Ons doel is niet om jullie ziel te redden, maar om jullie meer te verlichten………..

 
24 November 2020

Ons doel is niet om jullie ziel te redden, maar om jullie meer te verlichten tot de kracht en de schoonheid van wie jullie zijn, en tot de goddelijke schepping waar we allemaal deel van uitmaken.


Met mededogen en een overtuigend inzicht nemen de Pleiadiërs, die systeembrekende tijdreizigers uit de toekomst, ons mee op een reis door het onbekende landen van Het Boek van de Aarde, dat alle menselijke ervaringen omvat. Terwijl “onze wereld in deze meest absurde tijden op hol slaat”, bieden ze ons “gereedschappen om te overleven”. Tijdens de cruciale periode tussen 1987 en 2012 – een nanoseconde in de annalen van het bestaan waar geheimen en oplossingen zijn opgeslagen – hebben wij de unieke kans om van de diepste dichtheid naar de hoogste frequenties te gaan – waar we verschuiven van lineair naar multidimensionaal leven.

Om deze transitie te maken, moeten we niet alleen de beperkingen van onze 3D-wereld met zijn elektronische manipulatie en mind control onder ogen zien, maar moeten we ook onze eigen wonden omarmen, en die van onze voorouders en leiders. Om onszelf te genezen, om onze frequentie te verhogen van een van wanhoop en angst naar een van grote inspiratie en liefde, dringen de Pleiadiërs er bij ons op aan om ons leven te heroverwegen en te herevalueren: “Jullie gaan veranderen, jullie zullen veranderen, jullie moeten veranderen, want dit is het seizoen van verandering.”

Een van de grootste uitdagingen waar jullie voor staan is te begrijpen hoe de geest werkt. We hebben gezegd dat wij de gedachte aan jullie zullen overbrengen, geest tot geest. Jullie zijn natuurlijk telepathisch aan het uitbreiden. Veel mensen zijn er erg goed in, terwijl sommige mensen zich niet kunnen voorstellen dat het ooit werkt, maar toch zijn jullie met dit vermogen geboren. Als jullie het zouden cultiveren, zouden jullie veel scherpzinniger zijn dan jullie zelf denken. Maar als jullie veel scherpzinniger zouden zijn, zouden jullie niet zo handelbaar zijn. Veel wordt voor jullie verborgen gehouden als hogere kennis: jullie vermogen om te genezen, om jullie geest te gebruiken om te creëren wat jullie willen, om berichten te sturen en te ontvangen, om foto’s te zien of om energievelden te lezen – dit zijn jullie aangeboren vermogens. Als jullie deze vermogens opeisen, dan zullen de weinigen die in rijkdom leven en de leiding hebben, het heel moeilijk hebben om jullie te beheren. Hoe zouden ze dat kunnen als jullie vrij waren, niet gehinderd door vormen, zonden en beperkingen?

Jullie wereld is op de markt gebracht voor afscheiding, voor zinloos leven; met alle zonden, de hemel en de hel, het is een wonder dat iemand nog geboren wil worden. Maar de liefde is hier in een vorm die verder gaat dan wat jullie ooit ergens anders kunnen ervaren. Jullie ultieme bestemming is om de hele wereld in een liefdesfrequentie te veranderen, en wij zijn hier om jullie in dat proces bij te staan. We kunnen het niet voor jullie doen. Eigenlijk kunnen we jullie alleen maar vermaken, jullie ideeën voeden en misschien als aanjagers optreden. Jullie zijn de uiteindelijke makers, makers en doeners. Naarmate jullie meer leren over mind control en de vele niveaus van invloed, zullen jullie zien dat jullie gemakkelijk gecontroleerd worden omdat jullie niet de leiding willen hebben over jullie zelf. Jullie vinden het leuk als ideeën tot jullie komen, en jullie niet na hoeven te denken. Jullie houden ervan om verteld te worden wat je moet doen. Jullie surfen op het internet en hebben er geen idee van dat de ideeën die jullie opgedrongen krijgen, jullie in een beperkt denken opsluiten. Jullie beseffen niet dat jullie genen telepathisch kunnen worden herschikt. Het is niet zo gemakkelijk om te doen, hoewel het wel gedaan wordt, vooral aan het begin van iemands leeftijd en het einde van de andere.

