Christus zei, dat de term “uitgekozenen / uitverkorenen” een verkeerde interpretatie is. / Door Amorah

24 December 2020

Christus zei, dat de term “uitgekozenen / uitverkorenen” een verkeerde interpretatie is. Het zou “zij die gekozen hebben” moeten zijn.

Een gebeurtenis in ons verleden vond plaats in de zalen van de vijf dimensionale City of Light, waar de 144.000 en de Christus werden verzameld, die elk op dezelfde manier verschenen als wij in onze volgende incarnatie. We waren de gebeurtenissen aan het bekijken en plannen die komen, als voorbereiding op hen. Ons werd verteld dat een soortgelijke verschijning door Pleiadische Aartsengelen en de Christus plaatsvond op krachtplekken over de hele wereld: Machu Picchu, Glastonbury, Hawaï, Griekenland, Egypte, Afrika en Tibet.  ” uitverkorenen ” waren uit al deze culturen verzameld en samengebracht voordat ze in ons leven met de Christus werden herboren. De gebeurtenis en de timing ervan waren al lang van tevoren gepland. – Tijdens een channeling zei de Christus eens dat de term “uitverkorenen” een verkeerde interpretatie is. Het zouden “zij die gekozen hebben” moeten zijn, want deze groep bestaat uit wezens die er lang geleden voor gekozen hebben om hun dienst aan de Aarde en haar volk te verlenen door te incarneren, te vergeten wie ze waren tot bepaalde punten in hun evolutie, en dan verlicht en Gechristend te worden. Dit zette het patroon van spirituele evolutie voor anderen om te volgen.

Over de hele planeet is er een gestage groei geweest in het aantal mensen dat anders is gaan geloven. Deze mensen zijn zich bewust van, of communiceren met, levensvormen uit andere plaatsen, zij zien een spirituele evolutie die verder gaat dan dit leven. De leden van deze huidige minderheid zijn zich bewust van de inherente heiligheid van alle dingen. Ze stellen zich open voor hun eigen God Aanwezigheid en communiceren met engelen, gidsen en Opgestegen Meesters. Deze ontwakende mensen hebben een pad gekozen naar zelfverwerkelijking, verlichting en/of ascensie. Hoewel deze groep veruit een kleine minderheid is, groeien wij, die lid zijn van deze groep, voortdurend in aantal en vormen we een steeds luider wordende stem in deze wereld.

De paradox van spirituele evolutionairen die leven in een kapitalistische evolutionaire samenleving wordt steeds duidelijker. Het zal nog meer worden naarmate de tijd steeds sneller voortschrijdt. We zijn een spirituele beweging geworden in een niet-spirituele samenleving.

Om vanaf dit punt spiritueel te kunnen evolueren op onze planeet, moeten we rekening houden met dat gegeven en dit diepgaand laten meewegen. We kunnen niet langer autonoom creëren ten koste van anderen zonder zelf te lijden. De spirituele wetten zijn aan het veranderen en blijven veranderen. We zijn nu verplicht om niet alleen “fatsoenlijke, goede mensen/” te zijn, maar om elk moment van ons leven onberispelijk te leven. De tijd van psychische fascinatie, intellectueel, of trage, “ik zal me daar morgen zorgen over maken” spiritualiteit is voorbij. Deze opmerkingen zijn niet bedoeld om iemand bang te maken, te beoordelen of te intimideren – alleen maar om een aantal eenvoudige spirituele werkelijkheidsupdates aan te bieden. Wat we nu met onszelf, onze relaties en ons leven doen, zal de toekomst van de mensheid bepalen.

Dit grote en massale ontwaken is precies waar Jezus Christus ons bijna 2000 jaar geleden op kwam voorbereiden. Vele avatars en verlichte meesters hebben door de eeuwen heen en uit vele verschillende culturen hetzelfde niveau van bewustzijn bereikt als hij. Maar nu ligt de focus op ons Christus-bewustzijn en de Pleiadische Lichtwerk verbinding, omdat deze specifiek relevant zijn voor onze tijd, zoals eerder vermeld. Om het doel van de Christus te begrijpen, moeten we ons ook realiseren dat de orthodoxe religies en de censuur van de Bijbel, die rond 150 jaar na zijn dood plaatsvond, zijn ware boodschap bijna teniet deden. Toch kunnen we er nog steeds glimpen van vinden, zelfs in de King James versie van de Bijbel. “Wees zo volmaakt als Ik” en “Gij zult nog grotere dingen doen dan ik heb gedaan” zijn onmiskenbare uitnodigingen om te kiezen voor spirituele evolutie, verlichting en ascensie, en om de beperking op alle niveaus los te laten. Deze boodschappen zijn uitnodigingen om het idee van een uitverkorene los te laten en te beseffen dat we allemaal uitverkoren zijn.

Door Amorah – De Christus & Pleiadische Afgezanten van LICHT

Bron

Vertaling: Martien