De Raad van Negen – De komst van het Licht / Gechanneld door: Tazjma Amariah Kumara

De Raad van Negen De komst van het Licht

Gechanneld door: Tazjma Amariah Kumara – 10 juni 2021

Wij zijn de Pleiadiërs. Wij zijn jullie zusters en broeders. Lang hebben we jullie van veraf gadegeslagen, maar nu bewegen we ons onder jullie als menselijke wezens. Wij zijn hier.

In ons hart zingen wij voor jullie planeet, die jullie ras zo liefdevol ondersteunt, ondanks voortdurende pogingen om haar te vernietigen, door hen die niet van deze wereld of dimensie zijn.

Bevrijd jullie wereld en jullie zelf van de tirannie van haat, wanhoop en woede. Wend u tot elkaar in een sfeer van aanvaarding, want ieder van u is volstrekt uniek en individueel, maar toch deel van een collectief geheel.

Wij begrijpen dat de pijn en het lijden in de wereld voortkomen uit onwetendheid, uit een gebrek aan Licht. Jullie zijn jullie heilige banden met de aarde, de hemel en elkaar vergeten. Laat jullie angsten los.

Laat de dromen van jullie kindertijd terugkomen in jullie volwassen geheugen en maak jullie los van de noodzaak om met elkaar te wedijveren.

Er is een diepe scheefgroei in jullie wereld, die voortkomt uit een diep verlies van zielsherinnering aan het heilige begin van het Universum. Jullie zijn onwetend geworden over jullie eigen begin. En jullie ware geschiedenis is voor jullie verborgen.

Velen van jullie zien zichzelf als los van de Bron, verloren, als een zwerfkat of -hond, of een verwaarloosd kind of oudere. Jullie zijn nooit van de Bron gescheiden geweest, want het licht leeft in jullie, in de geheime kamer van jullie hart. Daar zijn jullie één met de Schepper, met de Bron, met Vader/Moeder God.

Jullie ras daalde ooit af van het Licht en naar het Licht zal het terugkeren. Het pad van de Terugkeer is begonnen. De gebeurtenis waarover zovelen spreken vindt nu plaats, nu meer en meer mensen besluiten hun leven te veranderen en het heilige in zichzelf te zoeken. En als dat hart zich opent, kunnen zij plotseling hun buren en collega’s met nieuwe ogen zien, hun innerlijke ogen, het unieke Oog van Wijsheid en Christusbewustzijn.

Het Licht verlicht en brengt goddelijke wijsheid met zich mee. Deze wijsheid heeft altijd bestaan, maar is verborgen gebleven gedurende de duistere eeuwen na de terugval.

Wij moedigen u aan om te zoeken naar de wijsheid die bestaat in de leringen van de inheemse volkeren van de Aarde. Zij hebben deze geheimen dicht bij hun hart bewaard, wetende dat de wijsheid nodig zou zijn voor alle mensen, zelfs toen het leek dat de wereld stervende was.

De oude wereld is stervende. De wereld waarin velen van jullie opgroeiden en waarin jullie geconditioneerd raakten, is nu bezig uit elkaar te vallen. Duistere krachten weerstaan de steeds toenemende druk van het licht en proberen de massa’s opnieuw in duisternis en onwetendheid te verstrikken, zodat hun controle over de teugels van de regering en de handel niet kan worden losgelaten.

Het is aan ieder individu om de keuze te maken of hij al dan niet vrij wil zijn, of hij al dan niet zijn leven wil veranderen en dan de volgende stap te zetten.

Uw transmutatieproces neemt de vorm aan van een spirituele reis, waarbij u zich ontdoet van uw oude overtuigingen. Ten behoeve van je genezing herbeleef en doorloop je vele transformaties terwijl de lagen van oude kleverige energie uit je energieveld worden verwijderd en losgelaten.

Jullie ondergaan een volledige opruiming van jullie individuele, familiale en culturele karmische patronen, zodat de mensheid haar leven niet hoeft te herbeleven in een zich herhalende negatieve cirkel van lijden en ellende. Jullie breken los van het Wiel.

In een tijd die lang verloren is gegaan in de nevelen van de tijd, leefde de mensheid op deze planeet in harmonie en genade, in een paradijselijke omgeving te midden van de Stille Oceaan. Sommigen van jullie herinneren zich dit land als Lemurië of Mu. Daar had de mensheid nog geen fysieke vorm aangenomen; dat kwam later op Atlantis, toen de hele planeet in frequentie daalde.

Eens was jullie bewustzijn gehuisvest binnen lichamen van lichtlichamen, maar toen de planeet in frequentie daalde en de vibratie vertraagde, namen jullie lichamen fysieke vorm aan en werden zwaar en dicht.

Wat jullie interpreteren als fysieke materie is eenvoudigweg vibratie, vertraagd tot het door de fysieke zintuigen gezien en gevoeld kan worden. In werkelijkheid bestaat jullie wereld uit golven van licht en geluid, dansend op verschillende frequenties. Als de trilling vertraagt, wordt de materie dicht. Als de trilling toeneemt, wordt de vorm licht. Geluiden kunnen gezien worden als kleur en kleuren zenden geluid uit.