De Familie van Licht is hier om precedenten te scheppen en opties te creëren, om alternatieve manieren te laten zien, niet om één manier te verklaren als de enige manier. Er zijn geen contributies, geen lidmaatschappen, goedkeuringscertificaten of afstudeerdiploma’s nodig. Jullie leven gewoon, en creëren een vibratie en een levensstandaard die de mensen om jullie heen verbazen. Veel mensen die de tijd niet begrijpen zijn bang voor de macht die de mensheid vandaag de dag heeft, dus ze zien sommige mensen met macht als arrogant. Wees voorzichtig met deze fout en wees, terwijl jullie je ontvouwen aan de kracht van genezing en de energie die in jullie zit, oprecht genadig. Kijk niet neer op degenen die hun vermogens nog niet hebben ontdekt, want de energieën zijn er voor alle mensen. Iedereen die de ontdekking heeft gedaan, moet anderen inspireren om hetzelfde te doen.

Het aftellen tijdens dit vluchtige moment is bij velen bekend. Het Wereld Management Team dat op dit moment invloed heeft op jullie planeet bestaat uit een cluster van families, een paar duizend mensen in aantal. Zij beheersen de sectoren van het bankwezen, de media, het onderwijs en de verspreiding van kennis over jullie hele wereld, en het zijn zij, een handvol mensen, die jullie vrijheid op de proef stellen. Zij zijn door hun gedachten verbonden met andere entiteiten, net als jullie. Het verschil is dat zij het weten, en jij niet voor het grootste deel, dus gebruiken ze hun tools en technieken om jullie te verbinden met de entiteiten die ze willen voeden.

Het idee van onzichtbare vampieren is niet onbekend. Vergeet niet dat de Goden alle vormen aannemen, en ze komen binnen om jullie te onderrichten en hun eigen lot te vervullen, wat is om te leren. Hoe jullie leren en welke lessen jullie aantrekken in het leven wordt bepaald door hoe snel jullie de lessen die voor jullie liggen leren. Als de energie van de kosmos jullie trakteert op een grote kans om lief te hebben en te vergeven, en jullie nemen het niet aan, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie de kans krijgen om die kans weer onder ogen te zien totdat jullie het door hebben. En soms zullen jullie plat op jullie rug liggen, of misschien plat gebroken, leeggelopen en hebben jullie geen energie meer in jullie mineraalwater, totdat jullie het begrijpen.

Als jullie ergens anders naartoe gaan, komen jullie vast en zeker een onbekende tegen. De veronderstellingen die jullie toepassen op het onbekende terrein bepalen wat jullie zullen ervaren. Jullie kunnen niet in een hogere frequentie van energie gaan zonder elk gebied te onderzoeken; daarom roept de duistere kant van de mensheid en de duistere kant van het bestaan jullie nu op om ze te onderzoeken en te begrijpen. De duistere kant van de macht heeft vele geheimen: het verbergen van jullie erfenis als wezens van biologische grootsheid, evenals kennis over de kracht van jullie geest, de kracht om jezelf te regenereren en te repliceren, en om de processen van seksualiteit, geboorte, leven en dood echt te begrijpen. Jullie moeten leren om te stoppen met het vrezen van de duisternis, en om de grote verscheidenheid aan seksuele uitingen te begrijpen die kracht creëren, een kracht die in de kern van jullie erfenis als mensen ligt.

WIE ZIJN DE PLEIADIERS?

De Pleiaden zijn een cluster van prachtige, oogverblindende sterren in het sterrenbeeld Stier. Met een telescoop kun je ongeveer honderd sterren zien. Zonder telescoop kun je maar zes of zeven sterren zien. Volgens oude legenden zijn de sterren de zusters en de dochters van Atlas. De hele Pleiaden cluster is eigenlijk het oog van de stier in het sterrenbeeld Stier…

De zeven heldere sterren die de Griekse zeelieden hielpen begeleiden zijn: Alcyone, Merope, Celeno, Taygeta, Sterope, Electra en Maia. Ze zijn al duizenden jaren bekend, omringd door fascinerende legendes en verhalen tot op de dag van vandaag. De Amerikaanse Indian Religious Freedom Act werd in 1979 aangenomen. Verbazingwekkend genoeg was het tot die tijd voor indianen illegaal verboden om hun traditionele rituelen en ceremonies uit te voeren. Je kunt je afvragen wat indianen met de Pleiadiërs te maken hebben, maar de verhalen staan in hun legendes, waarvan veel gecodeerd, geheim gehouden of verborgen is. In bepaalde Cherokee-legenden wordt gezegd dat hun volk lang, lang geleden is ontstaan in de Pleiaden. Ze beweren dat ze naar deze wereld zijn gekomen als Sterrenzaden om Licht en kennis te brengen. Als de verhalen waar zijn, dan bevatten de hedendaagse Cherokee, evenals andere Indianen, en velen van ons met inheems Amerikaans bloed, Pleiadische genen.

