DE WERKELIJKHEID BESTAAT ALS EEN SPIEGEL / Door Barbara Marciniak

De Pleiadiërs:
DE WERKELIJKHEID BESTAAT ALS EEN SPIEGEL

Door Barbara Marciniak – 31 Maart 2021

Vanuit ons gezichtspunt zijn wij verhalenvertellers en zijn wij zeer verheugd de gelegenheid te hebben jullie werkelijkheid binnen te treden, of je nu onze stemmen hoort, onze woorden leest, of zo fijn afgestemd bent dat je naar de stilte van een zomermiddag kunt luisteren en onze fluisteringen, echo’s, onze stemmen op de bries kunt horen. Dus, hoe jullie ons ook ontmoeten, het is ons een groot genoegen om jullie aandacht voor een tijdje te hebben.

Wij zijn Pleiadiërs, of zo spreken wij onszelf aan; maar vanuit jullie gezichtspunt zijn wij net zo moeilijk te benoemen als jullie vanuit ons gezichtspunt zijn. Jullie lijken jezelf te kennen; jullie hebben namen, adressen, en bepaalde nummers die jullie identificeren. Misschien zullen jullie binnenkort worden gechipt en geprogrammeerd: gehologramd, geautomatiseerd en veranderd in gerobotiseerde wezens. Jullie gaan die kant op. Weten jullie wie jullie zijn?

Wij zijn een collectief van energieën, bewust en levend. Wij noemen ons thuis een kleine sterrencluster in de hemel, bij jullie bekend als de Pleiaden. Deze sterrencluster heeft een dierbare en belangrijke plaats ingenomen in vele culturen over de hele wereld, en sommigen van jullie zijn daarheen gereisd of wensten erheen te reizen of hebben zich deze sterren in jullie dromen herinnerd. Veel inheemse mensen hebben een verwantschap met de Pleiaden en met andere sterrenstelsels opgeëist, want wij zijn zeker niet de enige spelers in dit verhaal.

Wij zijn Pleiadiërs, en sommigen zeggen dat wij qua vorm op jullie lijken. Anderen zeggen dat wij verwant zijn aan reptielen, of blauw van kleur, of gedaante verwisselaars (shapeshifters), die van de ene vorm in de andere veranderen. Wat is het antwoord? vraag je je misschien af. Wel, wij leven buiten jullie wereld, en toch zijn wij een deel van jullie wereld. Jullie zijn familie van ons, en als familie willen we ons perspectief met jullie delen. Zoals wij naar jullie wereld kijken, hebben wij de mogelijkheid om naar de tijd te kijken alsof het een doorlopend dagboek is en om elk willekeurig punt in de tijd te kiezen en te vervolgen. Dit is niet zo’n gemakkelijke taak, weet je. Er zijn mensen die op punten in de tijd jagen, wier enige ambitie het is om plaatsen in de tijd te vinden en ze binnen te gaan. Zij zijn, uit hoofde van hun beroep of aspiratie, tijdspringers, een concept dat jullie wereld, de Aarde van het einde van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw, leert te begrijpen.

Er is een energie die nu in enorme golven naar jullie wereld komt, en in vormen die op dit moment totaal onherkenbaar zijn, afhankelijk van hoe jullie gezichtsvermogen is afgesteld. Jullie andere zintuigen geven echter aan dat jullie in de meest absurde tijden leven. Alles staat op zijn kop! Jullie staan op het punt jullie beschaving te laten instorten, en daarom zijn wij, als verwanten-multidimensionale wezens die aan jullie verwant zijn, hier. In het bijzonder willen wij met jullie ons perspectief delen van wat er in jullie wereld gebeurt. Wij zien onszelf als leraren en studenten, kameraden en vrienden, en zeker als afvalligen. Wij definiëren onszelf graag als systeem ontwrichters en zoeken degenen in de Familie van Licht die ook systeem ontwrichters zijn. Wij zijn allen Familie van Licht, en ieder van jullie die zich tot onze woorden en energie aangetrokken voelt, weet van de Familie van Licht. Jullie zijn één van ons, en misschien hebben jullie onze verhalen gehoord en vragen jullie je af waar ze vandaan komen. Wij zullen jullie nu vertellen over deze verhalen, over wat er met jullie gebeurt.

