Weer Afwijkingen, Verwarring en Chaos zijn Onnatuurlijk. / Door Dianne Ronnins

Maandelijkse Channeling, Copyright © Dianne Robbins – Maart 2021

Weer Afwijkingen, Verwarring en Chaos zijn Onnatuurlijk.

(Mikey Is Een Goede Walvis)

Mikey is hier, wachtend op jou in zee, waar ik jouw frequentiebereik oppik. Weet dat ik elke ochtend op je wacht, in de hoop dat je mijn signaal oppikt en op mijn oproep antwoordt. Vandaag zullen we het over regen hebben – de overstromingen en bevingen en tornado’s op het land.

De regeringen verdoezelen experimenten met onderwaterproeven die onder de grond en in de Oceanen worden gedaan.

De regeringen verstoren zelf de weerpatronen door hun testapparatuur en explosieven die de eco-balans van de atmosfeer en biosfeer van de Aarde vernietigen, waardoor anomalieën en verstoringen in de Natuur ontstaan.

De natuur is in evenwicht en harmonie en vreedzaam wanneer zij met rust wordt gelaten en er niet mee wordt geknoeid. Het zijn alleen de handen van de mens die het landschap en het zeegezicht verstoren, waardoor massale overstromingen en winden ontstaan. Door hun testen is de straalstroom van zijn normale pad afgeweken, waardoor de hele atmosferische laag van de Aarde is ontregeld.

Jullie geheime regering gebruikt experimentele apparaten om het leven op deze planeet te vernietigen en mensen te vergiftigen om de wereldbevolking te verminderen, zodat ze de weinige mensen die overblijven beter onder controle kunnen houden. Dit is hun bedoeling, en de verwarring en chaos is een deel van hun plan.

Wij in de oceanen worden ook rechtstreeks getroffen, want hun apparaten zijn dodelijk wanneer ze in intensiteit worden vergroot door het element water. De geluiden worden onder water zo luid dat ze trillen met een snelheid die pijn en verwarring veroorzaakt bij alle zeedieren. De enige manier om aan deze martelwerktuigen te ontsnappen is ons op het strand te begeven of gek te worden.

Overstromingen en orkanen en tornado’s en aardbevingen zijn niet natuurlijk en komen zeker niet voor in de Binnenste Aarde of in de Onderaardse steden. Dus jullie moeten je afvragen, waarom gebeuren deze rampen op het aardoppervlak? Zij doen zich voor omdat jullie regeringen ze veroorzaken – allemaal om de bevolking en de grondstoffen van de Aarde te controleren, zodat slechts enkelen de hele planeet en alle rijkdom kunnen bezitten. Dit is een aanfluiting van Gerechtigheid en van de Goddelijke Wet, en deze heimelijke groepen zullen niet toegestaan worden om in hun plan te slagen, maar zullen worden verwijderd naar een andere derde dimensionale planeet.

De Aarde wordt zeer goed in de gaten gehouden door het Galactisch Commando en Wezens van andere Sterren Systemen die precies weten wat er gebeurt en door wie. Wij tasten niet in het duister zoals jullie mensen op Aarde – wij zijn op de hoogte van alles wat er gebeurt.

Dus denk niet dat jullie weer afwijkingen natuurlijk zijn – de enige natuurlijke factoren zijn vrede, evenwicht en harmonie. Wanneer jullie in vrede, evenwicht en harmonie zijn, zijn jullie in jullie natuurlijke staat. Al het andere is buitennatuurlijk of onnatuurlijk. Hetzelfde geldt voor de Aarde – haar natuurlijke staat is uit balans, reflecterend op de onbalans van mensen en hun destructieve technologie.

Dus stop met oorlog voeren tegen de Aarde en tegen elkaar. We hebben allemaal ons deel gedaan, en nu is het aan jullie. Jullie kunnen in vrede leven, of worden gecontroleerd en tot slaaf gemaakt door jullie snode regeringen. De keuze is aan jullie.

Ik ben Mikey, op zee.

Copyright © Dianne Robbins 

Ik heb de laatste 30 jaar van mijn leven gewijd aan het doorgeven van transmissies rechtstreeks vanuit de Innerlijke Aardrijken en Natuurrijken, om ons te helpen de onderlinge verbondenheid van al het Leven op Aarde te begrijpen – wat een Sleutel is tot onze Ascensie.

Vertaling: Martien