Naarmate jullie bewustzijn zich uitbreidt naar de hogere frequentiegebieden, zullen jullie de onderliggende muziek van de Sferen beginnen te ervaren, de liederen die de planeten en sterren voor elkaar zingen, die zelfs jullie cellen voor elkaar zingen in een frequentie die voorbij jullie huidige fysieke vermogen ligt om te horen.

Zodra jullie lichamen bevrijd zijn van de oude programmering, zullen jullie beginnen te ascenderen in de hogere frequenties totdat jullie fysieke lichaam getransformeerd is in een prachtig lichaam van Licht. Dit is wat er gebeurt voor degenen onder jullie die toegewijd zijn aan het ascensieproces in dit leven. Deze wegbereiders herleven het heilige pad van inwijding dat eens verborgen was voor de massa’s.

Het pad is uitdagend, maar we vragen jullie te onthouden dat alles wat je doet in het belang van de hele mensheid is. Blijf je richten op je verlangen om God te kennen, om God te omhelzen, om Gods engelen toe te staan voor je te zingen, je te leiden en je in hun Genade te omhullen. Je verlangen om Eenheid te kennen en te voelen zal je veilig door elke uitdaging brengen die je kunt tegenkomen. Weet dat je grote kracht, wijsheid en genade in je draagt.

In werkelijkheid zijn jullie allemaal menselijke engelen, lang geleden neergedaald in deze wereld, een verhaal dat elders zal worden verteld. Jullie zijn niet uit boosaardigheid, bedrog of rebellie neergedaald, maar uit een verlangen om de diepste niveaus van de Schepping te ervaren, die van de lagere werelden, van de derde dimensie. Sommigen van jullie daalden zelfs lager af, namen de vorm aan van de elementaire wezens en verlevendigden de rotsen, bomen en dieren.

Al het leven heeft intelligentie en is levend. Sta de elementalen toe om de wijsheid die ze hebben geleerd met jullie te delen. Denk na over de heiligheid van het kleinste schepsel en het wonder van de schepping, die is voortgebracht voor jullie plezier.

Het leven kan weer harmonieus en gracieus worden, bevrijd van angst, maar sta eerst de zuiverende vuren toe om het vuil van onbegrip weg te branden en open je innerlijke ogen, zodat je naar de wereld kunt kijken en kunt zien dat er in werkelijkheid geen slecht of goed is. Er is alleen bewustzijn.

Het is de manier waarop jullie een bepaalde ervaring beoordelen die bepaalt hoe jullie diezelfde energie naar je toe zullen blijven trekken. Laat de behoefte om te oordelen los en bekijk de wereld met neutrale ogen, gevuld met mededogen. Sta toe dat wat je ervaart en observeert je de diepe wijsheid van Spirit leert, hoe materie slechts bezield licht is.

Bevrijd jezelf van zelfveroordeling. Als je voelt dat je gefaald hebt, geef jezelf dan de mogelijkheid om het opnieuw te proberen. De engelen oordelen niet omdat ze geen ego hebben. De egodenkgeest of linkerhelft van de hersenen heeft lang geheerst in dit laatste tijdperk, maar de eenwording van de twee helften is begonnen, zelfs nu het lang gedeactiveerde DNA van jullie celstructuur oplicht, in antwoord op de binnenkomende golven van fotonisch Licht die uit het centrum van het Universum komen.

Nu de twee hersenhelften één worden, zullen jullie eenheidsbewustzijn bevatten. Het is wat jullie van binnen zijn, diep verborgen in jullie eigen kristallijne DNA. Jullie zijn bezig het pop- of rupsstadium van jullie evolutie achter je te laten en opnieuw Engelenmensen te worden, die tot zoveel meer in staat zijn dan wat jullie vandaag aankunnen.

Als we naar ieder van jullie kijken, zien we jullie verleden, nu en toekomst. Voor ons bestaat het in het Nu. Ieder van jullie heeft de keuze om al dan niet voorwaarts in het Licht te gaan of om zich terug te trekken en in de duisternis te blijven. Wij houden van jullie, welke keuze jullie ook maken, en wij blijven gidsen voor hen die bereid zijn om verder te gaan dan de comfortabele hokjes waarin jullie door goedbedoelende maar onwetende volwassenen en mentoren zijn gesust en geconditioneerd.

Deze reis is in het begin een individuele, maar zal spoedig uitgroeien tot een collectieve ervaring naarmate meer en meer individuen ontwaken tot de opzienbarende waarheid dat zij een fractaal deel van God zijn, een lichtwezen dat een menselijke ervaring heeft.

Wij begroeten jullie in een Nieuwe Dageraad voor de Mensheid en het opnieuw ontluiken van een prachtige vriendschap tussen onze twee rassen. Wij zijn Eén, want de mensheid bestaat niet alleen op Aarde. Er zijn vele rassen die dit zonnestelsel, deze Melkweg en dit Universum als hun thuis beschouwen. Naarmate jullie bewustzijn zich uitbreidt, zullen jullie beginnen te communiceren met en reizen naar deze andere werelden. Daar zullen jullie worden begroet als lang verloren verwanten, zoals jullie inderdaad zijn.

Wij eren jullie voor jullie bereidheid om de lagere niveaus van de Schepping te verkennen en heten jullie welkom Thuis bij de sterren.

Namaste,

De Raad van Negen,

gechanneld door: Tazjma VaCoupe Dino

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org