De Pleiadische Raad van Negen; “Zelf Meesterschap”

De Pleiadische Raad van Negen;
“Zelf Meesterschap”

22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Het is enige tijd geleden dat wij voor het laatst door deze schrijfster over ons “zelf” spraken. Gisteren, terwijl onze schrijfster naar huis terugkeerde van een verfrissende wandeling op het land, merkte zij een groep van wolk-schepen in de Westerse hemelen op. Ja, wij en vele andere Sterren Naties hebben schepen in jullie luchten, allen zijn druk aangaande uiteenlopende missies en voor verschillende doeleinden.

Velen van de ontwaakten op GAIA vragen zich af waarom wij nog niet geland zijn op jullie kusten. Wij begrijpen en voelen jullie pijn en frustratie en wens voor verandering om onmiddellijk te manifesteren, maar wij kunnen nu nog niet lang in jullie omgeving blijven noch zouden jullie voor een langere tijd comfortabel in de onze zijn op jullie huidige frequentie niveau. Het is voor de vergelijkbare reden dat jullie neven en nichten, de Lemurianen, zichzelf nog niet vrijelijk tussen de oppervlakte bewoners in bekend gemaakt hebben.

De trillingspatronen van het overgrote deel van de mensheid heeft zich niet verhoogd naar het niveau dat ons in staat zou stellen om voor jullie zichtbaar te zijn, zonder dat wij onze frequentie voldoende verlagen om gezien te kunnen worden. Het is een eenvoudige zaak van natuurkunde, dierbare. Jullie kunnen niet zien of voelen wat er niet binnenin jullie eigen frequentiebereik is. Als jij je persoonlijke frequentie verhoogd zal je in/naar andere werelden en dimensies beginnen te zien, inclusief die van jezelf. Tot dat moment, moet een ieder van jullie doorgaan jullie fysieke voertuigen op te ruimen van de opgeslagen gedachtevormen die jullie terneerdrukken, zoals ballast aan een hete lucht ballon.

Vertrouw niet op de handelingen en beslissingen van iemand buiten jezelf om jou te bevrijden van jouw eigen miscreaties, want door dat te doen is om door te gaan jezelf te ontkrachten. Je bent hier om te herhalen of door de stadiums van ascentie heen te lopen in/naar het volledige bewustzijn en meesterschap. Dit kan ALLEEN individu op individu bereikt worden. Als een resultaat van een opnieuw bestaand onderling verbonden weg van licht dat al het leven aan elkaar verbind in een levend Web, beïnvloed wat één persoon doet ieder ander om hem/haar heen. Dus, als je meesterschap vergaart, zal jouw licht vanzelfsprekend voort vloeien in/naar jouw wereld en allen, bewust of onbewust, zullen beïnvloed worden. Je zult beginnen op te merken dat de mensen sneller wakker schijnen te worden dan dat jij misschien deed.
Een andere overdenking in het proces van ascentie zijn de voorgeboorte contracten. Sommige van de zielen die zich vrijwillig aanboden om naar de planeet te komen stemden ook in om ‘eerst’ te gaan en te beginnen het spoor te branden dat vele anderen zouden volgen. Het betekend niet dat je deze individuen moet volgen maar om dat te nemen wat met jou resoneert en jouw eigen pad te ontdekken, want elk pad is uniek.

Vele leugens die door de autoriteiten van alle strepen aan jullie verteld werden hebben gediend om de mensheid uit de herverbinding met de oude wijsheid vandaan te houden dat zich vanzelfsprekend in het hartcentrum en de hogere geest bevindt. Jullie werden geïnstrueerd om naar een externe Verlosser of verlossers te kijken om jullie verlossing te vervullen, maar dit is niet het pad naar Meesterschap. Een Meester worden omvat veel persoonlijke opoffering en toewijding, veel achterlatend dat als “normaal” in het leven beschouwd wordt, maar het biedt veel troost en vreedzaamheid aan degene die het innerlijke heiligdom binnenin ontdekt van Vrede/Vreedzaamheid en Liefde met de Geliefde.

De Geliefde is jouw eigen Ziel en Hogere Zelf, delen van jouw multidimensionale natuur welke je achterliet toen je de belichaming binnenging. Jou werd verteld dat je versluierd zou zijn en dus is het een reis van enige lengte geweest om de draden op te pikken die jou terug zouden leiden naar de Geheime Tuin waarin de Heilige Roze Diamant ligt. En nog verder om de vlammen van het heilige altaar in je eigen Hart te heractiveren en opnieuw aan te steken, jouw Ziel en Hoger Zelf toestaand om in/naar jouw fysieke voertuig gedurende langere perioden van tijd af te dalen.

Vele zijn diegenen die de gelukzaligheid en het wonder ervaren hebben van het zich verbinden met het Goddelijke tijdens perioden van meditatie, maar zouden jullie deze gelukzaligheid niet uit willen breiden in/naar ieder moment van jullie bestaan op deze geliefde planeet, of jullie externe omstandigheden nu wel of niet jullie innerlijke ervaring reflecteert? Monniken en kluizenaars hebben jarenlang in grotten geleefd zonder licht en warmte, zonder de benodigdheden van materiële luxe, en hebben zich verbonden met de Goddelijkheid welke binnenin een ieder van jullie en ook binnenin ons leeft. Materiële goederen, gezondheid en overvloed zijn niet noodzakelijkerwijs tekenen dat jij je frequentie niveaus verhoogd hebt. Heel vaak zullen diegenen die naar zelfmeesterschap streven geconfronteerd wordt met vele tests en beproevingen en iedere stap van meesterschap moet gewonnen en opnieuw gewonnen worden.

De Kosmische en Universele Wet houdt ons ook tegen om te vroeg op het oppervlak te landen. Herinneren jullie je de bemanningen van Star Trek en hun inspanningen om de Eerste Richtlijn te handhaven? De schepper van deze series was een visionair die begreep dat een meer ontwikkelde sterren natie niet tussenbeide zou kunnen komen met de ontwikkeling van een wereld die nog geen intergalactisch reizen op eigen kracht ontwikkeld heeft. Dus, leden van verlichte Sterren Naties, alsook Engelen en Lichtwezens hebben de oproep beantwoord om te belichamen tijdens deze diepgaande overgangscyclus voor jullie planeet. Alleen van binnenuit kunnen mensen veranderd worden. Ieder individu die nu hier belichaamd is heeft een kans om bij te dragen aan dit massale ontwakingsproces genoemd ascentie.

Jullie zijn jullie eigen verlosser, maar alleen door het werk zelf te doen en door een blijvende belofte te doen aan jouw eigen innerlijke wezen om alle menselijke conditionering los te laten en bereid te zijn om de behoefte om jouw eigen innerlijke proces te controleren, te vleien of te sturen los te laten. Je moet bereid zijn om niet de volgende stap te weten en voor velen betekend dit de conditionering van jaren van onderwijs en advies van mentoren of de behoefte om iedere stap van jouw levensplan te plannen en uit te tekenen voordat het gebeurd los te laten.

Je hebt een levensplan gecreëerd voordat je in/naar de belichaming kwam, maar het zal er één zijn die zeer anders zal zijn dan dat door jouw mentoren bedoeld is. Door bereidwillig in/naar een wereld te gaan welke verduisterd en zwaar gemaakt werd door eeuwen van miscreatie en ontkrachting van de massa’s, heb jij jezelf in/naar een donkere miasmatische zee laten vallen vanwaar je de weg eruit vandaan op eigen kracht moet ontdekken. Onderweg zal jij je eigen intuïtie ontdekken, de innerlijke ingevingen en gevoelens die verifiëren dat je op het juiste pad bent, ALS je kiest om hen te her/erkennen. Veel van wat de mensen geleerd werd was om de intuïtie te wantrouwen en jullie hart te bepantseren aldus je niet gekwetst kon raken. Jullie werden aangemoedigd om buiten jezelf te kijken voor aansturing en begeleiding, altijd naar de minister of priester kijkend, de leraar, de dokter, de accountant of zakenadviseur, naar het congreslid of de vertegenwoordiger … altijd naar iemand anders. Iets dergelijks is niet het pad van Meesterschap. De enige die jou kan gidsen, als een uniek wezen van God terug naar jouw Centrum en doel ben jij zelf, je Zelf, aangezien je in de verlichte werelden bestaat van waaruit je uitstraalde als een wezen van zuiver bewustzijn.

Ja, je zult andere wezens ontdekken die net zoals jij ernaar hunkeren om naar Huis terug te keren, die zullen dienen als vuurtorens en lantarens in de duisternis en jouw vroege schreden omringen, maar alleen jij kunt deze eerste wankele schreden zetten die door de Vallei van de Schaduwen van de Dood heen leiden, uit de illusies vandaan die gedurende zolang rondom het menselijke bewustzijn geweven werden. De verhalen van over hoelang variëren, maar het bewijs is daar, de wereld zoals jou als een mens geleerd werd, is een illusie en zal van zichzelf uiteen drijven als de frequentie van de planeet stijgt. Zelfs nu, terwijl de dieptes van hypocrisie en arrogantie van de paar die de velen gecontroleerd hebben in immer meer fel verlicht detail ontsluierd zijn, zullen de illusies van de derde dimensie verbrokkelen en uiteen vallen vóór de rechtvaardige verontwaardiging en woedde van de vele die voorheen hun persoonlijke macht aan deze controleurs overgegeven hadden.