Bepaalde Pleiadiërs zijn sterk geëvolueerd, meer dan de meeste menselijke soorten. Het Pleiadische Rijk is de volgende stap of niveau in onze menselijke evolutie. Het is om deze reden dat bepaalde kennis aan ons wordt gegeven door speciaal verlichte Pleiadische wezens. Er zijn er die ons willen helpen in de richting van onze hogere spirituele bestemming. Deze Speciale Pleiadische Krachten verblijven op een zeer hoge frequentie die lichter is dan wat we weten. En dus wordt de term Licht vaak gebruikt. Hoe hoger en lichter de frequentie, hoe dichter men bij de Goddelijke bron komt.

Uiteindelijk zal alles zuiver licht worden in het centrum van de schepping, dat God of Spirit is of welke naam je ook kiest om het te noemen. Naarmate wij evolueren, en wijsheid en waarachtig begrip krijgen over onze echte essentie, beginnen we ons meer open te stellen voor Liefde, en onze verbondenheid met elkaar en het universum te voelen. In het aardse rijk wordt Liefde alleen ervaren en gekend op een laag niveau in vergelijking met alles wat werkelijk bestaat. De God/Spirit-frequentie gaat verder dan alles wat we weten. Het is Zuivere Liefde – Het is Zuiver Licht. Wanneer we ernaar streven om dichter bij dat centrum van de schepping te komen, dan zullen wij de Liefde volledig kennen en volledig in het Licht zijn.

Hoewel in de fysieke tijd, de Pleiadiërs 541 lichtjaren verwijderd zijn, hebben ze geleerd om andere werelden te navigeren, hoewel niet altijd in ruimteschepen. Ze begrijpen onze angst voor het onbekende, en dus komen ze helpen op manieren die niet bedreigend zijn. Ze komen nu, soms in fysieke vorm waar ze zich in kunnen mengen, maar meestal via het menselijk bewustzijn. Hun bedoeling is niet om schade te berokkenen, maar om ons te helpen evolueren en ons te ontwikkelen.

De Pleiadische Boodschap en actie is er niet altijd een die je in eerste instantie zou kunnen begrijpen. Als je denkt met een puur menselijke geest, kun je je voorstellen dat ze met een soort ruimteschip zullen binnenvliegen. Het is vaak moeilijk of onmogelijk voor de menselijke geest om de reikwijdte te begrijpen van wat niet bekend is. Afstemming op hogere wijsheid betekent niet altijd een buitenaards wezen of een ruimteschip begroeten.

Probeer eens na te denken over tijdconcepten als je wilt. Stel dat het verleden, het heden en de toekomst allemaal op hetzelfde moment bestaan. Dat is zeker niet onmogelijk als je aan tijdreizen denkt. Schort die gedachte even op….tijdreizen. Tijdreizen is mogelijk via het bewustzijn. Zo vaak is dit de manier waarop wijsheid en hogere informatie aan ons wordt doorgegeven. Zonder de barrières van tijd te overschrijden, zou de mensheid vast komen te zitten en blijven zitten waar hij zit.

Het is door het kruisen van tijd, dat de Hogere Pleiadische Krachten van het Licht ons informatie brengen. Deze informatie is van vitaal belang voor onze spirituele ontwikkeling. Bepaalde Pleiadiërs hebben als hun werk een zeer nobel en serieus doel gekozen. Zij streven ernaar om door de lagen van het menselijk bewustzijn te werken om hogere wijsheid te brengen vanuit de plaats waar zij wonen. Ze zijn niet God, maar ze brengen wel wijsheid, zoals velen door de eeuwen heen wijsheid hebben gebracht uit hogere sferen.

Hun doel is niet om jullie ziel te redden, maar om jullie meer te verlichten tot de kracht en de schoonheid van wie jullie zijn, en tot de goddelijke schepping waar we allemaal deel van uitmaken. Mensen of zogenaamde channelaars die bepaalde informatie binnenbrengen zijn op geen enkele manier goddelijk of bijzonder. Ze zijn gewoon bereid om af te stemmen op een andere plaats, een andere tijd en informatie te ontvangen. Veel mensen hebben altijd al het vermogen gehad om dat te doen. Sommigen zullen die kans ook daadwerkelijk grijpen en er voor anderen op uit trekken om er aan deel te nemen.

Auteur: Onbekend

Vertaling: Martien