Tala Nee Van De Pleiaden: Het Geschenk Dat Op Je Afkomt. / Door: Ben Rafael Guevara

Tala Nee Van De Pleiaden: Het Geschenk Dat Op Je Afkomt.

Door: Ben Rafael Guevara – 21 November 2021

Gegroet, ik ben Tala Nee, afgezant van het Pleiadische sterrensysteem, en lid van de Pleiadische hoge raad. Ik stap naar voren om u een boodschap te geven voor de mensheid ~ een boodschap van hoop. In deze grote tijd van beroering op jullie planeet, komen vele dingen aan het licht; vele dingen die voor een zeer lange tijd verborgen zijn geweest; vele dingen waarvan diegenen onder jullie die op het pad van ontwaken zijn, verlangden dat ze onthuld zouden worden, en deze dingen beginnen nu onthuld te worden.

De reactie van jullie wereld op de onthulling van deze informatie, over verschillende onderwerpen zoals onthulling; zoals flagrant machtsmisbruik, de leugens en manipulaties die op grote schaal plaatsvinden ~ velen van jullie zijn niet eens echt getroffen, omdat jullie deze informatie al wisten. En degenen op jullie wereld die deze informatie niet kenden, die er baat bij zouden kunnen hebben dat deze onthuld wordt, zijn verdwaald in het moeras van de verzonnen valse vlag gebeurtenissen en onrust die kunstmatig worden aangewakkerd binnen jullie collectief om af te leiden van de onthulling van deze informatie.

Het is nogal een paradox, en paradoxen kennen jullie zo goed, want ze worden steeds duidelijker en meer aanwezig naarmate jullie verder gaan in het ontwaken van jullie menselijke collectieve bewustzijn. En dus willen wij jullie zeggen dat deze informatie niet zou worden onthuld als het collectieve menselijke bewustzijn niet op een punt zou zijn waar het aan het licht zou kunnen komen.

Zij die het nodig hebben om het te zien of te horen zullen het ontvangen, en het zal hen beginnen te veranderen op de manier die nodig is voor hun eigen persoonlijk ontwaken. Voor hen die niet klaar zijn voor de informatie, zal het aan hun ontwakend bewustzijn voorbijvliegen, zoals alle andere dingen doen, aangezien zij nog diep in slaap zijn binnen de matrix van jullie 3 dimensionale illusie.

En dus, geliefden, moeten jullie je eigen wegen vinden om het licht te verankeren en het neutrale punt te worden, want dit zal helpen om de verschillende polariteiten en dualiteiten te verdrijven die velen van hen op jullie planeet in slaap houden binnen de illusie.

Wij willen dit zeggen tegen allen die midden in hun ontwaken zitten, om het innerlijke werk te blijven doen en naar binnen te blijven gaan, want wat er in jullie buitenwereld gebeurt, is weliswaar zeer verontrustend en verontrustend…maar veel ervan is een rookgordijn om jullie afgeleid te houden van het ware werk dat voor jullie ligt, want de ware zegeningen zijn nabij: de ware geschenken die worden aangeboden en ontvangen op dit moment in jullie planetaire reis door de kosmos en naar het licht van ontwaken en ascensie.

Jezelf laten afleiden door gebeurtenissen van buitenaf zal je van je centrum afbrengen.  Het weerhoudt jullie ervan het werk te doen dat van binnen gedaan moet worden om de ontwaakte beschaving te ervaren waar jullie zo ijverig naartoe werken.

En ja, er zijn er onder jullie die het nodig vinden of verlangen om actief deel te nemen aan het verschuiven van externe gebeurtenissen.  Dit is waar de uitdaging komt: er zijn er die hier zijn om deel te nemen aan die uiterlijke gebeurtenissen, en er zijn er die hier zijn om het licht te verankeren en het werk binnenin te doen om de uiterlijke te verschuiven. Er zijn ook vele variaties tussen deze twee polen. Het is de reis van zelf-ontwaken om te weten wat van jou is om te doen en wat niet.

Als je innerlijk bewogen bent om deel te nemen aan de positieve verschuiving van deze gebeurtenissen, of als het een inherent weten is dat het jouw werk is om te doen, dan zeggen we, doe het werk. Neem je deel aan de verschuiving van externe gebeurtenissen, maar weet altijd dat het werk innerlijk ook gedaan moet worden, zodat je niet nog meer polariteit toevoegt aan wat er in het externe gebeurt.

Als je naar het uiterlijke blijft kijken maar geen positieve actie onderneemt, en als je alleen maar praat en klaagt over wat er gebeurt, dan verspil je je energie en bewustzijn.  Wij zouden zeggen dat je naar binnen moet kijken, want als datgene wat zich buiten je afspeelt je zo van streek maakt, dan activeert dat iets in jezelf waar je naar moet kijken.