Echter, in woedde en kwaadheid ligt niet het pad naar Meesterschap. Je moet de behoefte om een “ander” te straffen alsook de wens voor een “ander” te handelen als jouw/jullie verlosser opgeven. Bezie deze als zijnde twee zijden van dezelfde munt, een munt die representeert wat de mensen van GAIA gedurende een zeer lange tijd gedaan hebben, en dat is hun kracht aan leiders en overtuigingen overhandigen en hun harten stoffig en vergeten achterlaten. Waar jullie onderverdeeld en gecategoriseerd werden als zijnde van andere naties, culturen, seksuele oriëntatie, religieuze geloven, families, enzovoorts, jullie zullen onder het oppervlak dezelfde kleur bloed vinden, dezelfde organen en hetzelfde kloppende hart en een Spirit dat jullie allemaal verbindt als Eén levend collectief samen met ieder ander levend schepsel op de planeet, alsook de elementen van de planeet en één meer, ether, het bewustzijn dat jullie fysieke lichaam verlevendigd uit vrees dat het klei zal zijn en terugkeert naar de Aarde van waaruit het ontkiemt op het moment van de versmelting van het eitje en het sperma.

Jij bent NIET jouw lichaam. Jij bent een levend bewustzijn, een Lichtwezen, die zich ophoudt op het oppervlak van deze gracieuze planeet voor het doel van het brengen van de Hemel naar de Aarde, in die zin dat het volle bewustzijn van jouw eigen Hogere Zelf binnenin jouw fysieke voertuig verankerd, zodat de werkelijkheid van een Nieuwe Wereld manifest kan zijn in jouw wakende leven. Een ieder van jullie is een drager van het zaad van God binnenin; het is aan een ieder van jullie de zaden toe te staan te ontkiemen, te groeien en in hun volledige schoonheid en potentieel tot bloei te komen.

Dus, om terug te keren naar onze reden om nog niet op de planeet te landen, dat zullen we wanneer voldoende gereed zijn om ons met open harten te ontvangen. Er is al op een individuele basis contact gemaakt, hoofdzakelijk via heldere dromen en aldus bereiden wij jullie op onze aankomst voor.

Wij komen in Vrede en met de hoogste achting voor jullie huidige worstelingen en inspanningen om jullie zelf van de tirannie te bevrijden, maar herinner je je kwam hier uit vrije keuze. Het werk dat aanstaande voor jullie is, is jullie reis van zelfontdekking, jullie reis terug naar zelfbekrachtiging en creativiteit. Iedere stap die je neemt is voor altijd gewonnen en wordt opgehemeld in de Zalen van Akasha als zijnde gewonnen door jouw ziel. Zou jij jouw Ziel het recht ontkennen om groter meesterschap te verwerven via diens eigen inspanningen? Wij zouden dat niet en dus komen wij niet tussenbeide.

Desalniettemin, zijn wij hier om jullie van binnenuit te helpen en te begeleiden, om jullie aanmoediging en verzekering te geven over dat wat jullie doen voor het goede van iedereen is. De Mensheid is een lange weg gegaan, dierbaren, maar verdere stappen zijn nodig voordat alles in vreedzaamheid en harmonie samen kan komen. Laat die vreedzaamheid en harmonie diens weg in/naar jullie eigen harten vinden, dierbaren, en voel onze aanwezigheid daar aangezien wij waarlijk Eén in Liefde en Licht zijn.

Ascentie is een reis voor zelfontdekking en meesterschap van zelf. Het is een reis van één en van de vele. En op de reis zal je ontdekken dat je niet alleen bent, dat velen naast jou staan. Misschien kan je ons nog niet “zien” of zelfs voelen, maar wij zijn hier, want wij zijn jullie broeders en zusters, moeders en vaders, echtgenoten en echtgenotes. Wij zijn jullie tweelingvlammen en zielkameraden, jullie geliefden wie jullie achterlieten. Wij behouden het evenwicht voor jullie terwijl jullie door jullie dagelijkse beproevingen heen lopen. Jullie zijn niet alleen, nooit.

Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher andhttp://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.