Pleiadische Hoge Raad: De wiskunde van Ontwaken / Gechanneld door: Ben Rafael Guevarra

Pleiadische Hoge Raad: De wiskunde van Ontwaken

– 20 November 2022, via email

Gegroet dierbaren. Wij zijn de Pleiadische Hoge Raad. Het is een eer voor ons om op deze wonderbaarlijke dag te communiceren met jullie collectief.

Terwijl de vorm en tint van de mensheid verandert, komen jullie steeds dichter bij de goddelijke perfectie waaruit jullie zijn geschapen. Terwijl de spiralende wiskunde jullie van de ene dimensie naar de volgende spint, van de ene dichtheid van bewustzijn naar de volgende, naderen jullie dat wat veel dichter bij jullie ware essentie, jullie ware vorm en jullie ware goddelijke schittering is.

Dit is de verschuiving. Dit is de ascensie. Dit is het ontwaken van jullie soort in zo’n diep niveau van eenheid dat wanneer jullie uit dit proces tevoorschijn komen, jullie, net als een vlinder uit zijn cocon, zo drastisch veranderd zullen zijn dat jullie de aarde niet meer herkennen zoals ze nu is.

Want hoewel jullie ogenschijnlijk omringd zijn door veel chaos en ontgoocheling, is dit slechts de uitdrukking van de onevenwichtige wiskunde die in frequentievergrendeling en harmonie moet komen met de nieuwe aardedimensie waarin jullie aan het ontwaken zijn.

De rastersystemen van jullie werkelijkheid verschuiven en faseren naar een nieuwe dimensionale uitdrukking, en als zodanig heeft dit de neiging te veroorzaken wat gewoonlijk als chaos wordt gezien. Maar dit is eenvoudigweg de wiskunde van een systeem dat in desorganisatie gaat, en dan in stilstand, om geëvolueerd in een hogere vorm te verschijnen. Dit gebeurt op individueel, maatschappelijk en collectief niveau in elk wezen op jullie planeet.

Wij zijn; wij kunnen zijn; wij komen om te dienen als een brandpunt ~ een licht in de duisternis waarop jullie je kunnen richten, om jezelf stabiel te houden in je voorwaartse beweging; om jezelf geworteld te houden terwijl de rest van jullie zich ontvouwt en uitbreidt naar een grotere werkelijkheid.

Wij zijn hier zodat jullie niet verdwalen in de chaotische duisternis van de verandering. Wij zijn hier met een boodschap van liefde, steun en begeleiding ~ want wij zijn hier altijd bij jullie geweest en zullen dat blijven doen. Terwijl de sluiers van onze respectievelijke realiteiten dunner worden en vervagen tot het niets, komen onze realiteiten steeds dichter bij elkaar. De dagen staan voor de deur dat we in staat zullen zijn om meer fysiek en aanwezig met elkaar om te gaan.

Hoewel dit iets is dat je in je hart en in je geest kunt houden als een inspiratie om je vooruit te helpen, laat onze onvermijdelijke hereniging niet iets zijn waar je op wacht, waardoor je je eigen vooruitgang en ontwaken blokkeert; wachtend op een moment dat een externe kracht je komt “redden”. Het is aan ieder individu op jullie eigen aarde om het licht te zijn dat jullie collectief doet ontwaken uit de huidige illusie van werkelijkheid.

Wij zijn slechts nederige gidsen en waarnemers die liefde en licht, wijsheid en leiding kunnen bieden. Maar het werk moet gedaan worden door elk individu op jullie planeet. Weet dat we hier zijn om jullie te steunen en te dienen. Naarmate onze realiteiten dichter bij het punt van samensmelting en opkomst komen, zal de hulp die wij kunnen bieden substantiëler worden.

Maar Het Moeilijkste Moet Door Jullie Collectief Worden Gedaan.

Weet gewoon dat er veel verschillende soorten zijn van veel verschillende planeet- en sterrenstelsels, zelfs sterrenstelsels.  Allen zijn hier om jullie te bekijken en te observeren, jullie te steunen in liefde, licht, energie en wijsheid.

Dit zijn alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je bewustzijn te vullen met de noodzakelijke componenten om jezelf en anderen te doen ontwaken. De dag komt steeds dichterbij waarop wij ons zullen herenigen als broeders en zusters van geest; als goddelijke mensen; als prachtige zielen en overzielen, allen verenigd in een gemeenschappelijk doel en doel: het eenheidsbewustzijn dat ons allen bindt.

Weet altijd dat je geliefd bent, en dat je nooit alleen bent.

Namaste.

De Pleiadische Hoge Raad

Vertaling: wakkeremensen.org