Gechanneld door: James Carwin

De Pleiadiërs

Aurora – Galactische Federatie

Wat gebeurt er met het fysieke lichaam tijdens 3D-5D Ascensie?

Gechanneld door: James Carwin

Als wezens van de derde dichtheid, zijn jullie 100% fysiek. In de vierde dichtheid zullen jullie voor 75% fysiek worden. De resterende 25% van je wezen zal gemaakt zijn van pure spirit essentie. Met andere woorden, je zult 25% van de capaciteit hebben om als een spirit wezen te werken in de vierde dichtheid! Dat betekent dat 25% van de vermogens en vrijheid van een geest de jouwe zullen zijn. Dan, als je de vijfde dichtheid binnengaat, zul je nog minder fysiek worden. In de vijfde dichtheid vormt lichamelijkheid slechts 50% van de werkelijkheid. Dit is de reden waarom de vijfde dichtheid de meest populaire en meest bevolkte dichtheid van allemaal is. De meerderheid van de zielen in het universum geniet van de half-om-half toestand van de vijfde dichtheid, want het biedt uitdagingen zonder dat ze te gemakkelijk of te moeilijk zijn. Je kunt de vijfde dichtheid zien als de “Goudlok-zone” van het universum waar de omstandigheden niet te warm of te koud zijn – ze zijn “precies goed”, voor de meeste zielen in ieder geval. Er zijn er die de voorkeur geven aan de hogere dichtheden en er zijn er die de voorkeur geven aan de lagere. Jullie zullen mettertijd de vijfde dichtheid bereiken, het grootste plezierhuis of speeltuin van het Universum.

Jullie kristallijne lichaam van de vierde dichtheid zal veel anders zijn dan het lichaam dat jullie nu hebben. Jullie hersenen zullen veel sneller werken, jullie spieren zullen in staat zijn zwaardere gewichten te tillen, jullie zullen sneller kunnen rennen. Natuurlijk zullen jullie ook minder wegen. Jullie zullen minder eten en minder slapen. In de vierde dichtheid hebben de meeste wezens maar 2 tot 3 uur slaap nodig. Ook zal jullie lichaam niet langer afvalstoffen produceren. Voedsel wordt omgezet in 100% energie op het 4D niveau, dus je zult niet langer lichamelijk afval van welke aard dan ook uitscheiden. Het meest opwindende verschil tussen jullie 3D en 4D lichamen voor ons is jullie zenuwstelsel. Op dit moment bevat jullie lichaam meer receptoren voor pijn dan voor plezier. Jullie maken ontelbare horrorfilms die inspelen op de hevigheid van de pijn die jullie lichamen kunnen opwekken. In 4D, zal dit niet langer het geval zijn. Jullie zullen minder gevoelig worden voor pijn, terwijl jullie gevoeliger worden voor plezier en schoonheid, zowel lichamelijk als emotioneel. Wij juichen dit enorm toe!

Tijd wordt onbestaande op het multidimensionaal niveau omdat, om terug te komen op de vergrootglas analogie, kunnen jullie zien dat alles in één keer bestaat, en jullie kunnen letterlijk op alle plaatsen tegelijk zijn. Hoe hoger jullie de dimensionale ladder beklimmen, hoe meer jullie spiritueel van aard zullen worden. In de vierde dichtheid werkelijkheid, zal je perceptie van ruimte en tijd anders zijn. In het algemeen zul je merken dat tijd flexibeler is, niet in steen gebeiteld. Jullie zullen een zekere bewuste mogelijkheid hebben om iets naar voren of naar achteren te bewegen in de tijd, zoals jullie de tijd waarnemen. Als je bijvoorbeeld 15 minuten te laat bent voor een afspraak, zul je merken dat je net op tijd komt, ondanks alle obstakels. Of als je denkt dat je te vroeg komt voor een feestje, kom je misschien ook net op tijd aan. Tijd zal zich tot op zekere hoogte aan jullie wil houden, meer dan nu het geval is in 3D. Tijd werkt met grotere synchroniciteit in de vierde dichtheid.

Een interessante voorspelling die we willen maken voor dit ascensieproces is dat paragnosten, mediums en channelaars in 2027 geen zaken meer zullen doen. Tegen dat jaar zullen jullie allemaal volwaardige helderzienden zijn. Het zal niet nodig zijn om je tot een ander mens te wenden voor paranormaal inzicht of begeleiding omdat jullie je eigen paranormale link met de kosmos en je spirituele gidsen zullen hebben. De enigen die psychische begeleiding nodig zullen hebben, zijn kinderen en andere mensen wier psychische zintuigen nog niet volledig ontwikkeld zijn of die hulp nodig hebben bij het begrijpen van hun psychische waarnemingen. De meesten van jullie zullen psychisch onafhankelijk worden, in staat om energetische stromingen en indrukken te lezen met een heldere analyse.

Telepathie is een geheel nieuw niveau van communicatie. Wanneer jullie ras telepathisch wordt, zullen jullie verschillende nieuwe manieren ontdekken om met elkaar om te gaan. Er zijn telepathische manieren om ondeugend, flirterig, luidruchtig, stil, humoristisch, enz. te zijn. Binnen de Pleiadische Alliantie bijvoorbeeld, zouden we op momenten van rust of “pauze” kunnen proberen elkaar te vermaken met listen. Een eenvoudig voorbeeld is dat we verbaal tegen iemand zeggen dat hij naar links moet gaan, terwijl we telepathisch zeggen dat hij naar rechts moet gaan. Wij vinden dit soort verwarring veroorzaken erg grappig. Een ander voorbeeld is dat een man een telepathisch signaal uitzendt om anderen ervan te overtuigen dat hij een dier is, of een stoel, of een vrouw. Wij misleiden en plagen elkaar voortdurend op deze manier. Jullie zullen opwindende nieuwe manieren ontdekken om met elkaar te spelen naarmate jullie meer telepathisch worden.

Ook zullen jullie, als gevolg van meer paranormaal begaafd te worden, merken dat de dood als gevolg van natuurrampen tegen 2025 sterk zal zijn verminderd. In het hele universum is het gebruikelijk dat wezens in een positieve realiteit een psychische band hebben met hun moederplaneet. Zij kunnen met haar communiceren en zijn te allen tijde afgestemd op haar energetische stromingen. Als er een aardbeving of orkaan op komst is, kunnen zij dat aanvoelen en uit de weg gaan voordat hij toeslaat. Er bestaan veel mythen over de paranormale aard van dieren in jullie wereld. Veel verslagen vertellen over radicaal instinctief gedrag dat dieren vertonen voorafgaand aan een dreigende ramp. Het is geen geheim dat dieren paranormaal begaafder zijn dan mensen. Naarmate er meer genetische upgrades plaatsvinden, zullen jullie merken dat jullie veel intuïtiever worden, net als jullie dierlijke tegenhangers. Na verloop van tijd zullen alle schepsels van de Aarde psychisch met haar in overeenstemming zijn. Wanneer je merkt dat jijzelf en anderen een toenemende, instinctieve verbinding met Moeder Aarde hebben, zul je weten dat de gouden eeuw aanstaande is.

Vanwege de toename van paranormale vermogens en telepathische ervaringen op jullie planeet, geloven wij dat er veel chaos en verwarring zal ontstaan. 2017 en 2018 zijn voor sommigen jaren van groot avontuur geweest, terwijl het voor anderen jaren van verontwaardiging waren. Zij die de waarheid niet willen zien, voorbij de sluier willen zien, die binnen beperkte 3D percepties willen blijven om hun macht of status te behouden, zullen erg van streek raken. Zodra deze zeer conservatieve individuen beginnen te zien dat degenen om hen heen de oude overtuigingen en tradities overstijgen, zullen zij geweld uitoefenen in een poging om de ascenderende wereld om hen heen te onderdrukken.

De Pleiadiërs

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien