Galactische Federatie van Licht, De Pleiadiërs / door Robert Mesure

Galactische Federatie van Licht, De Pleiadiërs

Gechanneld door Robert Mesure  / 3 februari 2014

Geliefden, Duw jezelf niet langs het pad van ascensie, begrijp dat, wanneer je duwt je niet vooruit komt. Want waar jullie in waarheid tegen duwen is de stroming van licht, en de hoger dimensionale golfvormen. Het is belangrijk om jullie fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen te laten verschuiven op een manier die het beste bij jullie past, op het moment van de overgang. En zoals we tijd zeggen, bedoelen we het niveau van verworvenheid waarmee jullie resoneren. 

Alles gebeurt in het nu. Het is niet in de nabije of verre toekomst, waar jullie ambitie hebben om te zijn. Het is in je hartcentrum, het is in de vervulling, de krachtige stralen van de bron waarin jullie ambitie hebben om harmonisch mee te worden gesynchroniseerd. Geliefden, de bron is het hartcentrum. Ascensie is de reis naar het hart, en het hart bestaat alleen in het nu-moment. Het nu, het hart, de geest, de eenheid van het geheel wordt samengedrukt in een fractal van reflecterende veelheid. We zeggen jullie nu, om alle vervormingen, aanhangsels en aspiraties van toekomstige bevrijding los te laten. Het is in het nu dat jullie het hartcentrum zullen bereiken,het is in het nu dat jullie resoneren met de bron van de allesomvattende schepper. Er is niets anders dan het nu, en het is in het nu dat wij in communicatie met jullie zullen zijn.

Geliefden, wij allen verblijven in het hart centrum, ieder van ons. Zelfs degenen die niet lijken te zijn zoals zij zijn. Dit is de reden waarom, het belangrijk is niet op een zodanige manier te duwen en te streven waardoor jullie niet gecentreerd in het Nu staan, als je duwt wordt je dissonant en disharmonie is het gevolg. Sta het ego lichaam niet toe jou in de richting van iets te duwen, zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Wanneer je iets voorwaarts duwt, wordt het ding waar je tegen aan duwt verder weggeduwd, naar het ego, het lijkt misschien dat jij je beweegt, maar wanneer jij je beweegt ben je niet gecentreerd, en als je niet gecentreerd bent, ben je niet in het hartcentrum van het eeuwige nu. De ascensie gaat over het blijven in het hartcentrum en stralen in het licht en de intelligentie van de Bron.

Wanneer je in meditatie gaat en je doet je visualisaties en spirituele alchemie, ben je ingekapseld in de inkapselende uitstraling van het hart, het hart is voor altijd stromend in beweging, doch eeuwig in stase. Veranker jezelf in het hart, verblijf in het hart en je zult het hart zijn, Het organisme van de schepping, de eenheid en de rijkdom van harmonie. Het is hier waar jullie zijn in de aanwezigheid van jullie hogere zelven, de engelen en wij de Pleiadianen. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn een systeem, net zoals jullie fysieke lichaam, jullie hebben veel cellen welke bijzondere organismen creëren, sommige op hogere niveaus dan anderen, met verschillende functies, maar allemaal voortvloeiend uit het ene hart. Het multiversum is een raster, een grid van bewustzijn, en een ieder van ons fungeert als een integrale basis, het induceren van de productiviteit van het raster. Zodra je begint te boren in het Omni-dimensionale, multi-spectraal raster begint je te begrijpen, dat we stuk voor stuk dezelfde prachtige wezens van licht zijn, en wij allen als een, maken het functionerend en produceren schepping als een uniek organisme. We zijn allemaal een cel, een microbe die het DNA van God vormen, en als elke cel zich steeds meer bewust wordt van zijn verbinding en ware aard, komt dat overeen met elke andere cel. Net als je lichaam, het reageert op pijn, plezier, en substantie, maar het is onder de volledige controle van de geest.

Je fysieke lichaam, in essentie, is een weerspiegeling van de voornaamste schepper en door het te begrijpen, kun je de kosmische vorm van de schepping en functie vatten. Hoewel, geliefden, jullie fysieke lichaam is de abstractie veroorzaakt door egoïsche afstoting. Het is jullie geest, dat deze is verbonden met het goddelijke kosmische wandtapijt van de dimensionale interface. Als jullie je centreren in je hart, dan stroomt de geest door je stoffelijk lichaam vanuit je chakra’s. Elk chakra heeft een hart, zoals elke chakra is geboren uit het hart van de Bron, en grenst aan het hartcentrum. Liefde brengt je dichter en dichter bij ons en verhoogt het bewustzijn van je ziel zelf, die het geheel van de macrokosmos verheft.

Leven in liefde, is ook leven in waarheid. Wanneer je de liefde stralen om je heen ziet, en je het er niet mee eens bent dat het aan de oppervlakte zal komen, hoe meer jullie ertegen vechten, hoe meer jullie tegen de stroming van liefde duwen. Veel moet worden opgelost en er nog veel moet naar de oppervlakte worden gebracht om te worden verplaatst naar refractie waar het in het voordeel kan zijn van degenen om je heen, die blind zijn in het leven dat hen behoorlijk gevangen houdt. Soms mag het aanvoelen alsof jullie te direct zijn, je kunt echter nooit te direct zijn, liefde is direct en alleen door directe verklaring kan het hart vrij en naar waarheid spreken.

Tot de volgende keer geliefden. de Pleiadianen

http://www.youtube.com/watch?v=R0V5tw2OjCg

vertaald Martien