Jullie kwamen op dit moment naar de Aarde met de opdracht ….  

Jullie kwamen op dit moment naar de Aarde met de opdracht …. 

Jullie zijn prachtige wezens, leden van de Familie van Licht, en jullie kwamen op dit moment naar de Aarde met de opdracht om een verschuiving te creëren, om een verandering te bewerkstelligen, om te helpen bij de overgang. Liefde is de sleutel.

Liefde is wat het universum omvat. De huidige technologie op Aarde zal zich slechts tot op zekere hoogte ontwikkelen omdat de mensheid niet begrijpt dat liefde noodzakelijk is. Energie kan alle vormen van creativiteit aannemen, maar wanneer men te maken heeft met hebzucht of haat of enige emotie die niet naar het licht toe werkt, mag men alleen daarvoor gaan. Er is slechts zoveel informatie beschikbaar voor dat soort trillingen. Liefde is de basisbouwsteen, dus als men liefde heeft, bestaan alle mogelijkheden. Het terugbrengen van de concepten van licht, die informatie en liefde zijn – dat is creativiteit – is het plan. Er zijn rebellen zoals de Lichtfamilie voor nodig om in een systeem te komen dat vooral duister is geweest voor eonen en het te veranderen.

Wij zijn zeer zeker rebellen waar we zijn. Zoals we al zeiden, ons eigen systeem is aan verandering toe. We werken als een brug of een schakel doorheen de Lichtfamilie in verschillende systemen om ons eigen systeem te veranderen. Jullie bewustzijnsverhoging door middel van liefde en verantwoordelijkheid voedt ons, vult ons aan en breidt ons bewustzijn uit zodat we verder kunnen evolueren. Daarom, omdat we vrienden en gidsen zijn en assistenten voor jullie, helpen jullie ons ook.

Waar brengt deze overgang jullie naartoe? We zouden graag zien dat jullie gekwalificeerd worden om bewust werelden te vormen. Jullie bereiden je voor om te zaaien en de soort te zijn die op vele nieuwe werelden worden geplant zoals ze worden geformuleerd, en omdat jullie in jullie herinneringen de geschiedenis hebben opgeslagen van wat hier op Aarde is gebeurd, zullen jullie in staat zijn om anderen te onderwijzen en bewust de richting aan te houden waarin andere werelden moeten gaan.

Het is een uitgebreid plan waar jullie aan deelnemen. Jullie hebben allemaal de kans gekregen om hier op zo’n uitdagende plek te zijn in zo’n uitdagende tijd. Jullie waren er zeker van dat jullie het konden. Ook werd jullie verteld voordat jullie hier kwamen dat er veel hulp zou zijn en dat, op verschillende momenten van jullie ontwikkeling, verschillende entiteiten zich op de planeet zouden presenteren in verschillende hoedanigheden om jullie te triggeren, te doen ontvlammen en jullie eraan te herinneren het niet voor jezelf te doen. Wij zijn een van die triggers, een katalysator. Wanneer jullie de naam Pleiadiërs horen, voelen jullie je verbonden omdat wij jullie helpen om je eigen informatie, je eigen weten, naar voren te brengen.

Door met jullie te werken is het onze bedoeling om jullie te herinneren aan wie jullie zijn, zodat jullie de grootste bron voor je eigen inspiratie kunnen vinden. Als we ieder van jullie een carrière zouden kunnen toewijzen of jullie een manier van zijn zouden geven, zouden we ieder van jullie vragen om een inspiratiebron te worden. Als jullie in staat zijn om in deze hoedanigheid te leven en werkelijk een inspiratie te zijn voor iedereen die jullie tegenkomen, zullen jullie je licht leven, en dat is vrij diepgaand.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

Vertaling: Martien