De Paradigma Verschuiving is NU op Jullie Gericht.

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er opvallend veel graancirkels ontstaan in en rond de Wiltshire en Salisbury Vlakte gebieden van Groot-Brittannië, waar tot op de dag van vandaag talloze stenen megalithische bouwwerken zijn bewaard gebleven. Mysterieuze patronen verschijnen als bij toverslag in de graanvelden op het hele Engelse platteland. Ze staan synchroon met de heilige plaatsen Stonehenge, Avebury en Silbury Hill-all, die alom erkend zijn als plaatsen van hemelse afstemming. De vormen van intelligentie die deze geometrische vormen maken, doen dat op een zeer speelse manier. Geometrie is meer dan een vak dat je op school volgt; het is in feite een vorm van intelligentie. Je zult ontdekken dat hogere intelligentie vaak een prachtig gevoel voor humor heeft. De graancirkels zijn gemaakt met geluid en hebben een duidelijk doel, want ze spreken in stilte tot het massabewustzijn. Ze bewegen zichzelf naar de Aarde om de dimensionale mogelijkheden te veranderen en openen doorgangen en portalen voor andere energieën om binnen te komen.

Deze graancirkels hebben hun eigen symboliek en zijn encyclopedieën van informatie. Jullie hebben een veel grotere herkenning van de boodschap van de graancirkels dan jullie rationele geest op dit moment kan bevatten. De graancirkels spreken over veel dingen en maken daadwerkelijk symfonieën van voorbereiding voor de mensen op Aarde. Ze spreken over wat er komt en over de grote keuze die jullie allemaal moeten maken – de keuze van welke wereld jullie zullen kiezen om in te vertoeven. De graancirkels versnellen het evolutionaire proces en het evoluerende DNA, en roepen jullie geest op om te ontwaken.

Een deel van het doel van de graancirkels is om de weg te effenen voor het massabewustzijn om te begrijpen wat op dit moment ondenkbaar is. Jullie zijn niet alleen. De complexiteit van de markeringen zal meer uitgesproken worden naarmate de graancirkels jullie bewustzijn van andere levensvormen versnellen. Oude profetieën spreken over tekenen op Aarde en tekenen aan de hemel. Er is een plan binnen een plan. Er zijn vrienden in de lucht en daarbuiten, die lagen van invloed orkestreren boven wat jullie nu kunnen bedenken.

Er zijn combinaties van krachten binnen de graancirkels, en jullie zullen ze zien als lichte geometrie die ronddanst in de lucht. De graancirkels creëren verschuivingen die gegevens naar jullie toe zullen brengen. Dan is het jullie uitdaging om deze nieuwe kennis te begrijpen en om jullie voeten op de grond en jullie hoofd aan de top van het universum te hebben. Kunnen jullie die beelden vasthouden? Jullie zijn groots, en jullie zijn in staat om verbinding te maken met de diepste kosmos en deze te gronden in de Aarde.

Als jullie zorgvuldig in historische documenten en manuscripten kijken, zullen jullie merken dat de graancirkels geen fenomenen zijn die alleen in deze eeuw worden gevonden. Deze graancirkels van geluid- en lichtgeometrie komen en gaan van het aardoppervlak. Ze zijn een van de manieren waarop de communicatie tussen levensvormen geleidelijk tot stand komt.

De graancirkels doen meer dan een schip dat landt met vreemde wezens die zeggen: “Hé, we zijn er. Laten we jullie de primeur geven.” Ze brengen jullie wetenschappelijke gemeenschap in verwarring en laten ze er dwaas uitzien, wat absoluut noodzakelijk is – met humor, natuurlijk. Jullie wetenschappers zitten in een sleur, en het is tijd voor de mensheid om alles in vraag te stellen. In het bijzonder is het tijd om vraagtekens te zetten bij degenen die beweren alle antwoorden te hebben. De werkelijkheid gaat samen en de aarde is de gastvrouw van vele ongewone gebeurtenissen, zoals de oude heilige plaatsen, de kalenders en de bibliotheken in steen spreken. De graancirkels fungeren als een voorbode en versneller, die met ingewikkelde en elegante eenvoud aankondigen: “De paradigmaverschuiving is NU op jullie gericht”.

Geometrie en wiskunde, gekoppeld aan planeet- en sterrenkennis, vormen de basis voor de constructie van dimensionale doorgangen. Knossos op het eiland Kreta, Stonehenge, de Grote Piramide, de Acropolis, Delphi, Machu Picchu, Tiahuanaco, en vele andere dienen als doorgangen/portalen naar andere dimensies. Deze structuren, gebouwd door het gebruik van heilige geometrie, brengen de hedendaagse wetenschap in verwarring.

