Soran van de Pleiaden: Opstanden en Waarheden Worden Onthuld. / door: Inger Noren

Soran van de Pleiaden: Opstanden en Waarheden Worden Onthuld.

Gechanneld door: Inger Noren – 11 April 2021

Wees gegroet meester. Dit werk dat jullie achter de schermen doen is buitengewoon groot en binnenkort zullen de mensen worden geïnformeerd over wat er op Aarde en in het Universum is gebeurd. Dit is groot nieuws en jullie lichtwerkers moeten sterk zijn in jullie overtuiging dat dit absoluut noodzakelijk is voor de mensen om te weten. Het kan vele malen herhaald worden.

Het werk achter de schermen is wat de ascentie zal laten verlopen zoals bedoeld en er is veel dat duidelijk wordt wanneer dit aan de mensen wordt gepresenteerd over wat er nodig is geweest om deze grote operatie te laten werken en tot een perfect resultaat te laten komen. Er zijn velen in verschillende Raden die hebben deelgenomen aan dit grote werk en jullie lichtwerkers hebben een grote invloed gehad in het geven van alle kennis en ervaring van eerdere dergelijke opdrachten in het Universum. Dit werk is niet iets nieuws geweest voor de lichtwerkers, maar er zijn vele planeten in andere melkwegen die hebben doorgemaakt wat de Aarde nu doormaakt.

Het is een fascinerende missie met deze ascensie voor de mens die we van bovenaf zien en er zijn zoveel lichtwerkers die voor de Galactische wezens werken die met hun schepen in de atmosfeer liggen en die eraan bijdragen dat alles gaat zoals het bedoeld was. We zullen veel hulp krijgen van alle mensen die de Aarde verlaten naar de andere kant van het web. Deze mensen hebben de Aarde verlaten voor de grote zonsverduistering en om terug te keren naar de Aarde in een trilling die in resonantie is met de nieuwe wereld. Deze mensen hebben toch bijgedragen aan de ascensie toen zij met hun licht op Aarde leefden om de lichtwerkers te versterken.

Het is zeer waarschijnlijk dat er nog enige tijd onrust zal zijn en grote demonstraties met protesten tegen de heersers van verschillende landen met de openbaringen die komen. Het virus verdwijnt en de vaccins ook. Dan komt er een grote inhaalslag na alle sluitingen en wordt alles veranderd. Veel is dan beter voor iedereen.

Het werk dat wij in de Raad doen voor de mensen en voor het Universum is in de eerste plaats om het duister de planeet te laten verlaten zodat de mensen een kans krijgen om in de nieuwe wereld te leven op hun eigen voorwaarden zonder dat iemand anders het wil overnemen voor zijn eigen gewin. Er zijn er nu velen die gevangen zijn genomen met arrestaties en het gebeurt over de hele wereld. Mensen samen met de Galactische wezens zijn in staat geweest om de agenda van de duisteren te overreden, en op die manier is er geen twijfel mogelijk dat zij veroordeeld zullen worden voor de misdaden die zij hebben begaan. Vroeger was er zoveel angst en respect voor deze mensen, maar nu heeft de angst minder ruimte gekregen voor de mensen en zijn zij veel vragen gaan stellen. Op die manier heeft men de moed gehad om deze misdadigers te pakken op waar het om gaat.

Het bewustzijn van de mensen is de laatste maanden veel groter geworden en met alle liefdes energieën is de vibratie voor de hele planeet verhoogd. Het is fantastisch om te zien en het voorspelt veel goeds voor de toekomst. Eerder dan je denkt, je hebt de nieuwe wereld gezien en ervaren met al zijn fantastische mogelijkheden die een zegen zijn voor iedereen op Aarde voor een beter leven. Zorg voor elkaar en heb elkaar lief.

Met licht en liefde

Soran

Veel dank. In liefdevolle dienst. Ik ben.

Bron

Vertaald door: Martien