Terwijl jullie van dag tot dag leven, vragen jullie je af wat er gebeurt. Waarom verandert alles? Waarom wordt iedereen gek? Wat heeft dit te betekenen? Waarom zijn bedrog en leugens de naam van het spel? Waar is morele integriteit? Waar is verantwoordelijkheid? Waar is betrouwbaarheid? Waar is medeleven? Waar is vriendschap? Waar is liefde? Waar is het huwelijk, partnerschap? Wel, waar zijn ze? In een cultuur die aan het instorten is, in een cultuur die zichzelf op zijn kop zet, zijn deze kwaliteiten er niet. Jullie leven in een tijd waarin jullie pionieren op nieuw terrein, waarin een enorme verschuiving in perceptie zal plaatsvinden, en waarin de rijkdom van een tijdperk op jullie afkomt. Wanneer jullie die rijkdom verzamelen, zullen jullie ontdekken dat wat jullie verzamelen jullie vermogen zal zijn om jullie waarnemingen te veranderen. Dit is de reden waarom we hier op dit moment zijn.

In ons streven om te onderzoeken en ons af te vragen wie wij zijn en waarom onze wereld is zoals hij is, hebben wij een manier ontdekt om binnen te dringen in jullie wereld, de wereld die jullie Aarde noemen. De wereld waarin jullie leven is waar een deel van jullie aandacht op is gericht; er is echter zoveel meer van jullie dat jullie nog niet hebben ontmoet en verkend. In deze absurde tijden is het onze bedoeling jullie erop te wijzen dat deze absurditeiten een reden hebben: jullie staan op het punt om van een zeer rigide, lineaire, beperkte en gecontroleerde manier van leven en jezelf uitdrukken over te stappen naar een opening van waarneming, zoals een waaier die opengaat, naar een grotere expressie en functie.

Het is onze bedoeling om jullie bewustzijn op te schudden. Jullie zijn veel meer dan jullie ooit is verteld. Zelfs tegen degenen onder jullie die veel gestudeerd hebben en zichzelf als adepten beschouwen op het gebied van mystiek, spiritualiteit, sjamanisme en het occulte, zeggen we nog steeds dat jullie je onschuld, je nederigheid, je respect, je eerbied en je doel voor het leven altijd beschikbaar moeten houden om uit te breiden. Zonder deze eigenschappen en met alles wat jullie nu moeten weten, zullen jullie verblind worden door je eigen licht en afgesloten zijn. Dit is natuurlijk de test die de absurditeit van deze tijd voor de hele mensheid creëert. Zullen jullie in staat zijn je waarnemingen te veranderen?

Kijk naar de verschillende gebieden van het leven waar het lijkt dat jullie vrijheden zeer beperkt worden. Jullie kunnen je niet vrij uiten of je mening geven, en jullie moeten als schapen volgen en doen wat jullie gezegd wordt. Geld betekent niets meer: Auto’s kosten duizenden en nog eens duizenden dollars; alles is buitensporig duur, van onderwijs tot communicatie. Jullie huizen worden bedreigd. Kunnen jullie je huizen veroorloven? Waar zullen jullie je voedsel halen? Het kost tegenwoordig zoveel geld om plezier te maken. Kinderen spelen niet meer met stokken en stenen of modder omdat ze bang zijn voor de aarde.

Er wordt jullie verteld dat er overal ziekten zijn, en dus zijn jullie doodsbang geworden voor jullie lichaam, dat stijf en gesloten is geworden. Jullie relaties met vrienden, familie en geliefden vallen uit elkaar. Het begrip van seksualiteit is op zijn donkerst. Het misbruik van seksuele energie, in de vorm van perversie en occulte macht door seksueel misbruik, is nu ongebreideld openlijk geworden en wordt opgevat als een werktuig van de heersende klassen, of het nu pausen, priesters of presidenten zijn. Misschien kunnen farao’s en patriarchen en een aantal andere “p’s” ook in die categorie worden opgenomen. Jullie religies, onderwijssystemen en leiders hebben geen zin meer, en ze zijn verstoken van mededogen. Hun visie op de mensheid is koud; het is geen warme visie. De Nieuwe Wereld Orde is zeker geen warm donzig iets.

