Pleiadisch Bericht: Verheug je met ons

Pleiadisch Bericht:Verheug je met ons

By FatherMotherGod… 15 April 2013 / Channeled through Caroline K. A.

We zijn met jullie, zoals we jullie dat al vele malen hebben verteld, en we gaan ermee door totdat jullie het begrijpen en geloven, jullie hoeven dit allemaal niet alleen te doen.

Zie je, Geliefde Harten, al veel te lang hebben jullie gelooft dat jullie afgescheiden waren van elkaar, en van God. De Sluier is nu weg. Sta liefde en waarheid toe vrij door elke vezel van je lichaam heen te vloeien. Sta deze geweldige liefde toe de innerlijke vrede te herstellen in jou, en alle wonden te helen, niet alleen voor jullie als individuele personen, maar ook voor het collectief en voor Gaia.

Jullie voelen een toegenomen verbinding tot jullie Galactische broeders en zusters, evenals naar jullie broeders en zusters van Gaia toe. Jullie zijn verbonden met al het leven, tot de liefdes energie van All dat is, en dit Geliefde, velen van jullie en misschien wel de meerderheid, voelen nu hoe het in snel tempo groeit binnenin jullie groeit met elke ademhaling die je doet.

Nooit zullen jullie jezelf nog afscheiden van de Liefde en het licht dat jullie overvloedig omringt, jullie zullen ernaar toe getrokken worden als een magneet, en ook alle anderen die van deze Hart natuur zijn, omdat jullie Licht zijn.

Nooit meer zullen jullie je nog “alleen” voelen, zelfs niet al voel je verdriet of wanhoop, en je zult dit voelen, naast vele andere gevoelens en emoties als je doorgaat met je innerlijke werk. Vraag ons om hulp, en begrijp op dit moment, dat je het meest moeilijke werk doet in de schaduwen van het zelf. Dit is waar je diepste, donkerste wonden liggen, en zullen daar blijven totdat je beslist om ze naar buiten, in het Licht te brengen voor genezing en bevrijding.

Afgescheidenheid van God, en verborgen waarheden aangaande de schoonheid die binnenin je ligt, heeft een grote rol gespeeld in jullie onderdompeling in de illusie. Dit houd je gevangen en klein. Gevoelens van niet goed genoeg zijn, onwaardig of niet geliefd, en speciaal onwaardig om door God geliefd te worden, werd al snel jou waarheid.

Vaak genoeg, was het gemakkelijker om te bezwijken voor angst, en het hebben van ingewikkelde standaarden binnen de vele samenlevingen waar jullie al vele levens in hebben geleefd, deze angst houd je veilig binnen de grenzen van zijn vervormde overtuigingen. God werd een toornige God voor velen die zijn volk strafte voor het niet goed genoeg zijn. Dit is geen God van Liefde. Jullie zijn geweldig misleid in jullie geloof dat dit zo was.

Geliefden, jullie zijn de liefde waard, om geliefd te worden en nog belangrijker, jullie zijn Gods liefde waard. Jullie zijn onvoorwaardelijk geliefd. Jullie zijn sterk en dapper, en jullie hebben geweldige vooruitgang geboekt. Wij vragen jullie om je met ons te verheugen in de enorme vooruitgang die jullie allemaal gemaakt hebben, en dat zullen blijven doen terwijl jullie ascentie proces doorgaat en jullie in de volgende fasen brengt welke letterlijk voor jullie zijn, terwijl je deze woorden leest.

Geliefde Harten, wij zijn jullie broeders en zusters. We vragen jullie je met ons te verheugen! Vier de Liefde, vier jullie ontwaking, als je helder begint te zien. Alles wie je bent, en alles waartoe je in staat bent om goddelijke scheppers en lichtwezens te worden.

Wij vragen jullie om uit te reiken naar jullie Sterrenfamilie. Communiceer met ons, en spreek tot ons. We zullen jullie horen. Open jullie Harten Geliefden, en wij zeggen dit nu tegen jullie met een grote spoed in onze stemmen. Open jullie Harten naar ons, en heb vertrouwen.

De tijd is gekomen om in eenheid en Liefde de handen ineen te slaan. De tijd is gekomen voor een eind aan afgescheidenheid, en om te verheugen met ons in deze prachtige reünie met jullie, Geliefde Harten, onze Familie van Licht.

Wij zijn de Galactische Federatie, en we zijn hier voor jullie. Jullie mogen in vrede gaan, en vaarwel voor nu.

Vertaald: Martien