Pleiadische Hoge Raad: Transcensie voorbij de dualiteit

Pleiadische Hoge Raad:
Transcensie voorbij de dualiteit

door Lauren Gorgo – 20 juni 2013

Voor ik zelfs maar de kans had mijn eerste zin te formuleren voor dit rapport, raasden deze woorden doorheen mijn geest:

Jullie zijn officieel de dualiteitsmatrix voorbij, doorheen het transcensie-portaal, om eindelijk aan te komen op jullie bestemming! Bestemming is wijzigbaar, maar ook zeker. Jullie hebben ieder en elk aspect van je nieuwe leven gecreëerd en daardoor daalden jullie zelf-gecreëerde werelden neer in jullie.

Eerst zouden we jullie onze gelukwensen willen aanbieden, via dit gebed van invocatie: ‘Geliefden, we komen vandaag samen om ieder en elke keuze te eren die jullie hebben gemaakt om je te verenigen volgens de Wet van Een. We brengen jullie je scepter van soevereiniteit en wijden ieder van jullie in in het Christenschap.

Doorheen deze ere-ceremonie vragen we dat ieder van jullie een stap voorwaarts doet om je onderscheidingen te ontvangen. Wij zijn jullie broeders en zusters van thuis, we zijn zij die je opgeroepen hebt om je te helpen en te gidsen naar dit eigenste moment toe en ook al hebben we immense vreugde gekend toen we jullie zagen groeien naar het licht van de nieuwe zon toe, toch zijn onze diensten niet meer nodig. Jullie zijn de verrezenen.’ 

De PHR refereert naar ons oprijzen uit die ongelofelijke uitputtende eclips-sandwich die (ons bijna het leven kostte) officieel eindigde met de recente nieuwe maan (8/6), een maan waarnaar ze verwijzen als zijnde onze ‘permanente doorbreken van de dualiteit’. Voor zij die die doorbraak bewust maakten, wordt er me getoond dat we bijna door die ENORME ontmantelende schoonmaakgolf zijn, ook al zijn we technisch nog in de barensweeën ervan, maar al snel zullen we dobberen in de (semi-) kalme wateren van EENheid, ver weg van de (3D) kustlijn in de open zee van het (5D) onbekende. Hopelijk voorgoed deze keer.

Hoe verschrikkelijk waren de laatste 6 weken van je leven? Ik dacht eerlijk gezegd niet dat ik het ging halen, en ik weet dat ik dat elke keer zeg, maar deze keer meen ik het, echt waar. Ik voelde mezelf wegglijden zoals nooit eerder voordien…vooral mentaal, en dat is net waar ik meestal vastbesloten ben om mijn evenwicht te bewaren, maar deze keer niet. Daarbij nog meer en vreemdere fysieke symptomen dan ik ooit in dit hele proces heb gevoeld, en waren er nog momenten waarop ik me afvroeg of ik letterlijk weggleed uit de realiteit, en bang was dat ik helemaal gek werd van die absolute frustratie vast te zitten in dit nooit eindigend proces…en dat moet volgens mij de hel zijn.

Ik weet dat velen onder jullie het einde van mei moeilijk vonden, en juni is nog niet veel beter geweest, maar ik hoor toch, te midden van al die meedogenloze symptomen die naar mijn mening er vér over zijn…dat de laatste week van de maand HET grote keerpunt is voor zij die klaar zijn.

Blijkbaar zijn er veel LIEFDEsgolven aan het komen, en zij die in eenheid zijn gegaan zullen eindelijk in staat zijn om deze golven te vatten en de schuimkoppen te berijden, terwijl zij die nog altijd vast zitten in de illusie van afscheiding verder gaan heen en weer geworpen worden in de oceaan tot alle scherpe kantjes eraf zijn.

Uiteindelijk zullen we allemaal op dezelfde plek eindigen, door dezelfde energiestromen, het is gewoon dat zij die nog altijd gefocust zijn op dualiteit overgeleverd zullen zijn aan de genade der getijden, daar waar zij die in eenheid zijn eindelijk deze getijden zullen bemeesteren.

Ik hoor dat de recente nieuwe maan meer dan ooit tevoren verantwoordelijk was voor ons nieuw begin (ook al kunnen we het nog niet voelen), vooral wegens belangrijke planetaire invloeden, vooral Jupiter. Ik hoor de laatste tijd veel over deze grote jongen en hoe hij zoveel te maken heeft met ons oprijzen als waren.

En ook al zijn de ongezienen zo enthousiast over de planeten deze maand, toch maken ze ons duidelijk dat alle planetaire invloeden in onze veranderende realiteit meer te maken hebben met onze aankomst in 5D en minder met de specifieke frequenties die elk van deze hemelse lichamen in ons bewustzijn naar boven zullen brengen.

Met andere woorden zijn we nu aan het ankeren in het hier en nu…door onszelf. En daar voegen zij aan toe: ‘Goed gedaan, kameraden!’

Lauren Gorgo

www.ThinkWithYourHeart.com

Vert. Fran Tielemans