De Pleiadiërs: De Kracht van Liefde of de Kracht van Angst / door Sophia

De Pleiadiërs: De Kracht van Liefde of de Kracht van Angst

“Het is tijd om je ziel en je hogere zelf te vragen naar voren te treden en zich aan je te tonen”

door Sophia, 2 mei 2021, FaceBook post

Gegroet Aardewezens. Wij zijn boodschappers van licht van de Plejaden. Stem jezelf af op het grotere universum waarin je vertoeft, voorbij de beperkingen van je Aarde-gebonden bewustzijn! Wij richten ons tot jullie vanuit onze hogere harten en nodigen jullie uit in de ruimte van je eigen hogere hart, waar je verstand als het ware op een “achterbank” kan gaan zitten. Wij brengen jullie de aanwezigheid van vreugde, van kracht en van helderheid.

Velen van jullie hebben ons opgeroepen en zijn al met ons aan het communiceren, op zoek naar ons hogere perspectief op de zaken van de planeet Aarde vanwege de verwarring over de gebeurtenissen om jullie heen. Jullie hebben van vele boodschappers van licht gehoord dat wij reeds hier op jullie Aardse vlak zijn.

Hoewel wij onzichtbaar voor jullie zijn, betekent dat geenszins dat wij niet volledig aanwezig zijn binnen de hogere dimensies van Moeder Aarde. Want wij hebben jullie oproep ontvangen, en zoals wij jullie al eerder hebben verteld, heeft Moeder Aarde ons ook vele jaren geleden in de Aardetijd geroepen om te helpen bij haar ascensie en bij het herstel van welzijn voor al het leven dat zij als haar heilige verantwoordelijkheid ziet, inclusief de Mensheid.

Jullie hebben de vraag gehoord: “Overleef je, of gedij je?” Daarom bieden wij jullie deze dag een verhandeling aan. Wij zijn hier om jullie te helpen voorbij de lagere niveaus van bewustzijn op de planeet Aarde te komen, waarin de meesten zich bezighouden met overleven, en die gevangen zitten in een web van slopende angst.

Dit maakt het zeer moeilijk voor hen om te ascenderen naar een hoger bewustzijn waar zij duidelijkheid hebben over de weg voorwaarts. Dat wil zeggen, hoe uit te stijgen boven het bewustzijn van angst, zodat zij en het Mensenras niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen gedijen.

Wij vragen jullie om je een andere realiteit voor te stellen, anders dan degene die jullie nu met jullie fysieke ogen op de planeet Aarde zien. Het bewustzijn van angst beperkt jullie gezichtspunt en beperkt jullie helderheid van wat mogelijk is.  Dat is hoe angst werkt. Dus, als jullie de sluier wegtrekken die zich tussen jullie en ons aan het verdunnen is, kunnen jullie getuige zijn van de waarschijnlijkheid van een Nieuwe Aarde die zich voor jullie ogen ontvouwt.

Stel jullie dit eens voor:

De wereld waarin jullie leven, de grond waarop jullie lopen, straalt nu gezondheid en welzijn uit. Er is geen giftigheid meer in de bodem, de planten, de bomen, de lucht of in jullie eigen bloedbaan. Het water van de Aarde stroomt nu vrij en zuiver. De hemel is open, en de regen die op je valt is reinigend. De lucht die je inademt is verfrissend en gezondmakend. De stromen, rivieren en oceanen, zijn vol met zeewezens en gezond plantenleven. Alle wezens die in de wateren leven delen vreugdevol hun liefde en hun levensonderhoud voor jullie welzijn.

Veel mensen communiceren al met de walvissen en de dolfijnen en de andere Aardse koninkrijken. Jullie kunnen andere levensvormen zien als boodschappers van licht, die Moeder Aarde bijstaan en jullie helpen je aandacht te verleggen, weg van het lijden en de kwelling die volgens sommigen het bestaan op Aarde in deze tijd kenmerken.

De verwoesting die volgens velen plaatsvindt van het milieu, de Aarde, de lucht, de hemel, de mensheid, is een geleidelijk gevolg van het langdurige verlies van vertrouwen van de mensheid in hun Schepper en in de goddelijke Schepping waarvan jullie een integraal deel zijn. Jullie oude voorouders floreerden omdat zij wisten dat alle dingen met elkaar verbonden zijn, en zij leefden in balans met Moeder Aarde en met de Schepper Bron.

Wij zijn hier om jullie te vertellen dat er een nieuw tijdperk aan het ontstaan is en dat het welzijn van alle levensvormen al aan het veranderen is, inclusief de Mensheid. Het bewustzijn van Moeder Aarde IS aan het verschuiven naar een hogere creatie. Deze creatie is er een van heilig partnerschap tussen de Mensheid, de hogere lichtwezens en Schepper Bron, zodat de vernieuwing van de planeet Aarde nu mogelijk wordt.

Wij zijn in partnerschap met Moeder Aarde, met Gaia. Wij roepen jullie op om je begrip te verheffen, om je visie te verschuiven van een planeet waarvan jullie denken dat ze weinig hoop heeft op herstel, naar een planeet die volledig hersteld kan worden tot de planeet van goddelijke liefde, die haar oorsprong was en haar bestemming is.

We horen jullie zeggen: “Hoe is dit mogelijk?” “Hoe kunnen wij helpen bij het herstel van het leven op onze planeet als het erop lijkt dat de duisteren zoveel vooruitgang hebben geboekt bij het voortbrengen van dood en vernietiging, vooral in deze tijd van de pandemie?”

