Licht is Informatie; Onwetendheid is Duisternis

Licht is Informatie; Onwetendheid is Duisternis

Vergeet niet dat wij hier zijn voor onze redenen en dat jullie hier zijn voor jullie redenen en dat we allemaal hier zijn om samen te evolueren en een nieuwe trillingsfrequentie te creëren. We willen geloofsparadigma’s doorbreken die individuen scheiden terwijl ze evolueren. Wij willen een ambassadeurschap creëren, een spel van harmonie en samenwerking, door jullie informatie te geven die jullie in de kern van jullie wezens raakt, ongeacht wat jullie vroegere overtuigingen zijn geweest.

Wij, de groep die met jullie spreekt, zijn van plan om ons eigen verhaal te vullen met een aantal interessante ervaringen. Toen we voor het eerst begonnen te spreken in 1988, bestond ons collectief uit vijftig tot vijfenzeventig entiteiten – sommige fysiek, sommige niet-fysiek, allemaal Pleiadisch. Onze aantallen zijn gegroeid, en ons collectief bestaat nu uit meer dan honderd entiteiten uit vele verschillende systemen. We kunnen nu Pleiadiërs Plus genoemd worden. Er zijn mensen in onze werkelijkheid die niet geloven dat we tot stand kunnen brengen wat we met jullie willen doen. Zij hebben het gevoel dat we te veel kansen en risico’s nemen, maar toch zitten ze op de rand van hun stoel om te zien wat er gaat gebeuren.

Er zijn mensen in jullie systeem die geloven dat we hier zijn om angst te zaaien, maar we zien het niet op die manier. We willen niemand van jullie bang maken: we willen jullie alleen maar informeren. Als jullie in een donkere kamer zitten en je hoort vreemde geluiden, dan kan het angstig zijn. Maar als je het licht aandoet om te zien wat die geluiden maakt, dan is het niet zo eng. We willen dat jullie op de hoogte zijn van waar jullie mee te maken hebben. Licht is informatie; onwetendheid is duisternis. We willen dat jullie in het licht werken, niet in het donker.

We zijn betrokken bij de samenwerking met jullie omdat we ons bewustzijn willen ontwikkelen naar meer vrije wil en expressie. Net zoals jullie op opdracht zijn om het systeem te veranderen waar jullie in zitten, zijn wij op opdracht om het systeem te veranderen waar wij in zitten. We zijn niet zonder ons doel. Zoals we al zeiden, we komen uit jullie toekomst, en in bepaalde gevallen hebben we onze handen vol. We hebben jullie nodig, net zoals jullie ons nodig hebben. Jullie, als leden van de Lichtfamilie, kunnen een grote nieuwe waarschijnlijkheid instellen, implementeren of inbrengen in de keten van realiteiten die in de komende twintig jaar zullen imploderen vanuit deze sector van het bestaan, omdat jullie fysiek op deze planeet leven. Het is door jullie dat de transformatie zal plaatsvinden. Wat jullie nu doen heeft grote invloed op ons. Wat er met de Aarde gebeurt, beïnvloedt ons enorm.

We zijn hier om te helpen, om te onderwijzen, en om te evolueren terwijl we samen door dit proces gaan. We geven onze versie van de dingen alleen om jullie in een hoger bewustzijn te brengen. We willen niet zeggen dat deze versie, en alleen deze versie, is hoe het is! Deze hele leer is ontworpen met een groot doel voor ogen, en de verhalen die we jullie vertellen zijn opgezet om jullie naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen. Dat is onze bedoeling.

De woorden die we kiezen en de concepten waarover we spreken zijn triggers voor codes die diep in jullie lichamen zijn opgeslagen. Jullie lichamen wachten op de vragen die gesteld worden, zodat jullie kunnen beginnen te resoneren met de antwoorden binnen in jullie zelf – zodat de cellulaire herinneringen in jullie lichamen zich kunnen beginnen te herinneren wat ze al weten. Terwijl we met jullie praten, zullen jullie je herinneren.

Door met jullie te spreken wensen wij dat jullie je definitie van de werkelijkheid uitbreiden; neem echter nooit iets letterlijk wat wij zeggen. Volg altijd de grotere spiraal die we van plan zijn te creëren en die jullie in staat stelt het grotere geheel te zien. Stop nooit met het definiëren van een idee, want we zijn hier alleen maar om jullie paradigma’s te openen en jullie kooien te laten rammelen, zodat jullie de activering van de echte kennis, de ware kennis, die in jullie is opgeslagen, kunnen beginnen te vinden. Dat is waar de gegevens zich bevinden, en we zijn gekomen om ze in jullie te ontwaken.

We willen ideeën naar buiten brengen voor jullie ter overweging. We willen jullie aanmoedigen om je niet vast te klampen aan één idee en ook om te omarmen waar jullie huiverig of bang voor zijn. Besef dat wanneer jullie geconfronteerd worden met de zogenaamde duistere gedeelten of schaduwgedeelten van jezelf, jullie een kans op bevrijding creëren voor alle betrokkenen. Dit komt terug op het eerste en laatste leerstuk: het creëren van gedachten. Het maakt niet uit in welke situatie jullie je bevinden, het is de kracht van jullie gedachten die jullie daar heeft gebracht. Het is ook het onberispelijke geloof dat het denken creëert dat je ervaring en het planetaire bestaan zal transformeren.

We raden jullie aan een kleine vragen te stellen aan iedereen die te veel definieert en je absolute waarheden vertelt. Het is belangrijk om veel verschillende meningen te horen en veel verschillende verhalen. Luister naar het verhaal van een persoon, kijk dan of het goed voelt. Is het voor jouw eigen voordeel en verheffing? Een van de dingen die wij jullie graag leren is dat het aan jou is om te beslissen wat je doet. Wij geven je informatie, maar het is aan jou om te beslissen wat je ermee doet: jij hebt de leiding over je leven, wij niet.

We zijn er trots op dat we verhalenvertellers zijn. Er is een zekere geloofwaardigheid en een zekere sensatiezucht in de manier waarop wij gegevens presenteren. Maar een verhaal dat we jullie op een gegeven moment vertellen is zeker niet het enige verhaal; het is niet het einde, en het is nooit de enige waarheid. Het is slechts één fragmentatie, één klein deel van het grotere geheel.

Welk verhaal we jullie vandaag ook vertellen, we garanderen jullie dat we je over een jaar een ander verhaal zullen vertellen, omdat jullie over een jaar de dingen op een grotere manier zullen kunnen begrijpen. Het verhaal zal dus voortdurend evolueren. Het is jullie taak om je identiteit te vinden in het verhaal, om te vinden wat jullie weten, niet wat jullie willen geloven of wat jullie verteld is. Vertrouwen in wat je weet is noodzakelijk, want weten is jouw verbinding met de Eerste Schepper. Ieder van jullie zal moeten weten dat jullie leven ergens over gaat als jullie je rol beginnen te herinneren.

Jullie hebben er zelf voor gekozen om hier te zijn. Jullie hebben de missie aangenomen om het geheugen naar voren te brengen en de waarde van het menselijk bestaan terug te brengen naar de voorhoede van de schepping. Jullie zijn nodig. Jullie zijn levenslang in opleiding voor deze opdracht, en jullie zijn niet onvoorbereid gekomen. Alles wat jullie nu moeten weten zit binnenin jullie, en het is jullie taak om je training te herinneren. Dit is niet een leven lang als je nieuwe informatie krijgt aangeleerd. Zoals wij al eerder zeiden, dit is het leven waarin jullie je gaan herinneren wat jullie al weten, en wij zijn hier alleen maar om jullie eraan te herinneren. Dat is een deel van onze opdracht.

De Pleiadiërs via de prachtige Barbara Marciniak

Artiest Afbeelding: De Goddelijke Scheppers door Louis Dyer

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien