Ashira en de Pleiadische Afgezanten van het Licht: Het Grote Mysterie van Jou

Ashira en de Pleiadische Afgezanten van het Licht:
Het Grote Mysterie van Jou

Gechanneld door Meredith / Telepatische overdracht – 22 Juli 2013

Het mysterie van jou is het grootste iets dat er is.

Toen je ermee begon om in jouw eigen innerlijke reis verlokt te worden ontdekte je de eindeloosheid van alles.

Het landschap opent zich.

Je ontdekt dat je veel meer bent dan dat je besefte en ook veel meer onbekend bent jegens jouw menselijke besef dan je zelfs maar kunt bevatten.

Op de één of andere manier, in dit uitgebreide niet-weten, begin jij je groots en diepgaand thuis te voelen.

Je hebt je met jouw Bron verbonden.

Binnenin jou is de ware aard van jouw wezen. Wensend naar boven te komen, jou tot glorie stimulerend. Terzijde staand terwijl jij je focust op andere dingen, externe dingen, nochtans volhardend, wachtend, met die diepgaande aanvaardende liefde die jij voor jou, in jou hebt voor alles dat is en voor deze echte goddelijke aanwezigheid die als een expressie van jou op de Aarde bestaat.

Op dit moment is dit weten van alles dat je bent, aan het rijpen. Het speelt een meer prominente rol op de manier dat jij jezelf begrijpt, op de manier hoe jij je leven ziet en voelt. En hiermee ontdek je dat jij jouw weg steeds meer kent.

Het is nog steeds uitdagend. Mensen laten je in de steek en je wenst dat zij dat niet zouden doen. Je wenst dat zij van je zouden kunnen houden zonder hun verwachtingen. Misschien zullen zij dat, op den duur. Maar ongeacht de verschillende manieren waarop jouw leven nu van vorm verandert terwijl jouw volledigheid zich steeds meer openstelt tot meer van jou, ben jij je diepgaand bewust van de juistheid van dit pad, dit pad van het worden van jouw ware wezen, en dus ga je door.

Als je alles dat je bent toestaat om jouw leven te erkennen, begin je gratie/genade te kennen. Gratie/Genade is die energie welke jouw gebied overstroomt wanneer je loslaat. Het herinnerd jou aan de goddelijke schoonheid van het bestaan welke altijd aanwezig is in diens heelheid, maar waar jij een opening voor moet creëren, om te ervaren.

Zoveel van het leven wordt gemist omdat de aandacht extern op de dingen gericht is die korstonding maar fascinerend zijn. Deze dingen, waar een ieder van jullie van houd en deze creëert en ermee leeft en ervan geniet zijn aldus belangrijk met betrekking op de manieren dat jullie in deze werkelijkheid leven maar helemaal niet belangrijk zijn tot wie je waarlijk bent. Zij zijn louter een golf in het gebied van het Licht, een flits in de eeuwigheid in termen van jouw eindeloze, machtige zelfexpressie. Jij ben een Schepper, dus natuurlijk geniet je van het arrangeren van een leven hier op Aarde en vindt je op verschillende tijden het opnieuw uit om de ervaringen van dit alles te verkennen. Het is aldus zeer prachtig om zoveel verschillende variëteiten van vormen en expressies te hebben waarmee je jouw ervaring creëert en organiseert. Sta jezelf toe om profijt te nemen van alles dat jou interesseert en alles dat je zou willen voelen en creëren. Maak je minder zorgen over wat anderen over jou denken en meer over jouw eigen nieuwsgierigheid en vreugde. Het is binnenin jou om zoveel dingen te weten, en je kunt je dit herinneren in jouw volledigheid als jij jezelf voldoende ruimte toestaat om het niet-fysieke, de innerlijke kennis, het multidimensionale altijd aanwezig te laten zijn in en als jouw besef, jouw aandacht.

Jij bent hier en nu in leven voor een reden en die reden is binnenin jou bekend en je hoeft niet in staat te zijn om het te zeggen, of het te benoemen, het te leven. In ieder moment kan je voelen wat het meest capabel is voor het uitbreiden van jouw ervaring, en jou te openen tot meer besef en vreugde en dit is jouw reis. Neem deze momenten en treed in hen binnen, ontvang alles dat zij presenteren. Van hen houdend met een ruimhartigheid dat alleen kan komen van vervulling en grote vreugde binnenin. In deze staat van zijn heb je toegang tot alles dat je bent en het gehele Universum krijgt dit hier te ervaren — in, door en als jou.

Hoe verbazingwekkend het is.

Heb zoveel plezier als maar mogelijk is.

Wij houden heel veel van jullie.

Wij zijn de Pleiadische Afgezanten van het Licht en Ik Ben Ashira.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright (c) 2013 by Meredith Murphy Saint-Michel | Expect Wonderful. All rights reserved.

Murphy http://www.expectwonderful.com