Als dit interne conflict niet tot uiting komt op een manier die de externe gebeurtenissen positief en constructief verschuift, dan is het je werk om naar binnen te gaan en dat deel van je te helen en aan te pakken dat geactiveerd wordt door wat zich extern afspeelt.

Je zult zien dat als je je bewustzijn gebruikt om het innerlijke werk te doen, deze dingen die je van buitenaf van streek maken, zullen beginnen te verschuiven. Ze zullen beginnen te verdwijnen uit je wakkere werkelijkheid. En hier is de aard van de illusie, want hoewel zij verdwijnen of verschuiven uit uw persoonlijke ervaring binnen deze werkelijkheid en binnen deze wereld, kunnen deze dingen nog steeds bestaan in het uiterlijke, maar het is niet uw werk om te doen.

Dit is inderdaad het scheiden van de twee realiteiten die zich op aarde voordoen: de 3e dichtheid realiteit die nog steeds vastzit in de illusie en de 4e dichtheid ontwakende realiteit die aan het verschuiven is naar eenheidsbewustzijn. Beide bestaan naast elkaar op dezelfde planeet, in dezelfde wereld, op hetzelfde moment.

Dit is hoe een collectieve soort verschuift van een 3 dimensionale matrix van illusie naar een 4de densiteitsbewustzijn dat geworteld is in eenheid en onderlinge verbondenheid.

Het gaat niet om het negeren van de beproevingen en moeilijkheden die zich in de wereld voordoen. Als het niet uw werk is om een actieve en toegewijde rol te spelen in het kijken naar deze externe gebeurtenissen, dan dient het uw bewustzijn niet om dat te blijven doen.  Die energie, die tijd, dat bewustzijn zou beter gebruikt kunnen worden in je eigen persoonlijk ontwaken, zodat je relatie tot deze externe gebeurtenissen verandert en je er niet langer door getriggerd en gepolariseerd wordt.

Al doende zul je grotere, hogere en evenwichtiger manieren vinden om te werken aan het verschuiven van deze externe gebeurtenissen en je relatie ermee. Dit is het pad van ontwaken, van zelfbewustzijn, van groei en transformatie.

Het is aan ieder individu om zijn eigen unieke pad te vinden, en te weten dat de aard van deze zich ontvouwende realiteit te allen tijde het potentieel in zich draagt dat je pad van het ene moment op het andere kan verschuiven. Misschien is het de ene dag je taak om actief deel te nemen aan de verschuiving van het uiterlijke, en misschien zul je de volgende dag groeien en verschuiven op een manier dat dit niet langer je werk is om te doen.  Je moet open en aanwezig genoeg zijn om te herkennen wanneer deze dingen verschoven zijn, en je pad en traject veranderd zijn.

Dit is het grote werk van jullie tijd, geliefden.  Dit is de grote vreugde van het ontwaken en het te midden van een verschuivende realiteit zijn. Om de ware schoonheid en uitgestrektheid van zelfbewustzijn te ervaren, van het ontwaken en opbloeien in je ware potentieel, dit is het geschenk dat voor jullie allen openstaat op dit moment. Dit is de reden waarom zovelen nu op jullie planeet zijn, om juist dit te ervaren. Neem het niet te licht op, geliefden, want het is een groot geschenk waar jullie naartoe hebben gewerkt.

Wij willen jullie zeggen, geliefden, dat wij zo trots op jullie zijn, want jullie doen het werk en jullie doen het goed. Hoewel jullie je soms ontmoedigd kunnen voelen omdat jullie niet zijn waar jullie denken te moeten zijn, zijn jullie precies waar jullie zijn omdat dit is waar jullie moeten zijn. Je bent goed op weg om de dingen te ervaren die je zo graag wilt ervaren, en om alles te bereiken wat je wilt bereiken.

Blijf het werk doen, en schep vreugde en plezier in dit werk, want het is helemaal geen werk, maar het is een geschenk… een geschenk dat je voortdurend uitpakt, dag na dag. Als je dit werk met vreugde en met aanwezigheid doet, en niet overhaast, zul je een veel gemakkelijker weg vinden naar datgene wat je wenst te ervaren en te bereiken.

Hiermee nemen wij afscheid, geliefden. Wij willen jullie zeggen dat jullie geliefd zijn, en dat wij slechts een gedachte van jullie verwijderd zijn.

Namasté, en zo is het.

Kanaal: Ben Rafael Guevara

Vertaling: Reinier