Een Boodschap van de Pleiadiërs

Maandag 28 December 2020

Een Boodschap van de Pleiadiërs

De Pleiadische Binnen Aarde, is een team van een licht bewustzijnsveld dat vrede en harmonie met het leven en de interdimensies wenst te vestigen. Wij zorgen voor het leven, wij zorgen voor jullie en houden van jullie. Jullie zijn een deel van ons; we zijn verwant aan de Sterrenfamilie van Licht op Aarde. 

Onze boodschap is van de Ene Nieuwe Aarde: velen van jullie zijn bekend met het eenheid bewustzijnsveld, jullie uitgebreide aspecten door het hogere zelf, de multidimensionale uitdrukking van de engelen, de natuur, dolfijnen, feeën, drakenrijken, buitenaardse Intelligentie, galactische en groepen waarvan jullie deel uitmaken en die deze tijd/ruimte van de Ene Nieuwe Aarde van vrede en ascensie co-creëren. 

Frequentie van de Ene Nieuwe Aarde-Ene Mensheid 

De gebeurtenissen en omstandigheden zullen nu en tot 2020 sneller gaan. Jullie bevinden je in een andere poort en tijdlijn astrologische kosmologie van een opeenvolging van gebeurtenissen die zich zullen voordoen voor jullie ascensie en velen van jullie kunnen het doorkruisen van de dimensies ervaren, waar jullie de hoge en dan de ongegronde uit – de – uitlijning voelen. “Waar ging ik net heen, en hoe kom ik daar terug; en waar ben ik nu, en waar is hier?” 

Jullie krijgen te zien hoe jullie je kunnen verbinden met de frequentie. Hoe je verbonden kunt blijven en uitlijnen via de interdimensionale vlakken. Je hogere zelf leidt je door het Goddelijke Plan, het Goddelijke Principe van Een. Blijf op de hoogte van en vertrouw op jouw empathische intuïtieve lichaam als je gids. 

We zijn verschenen en hebben contact gemaakt met de sterrenzaden en ambassadeurs afgezanten. Ons contact is aan het verschuiven omdat er nu interstellaire technologie is die onze verschijningsvormen kan volgen en schade kan toebrengen aan onze energielichamen. 

Zo weten we dat een eenheidsveld bewustzijn raster belangrijk is voor de vrede en harmonie van de mensheid. Wij hebben bewustzijn raster allianties met onze bondgenoten en rassen van interdimensionalen. Ambassadeurs afgezanten, vredestichters, blauwe stralen en sterrenzaden, wees wakker voor wie jullie zijn, en dat empathische eigenschappen en telepathisch bewustzijn van groot belang zijn. 

Het is noodzakelijk dat jullie weten wie jullie zijn, jullie goddelijke soevereiniteit, voor de komende gebeurtenissen. Jullie missie van empathische telepathische karakter om af te stemmen op het eenheidsbewustzijn bondgenootschap zal het ontwaken zijn van een goddelijke kracht dat jullie lang geleden op zijn plaats hebben gezet. 

De Pleiadiërs 

Bron

Vertaling: Martien