Wij willen op jullie vragen ingaan. Vanuit ons gezichtspunt vertegenwoordigt de huidige wijdverbreide opvatting van de ziekte, dat wil zeggen dis-ease, angst en vernietiging van het leven.  De behandeling die wordt aangeboden is een antwoord op de angst van de mensen die naar antwoorden grijpen: Wat is de waarheid? Waar is het licht? Zijn deze maatregelen ons enige middel om onszelf te genezen? Is dit een buigen voor wat voorbijgaande illusies kunnen zijn, de enige “waarheden” waar we ons aan vast kunnen klampen?

Wij weten dat velen van jullie die naar onze woorden luisteren al een hogere wijsheid hebben gevonden, een hogere visie op wat mogelijk is.  Jullie begrijpen dat dit een verandering in jullie bewustzijn vereist en een bereidheid om te begrijpen wie jullie zijn als spiritueel wezen. De duistere krachten zijn al aan het afnemen in macht, en ze weten dat ze zowel de gevechten als de oorlog aan het verliezen zijn.

Geloven dat dit waar is, kan een moeilijke taak zijn om te overwinnen voor ieder Menselijk Wezen dat onderworpen is aan angst voor de projecties van de duistere: “Luister naar ons en je zult veilig zijn.” Dit zijn degenen die jullie willen beheersen, die macht over jullie willen in plaats van liefde, en in plaats van partnerschap met jullie te kiezen. Partnerschap in liefde is wat nodig is om de Mensheid en deze planeet weer te laten opbloeien. Nieuwe manieren van helen en leven in volledige gezondheid en welzijn voor allen zullen mogelijk zijn met nieuwe technologieën.

Dus, zie je, de bestemming van jullie planeet is er een van bloei, is er een van partnerschap met alle wezens en alle levensvormen…een partnerschap van liefde. Wij brengen nu meer lichtenergie naar jullie planeet en naar jullie.  Wij brengen het naar diegenen onder jullie die hun hart en geest geopend hebben om de hogere visie te zien van wat mogelijk is, voorbij het bedrog van velen die beweren jullie leiders te zijn die, in werkelijkheid, hun eigen wil en hun eigen hart hebben onderworpen aan de macht van angst.

Zij verkiezen de macht van angst boven de macht van liefde. Jullie noemen deze angst vaak hebzucht of corruptie. En zoals jullie weten, kan dit verborgen zijn en vele vormen aannemen die je voor de gek kunnen houden. Het kan de schijn wekken dat ze willen wat goed voor jullie is, terwijl ze in werkelijkheid, als jullie de maskers verwijderen, zien dat hun ware motieven gebaseerd zijn op angst en verlangen naar controle.

Dus, geliefden, stellen wij voor dat het tijd is om je intuïtie te ontwikkelen, als je dat nog niet gedaan hebt. Het is tijd om je ziel en je hogere zelf te vragen naar voren te treden en zich aan je te tonen, zodat je dieper kunt luisteren naar wat voor jou de waarheid is. Vraag welke waarheid je kunt vertrouwen in deze wereld van 3D verschijningen en een beperkt begrip van de Universele Wet van Liefde.

Wij zijn hier met een hogere kijk op de visie, op de mogelijkheid die zich voor jullie aandient om partners te zijn met Moeder Aarde, om partners te zijn met ons, de Sterlanden. Want wij zijn nu bij velen van jullie aanwezig en helpen jullie om je frequentie en bewustzijn te verhogen. Vele lichtwezens zijn hier: de Engelen en Opgestegen Meesters zijn hier om al diegenen van jullie bij te staan die in hun hart-geest openstaan om hun aanwezigheid te ontvangen.

Wanhoop niet!  Er is een overvloed aan Licht op jullie planeet in deze tijd van snelle overgang. Wij zijn hier om jullie te helpen je ogen naar de hemel te richten. Wij zijn hier om jullie te helpen de waarheid te zien van wie je bent als een wezen van licht, en je te herinneren wie je bent als één van ons, misschien zelfs als een meester in een vorig leven.

Je kunt terugkeren naar die herinneringen en naar de geestkracht die je in vorige levens hebt bereikt. Want ook deze maken deel uit van wie jullie zijn. Wij vragen jullie verder te kijken dan de beperkte wereld waarin verschijningen jullie vertellen dat wat jullie met je fysieke ogen zien alles is wat er is… dat de driedimensionale wereld waarvan jullie getuige zijn alles is wat er is!

Open jullie ogen voor het bladerdak van licht, voor de uitgestrektheid van het universum van licht waarin jullie werkelijk leven! Dit is de waarheid. Wij vragen jullie je visie te verruimen om de waarheden te omarmen die wij op deze mooie dag met jullie delen. Want er is een grote wijsheid in jullie, waartoe jullie toegang kunnen krijgen als jullie naar binnen beginnen te kijken voor kracht en voor de waarheid, in plaats van in de uiterlijke wereld te zoeken, waar jullie denken dat jullie “de waarheid” zullen vinden.

Wij houden van jullie, wij steunen jullie en wij zijn er voor jullie. Jullie mogen een beroep op ons doen. Wij verlaten jullie niet voordat het grootste koor van Licht en Liefde uit de Mensheid begint op te rijzen, en de realiteit waarin jullie nu leven, transformeert in de planeet van Goddelijke Liefde.

Het is zo, het is zo, het is zo!

Geschreven door Sophia: Boodschappen van Licht

Vertaling: Martien