Licht kan bepaalde vervormingen in de werkelijkheid veroorzaken, en om met licht te kunnen werken moet men de geometrie buigen. Wat ontbreekt in de hedendaagse architectuur is de combinatie van licht en geometrie. Met andere woorden, er wordt geen rekening gehouden met de invloed van licht op de driedimensionale vorm. Jullie gebouwen storten in omdat er bij de bouw geen rekening wordt gehouden met het licht. Na een tijdje eroderen ze of worden ze vernietigd, ook al is er geen oorlog gaande.

Er is een mentale vervorming die verhindert dat geometrische structuren zich meer permanent in dit bestaansvlak verankeren. Omdat jullie menselijke vermogens onvolledig zijn zoals ze via jullie DNA verbonden zijn, kunnen jullie een structuur niet mentaal helpen om zichzelf in stand te houden. Alle invloeden, zowel binnen als buiten, moeten worden meegewogen. De elementen aarde, lucht, vuur en water zijn net zo cruciaal om te beschouwen als het element van het menselijk denken.

Geometrie brengt zijn eigen leer over zoals die zich in fysieke vorm manifesteert. Het heeft een impact, en er is een onmiddellijke overdracht van energie van de vormen van geometrie in het fysieke lichaam. Dit is een geschenk van de goden aan de mensen om een hoger ideaal te creëren. De geometrie van de goden wordt getransduceerd tot een geometrie die bestaat in een derde-dimensionale vorm. Vorm en grootte stralen de essentie van de heilige geometrie uit, waardoor kennis wordt overgedragen van dimensie naar dimensie.

Misschien realiseren jullie je niet dat jullie zelf verschillende fysieke vormen hebben. Bijvoorbeeld, dolfijnen zijn een andere versie van de mens. Dolfijnen bestaan niet alleen in het water, maar ook op het land en in de lucht; ze bestaan in vele dimensies tegelijk. Een vreugdevolle natuur is een van hun meest opvallende kenmerken. Het komt voort uit een zeer sterk ontwikkeld bewustzijn dat weet dat het nooit vernietigd wordt, een bewustzijn dat een diepe band heeft met zijn menselijke tegenhanger die vergeten is en gelooft dat het vernietigd wordt. Dolfijnen en walvissen creëren specifieke geluidstrillingen om jullie planeet bij elkaar te houden. Net als jullie zijn deze wezens afstammelingen van oude wezens van de sterren, en ze zijn hier om de oude wijsheid en waarheden voor het behoud en de liefde voor jullie planeet over te dragen aan jullie, de mensen.

Dolfijnen en walvissen zijn leden van de Lichtfamilie, en voor eonen hebben zij frequenties van sommige van jullie oude beschavingen meegevoerd. De dolfijnen van jullie Atlantische cultuur werden gecodeerd vóór de ondergang van die beschaving en kregen veel informatie om genetisch en telepathisch vast te houden en door te geven. Ze geven die informatie nu door aan de menselijke soort. Ze geven jullie ook een boodschap die duidelijk is: hun levenskwaliteit is in het geding, en als hun levenskwaliteit in het geding is, dan is die van jullie dat ook. Ze zijn op dit moment een spiegel voor jullie.

Dolfijnen verlaten jullie planeet in grote aantallen. Ze stranden niet alleen aan jullie kusten, ze laten zich ook doelbewust vangen in de visnetten. Dolfijnen zijn erg slimme wezens, ze zijn geen slachtoffers. Ze laten de planeet aan jullie over omdat het tijd is voor jullie om het rentmeesterschap op je te nemen. Dieren vertrouwen zichzelf en weten dat ze gewoon van vorm veranderen als ze sterven. Ze weten dat er zich een nieuwe wereld aan het vormen is, dus veel van de soorten die “uitgestorven” raken, bewegen zich in feite door dimensionale frequenties en rukken op naar een nieuwe Aarde terwijl de oude Aarde stervende is.

Ontelbare aantallen van jullie proberen met de dolfijnen te zwemmen omdat jullie reageren op een innerlijke codering die een nieuwe trillingsfrequentie creëert als gevolg van jullie contact met de dolfijnen. Deze frequentie verbindt jullie met jullie erfgoed en jullie recht om te weten wie jullie zijn.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

Artiest: onbekend

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien