De Hoge Raad van de Pleiaden: Onthullingen / door: Inger Noren

De Hoge Raad van de Pleiaden: Onthullingen

Gechanneld door: Inger Noren – 10 Juli 2021

Met groot genoegen kunnen wij jullie vertellen dat het nu eindelijk tijd is om met de onthullingen te komen waar zovelen op hebben gewacht. Met deze moeilijke maar absoluut noodzakelijke beslissingen om met onthullingen naar buiten te komen die het grootste deel van de bevolking zullen choqueren en diegenen die nog diep slapen uit de illusie zullen doen ontwaken en de ware realiteit zullen zien.

Na veel werk en veel beraadslaging zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet langer mogelijk is om te wachten. Zelfs de lichtwerkers zullen geschokt zijn door deze brutaliteit en dit totale gebrek aan empathie en medeleven met de bevolking. Deze onthullingen zullen in de komende dagen in de media worden gepubliceerd en het is de grootste en ernstigste boodschap die wij in de eerste plaats aan de bevolking geven, maar er zullen er nog meer volgen. Dit zal tot grote moeilijkheden leiden en velen weten niet hoe zij zich tot hun geloof moeten verhouden als het gaat om de regering die zij voor zichzelf en voor het welzijn van het land hebben gekozen. Om zo totaal verrast te worden door deze leugens en manipulaties kan voor velen te veel zijn en de lichtwerkers hebben een grote taak voor de boeg om te proberen veel mensen te kalmeren door uit te leggen wat er op Aarde en in het Universum gebeurt.

Het grootste deel van de bevolking heeft geen idee wat er met de Aarde gebeurt en heeft niet begrepen of wilde niet begrijpen wat deze shutdown voor het hele Universum heeft betekend. Deze mensen zullen de ascensie niet volgen omdat zij in de lagere vibratie moeten blijven totdat zij zich hebben ontwikkeld en klaar zijn voor de ascensie. Er zijn ook mensen die niet willen geloven in deze verandering voor de Aarde en nog steeds binnen hun comfortzone willen leven. Het is hun keuze en niemand kan dat in twijfel trekken omdat het hun ziel is die heeft besloten dat zij meer tijd nodig hebben om zich spiritueel te ontwikkelen voor een ascensie naar een hogere vibratie.

In de komende dagen zullen extreem sterke energieën naar de Aarde worden gezonden en wij vragen de mensen die zich bewust zijn en wakker zijn over wat er gebeurt om echt te proberen deze energieën te absorberen, ook al zijn ze erg sterk en kan het voelen alsof je tegen de grond wordt gedrukt. . Het is belangrijk om te proberen te overleven en niet op te geven vanwege de moeite die het kost om in deze energieën te leven. Onze Heer wil dat jullie ervan overtuigd zijn je te concentreren op overleven en je aan te sluiten bij ascensie. Het is een kritieke tijd wat betreft waar we staan in onze spiritualiteit en vibratie en velen zijn erg moe na veel werk voor het Universum maar ook voor de mensen. De manier waarop we onze medemensen hebben behandeld laat zien in welke trilling men zich spiritueel bevindt.

Het zal een onrustige tijd worden en we hebben het er al eerder over gehad, maar deze keer zal het veel ernstiger zijn. Het kan een moeilijke crisis worden in de vorm van voedseltekorten of gebrek aan geld door sluiting van kruidenierswinkels en zelfs banken. Wees voorbereid mensen, binnenkort kan er een golf van onthullingen komen die geen rust geeft maar jullie aandacht vraagt voor wat jullie enige tijd moeten verwerken. Maar wees gerust, deze tijd was vooraf bepaald en met al deze berichten en waarschuwingen die in de media en andere kanalen naar buiten zijn gekomen, zou het voor de meeste mensen niet iets nieuws moeten zijn. De aarde zit in een verschuiving naar een hogere dimensie en dit betekent dat veel mensen zullen volgen in deze ascensie naar de vijfde dimensie en de nieuwe tijd in de nieuwe wereld. De mensen die niet meegaan in deze ascensie omdat ze dat niet kunnen of niet willen, zullen in de lagere trilling blijven zonder er iets van te merken. Het is voor hun verdere ontwikkeling in spiritualiteit, liefde en compassie. Proberen een hoge trilling te behouden is alleen maar jezelf te zijn en liefdevol en positief te denken.

Wij houden zoveel van jullie allen en willen jullie op deze manier zoveel mogelijk aanmoediging en kracht geven als maar mogelijk is.

De Hoge Raad van de Pleiaden

Hartelijk dank. In liefdevolle dienst. Ik ben.

Kanaal: Inger Noren

Bron

Vertaler van Zweeds naar Engels: Per Staffan

Nederlandse vertaling: Martien / wakkeremensen.org