De grote energiegolven die door jullie systemen bewegen veranderen ieder van jullie op een fysiologisch niveau. Jullie worden als planeet veranderd. Dit is waarom wij, als Pleiadische verwanten, nu naar jullie toe komen. Terwijl we zochten om meer over onszelf te weten te komen, vonden we wegen om jullie te ontmoeten. We begonnen te begrijpen dat door jullie te ontmoeten en met jullie samen te werken en een wig van energie en aandacht in jullie wereld te plaatsen, we onszelf konden begrijpen. Als er iets is dat wij op onze reis door het bestaan hebben geleerd, dan is het wel de zekerheid dat de werkelijkheid als een spiegel bestaat. Sommigen van jullie zullen zeggen, “Ah, ja, we weten dat we het al eerder hebben gehoord in vele vele bewoordingen: Wat je naar buiten brengt is wat je terug krijgt. Gedachte schept. Je creëert je eigen werkelijkheid.” Op dit punt is dit een zeer diep en belangrijk concept om te begrijpen, want het is werkelijk een van de grootste voortdurende wetten van het bestaan.

Wij wisten dat als de werkelijkheid zichzelf altijd spiegelde en als jullie Poort van de Aarde ons aantrok, er hier iets moest zijn. De laatste tien jaar, in jullie tijd, hebben wij over jullie geleerd, jullie onderwezen, zijn wij in jullie wereld gekomen en hebben wij informatie verspreid die jullie zou helpen op een zeer cruciaal punt in jullie ontwikkeling: daar waar jullie beschaving instort. Jullie vragen je misschien af: “Waarom gebeurt dit, in godsnaam?” En sommigen van jullie zullen dit ontkennen en zeggen: “De beschaving stort niet in.

Kijk, ik heb een grotere auto, meer geld, parfums en leren schoenen, kasjmiertruien, reizen over de hele wereld – meer dan ooit tevoren.” Oh, dat is waar. Sommige mensen zitten in de schoot van luxe op dit moment. Maar als jullie je ogen zouden openen en om je heen zouden kijken, zouden jullie maar heel weinig mensen zien die op deze manier leven. De overgrote meerderheid van de mensen in jullie wereld hebben zich aangemeld voor een strijd. Daarmee bedoelen we dat ze geloven wat hen wordt verteld. Zij gaan naar school, luisteren naar hun ouders, of naar welke autoriteit dan ook die haar waarheid verkondigt en zegt: “Zo is het.” Hoewel er vele redenen zijn voor een dergelijke meegaandheid, is dit een kenmerk van de mensheid of althans een kenmerk dat al lange tijd voorkomt.

En toch, als niemand het jullie verteld heeft, beste mensen, jullie zijn enkele van de krachtigste krachten die verborgen liggen in de geheime opslagplaatsen van het universum. Wij zeggen dit niet om jullie allemaal op te hitsen en zeker niet om jullie ego’s te vergroten; wanneer jullie machtig zijn, kunnen jullie jezelf net zo gemakkelijk vernietigen als dat jullie universa kunnen scheppen. De reden waarom wij hier het onderwerp van de absurditeit van jullie tijd en de val van jullie beschaving aansnijden, is dat jullie de macht grijpen en jezelf vernietigen, in plaats van universa te scheppen. Veel levensvormen weten van deze macht omdat het universum uitgestrekt is en het melkwegstelsel bruist van bewustzijn. Velen van jullie weten dat jullie verbonden zijn met sterrenstelsels die intelligent leven herbergen en dat op alle planeten van jullie zonnestelsel intelligent leven bestaat in de een of andere vorm.

Jullie zonnestelsel is niet wat het lijkt te zijn. De planeten, als energiebollen, bestaan in een bepaalde relatie tot elkaar, en ze zijn gepland op dezelfde manier als jullie je auto’s plannen. Je gooit niet lukraak dingen bij elkaar en verwacht dan dat ze je van de ene plaats naar de andere brengen. Jullie hebben een begrip van bepaalde principes ontwikkeld en een uitgebreide wetenschap rond het proces opgebouwd – een wetenschap die lijkt te werken omdat jullie erin geloven. Jullie hebben het ontworpen omdat jullie machtige scheppers zijn; maar als jullie je aan die ene wetenschap houden, kunnen jullie een andere wetenschap missen en dan nog een en nog een en nog een, want er is zeker meer dan één wetenschap. De werkelijkheid is een spiegel, en alles wat jullie besluiten te creëren kan werken als jullie in je kracht geloven en een paar trucjes in je mouw hebben! Het is onze bedoeling om jullie een paar trucjes aan te reiken, een paar levenslessen, zodat jullie je door deze tumultueuze tijden heen kunnen bewegen.

De Pleiadiërs

 

Barbara Marciniak

Bron

 

Vertaling: Martien