Jullie hebben elkaar allemaal nodig. Het is noodzakelijk dat jullie in harmonie samenwerken.


Jullie hebben elkaar allemaal nodig. Het is noodzakelijk dat jullie in harmonie samenwerken.

Het zenuwstelsel, wat een snelweg in het lichaam is, kan alleen bewegen met de snelheid waarmee je de gegevens die er overheen stromen in de cellen kunt verwerken. Velen van jullie zijn nog steeds bezig met het schoonmaken van grotten in de delen van jullie wezen die gevuld zijn met duisternis. Deze grotten kunnen van deze tijd zijn – ze kunnen teruggaan naar de kindertijd – of voor sommigen van jullie kunnen ze van andere tijden zijn. Velen van jullie zijn al vijfentwintig of dertig jaar op deze reis, terwijl anderen van jullie pas zijn toegetreden tot de reis. Niet iedereen zal evenveel tijd nemen. Degenen die dertig jaar lang hebben geploeterd, zijn wegwijzers. Jullie stellen een trillingsfrequentie in, die degenen onder jullie die nieuw zijn, kunnen voelen. Jullie, die nieuwe begeleiders zijn, hoeven niet op zoek te gaan naar de nieuwe frequentie en deze te ontdekken; het in kaart brengen is gedaan, en het in kaart brengen raakt jullie lichaam.

Jullie hebben elkaar allemaal nodig. Het is noodzakelijk dat jullie in harmonie werken. Als jullie niet in harmonie werken, zullen jullie Atlantis en alle andere vernietigingen steeds weer opnieuw creëren. Harmonie is vereist.

Er komt een tijd dat velen van jullie met Spirit aan het werk zullen worden gezet om frequentie uit te zenden en anderen te helpen begrijpen wat er aan de hand is. De golven van het ontwaken zullen doorgaan, en de Geest zal een manier worden om op deze planeet te zijn. Dat is het plan voor deze planeet, en de creatieve kosmische stralen van de Eerste Schepper raken de randen van jullie galactische systeem, dat zich hier eerst beweegt. Daarom is de grote verzameling van energieën hierheen gekomen. Deze energieën willen hier deelnemen aan de transformatie, zodat ze voorbereid zijn op hun eigen gebied van galactisch en universeel bestaan.

Er vindt een enorme transformatie plaats, maar wat jullie ermee doen is natuurlijk aan jullie zelf. We hebben gezegd dat jullie wereld zich gaat opsplitsen in twee werelden en dat degenen die zich met licht bewegen in de wereld van het licht zullen zijn. Deze splitsing begint al plaats te vinden. De entiteiten die willen werken met de hogere trillingsvelden die het licht vertegenwoordigen, en de entiteiten die willen werken met de lagere trillingsvelden die angst, duisternis, chaos, controle en verwarring vertegenwoordigen, beginnen te polariseren en kiezen voor een kant.

Degenen die met de lagere trillingsvelden werken zullen tegen jullie zeggen dat jullie heksen of de duivel zijn omdat jullie iets vertegenwoordigen wat ze niet begrijpen. Jullie vertegenwoordigen verandering, en jullie moeten onthouden dat de meeste mensen doodsbang zijn voor verandering. Een van de merkwaardige dingen van het menselijk bewustzijn is dat het gecharmeerd is van stabiliteit. Jullie hebben het concept overgenomen dat stabiliteit iets begeerlijks is, een haak, een lijn en een zinklood. Dus je streeft ernaar; je denkt dat als je geen stabiliteit en zekerheid hebt, wie ben je dan wel? Je zou niet kunnen bestaan, je zou kunnen worden vernietigd.

We hebben het over veel mensen die je kent; sommigen kunnen zelfs familieleden zijn. Je zult een enorme hoeveelheid geduld en medeleven moeten ontwikkelen voor degenen die deze energie voelen en er niet op willen reageren op een manier die hen ten goede kan komen. Je zult heel erg toegevend moeten worden – misschien zelfs toestaan dat anderen zichzelf vernietigen, zodat ze de waarde van het leven kunnen leren.

Ook al zijn mensen zich er niet bewust van, jullie weten in het diepste deel van jullie wezen dat jullie van het ene bestaan naar het andere gaan en ervaringen verzamelen zodat jullie ziel gegevens kan begrijpen en verwerken om jullie een beeld te geven van de een realiteit. Op een dag zul je in staat zijn om het leven en het bestaan van je ziel te scannen en de energie van die ziel vast te houden, net zoals je een kristal vasthoudt, naar de verschillende facetten te kijken en daarin te schitteren, en die identiteit te voelen en te kennen. Wanneer je in staat bent om dit met je ziel te doen, zal je ziel in staat zijn om verbinding te maken met andere vormen van intelligentie waar ze deel van uitmaakt, maar die ze momenteel niet begrijpt.

De Pleiadiërs via de prachtige Barbara Marciniak

Artiest: @indg0

vertaling: Martien

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien