Telos De Holle Aarde Door Dianne Robbins Fragment uit Hoofdstuk 2

Telos

De Holle Aarde

Door Dianne Robbins 

Fragment uit Hoofdstuk 2

 

 7. Ons Bestuurlijk Systeem

Vraag: Hoe wordt Telos bestuurd?

Weet dat we in Telos worden bestuurd door een Raad van Twaalf Opgestegen Meesters. Dit is een magisch getal. Twaalf is het getal van voltooiing. Al onze raden opereren op basis van dit getal.

Wij roepen onze raden op regelmatige basis bijeen, afhankelijk van de behoeften van onze bevolking.

Soms worden er bijzondere bijeenkomsten gehouden om te reageren op noodsituaties die zich voordoen, net als op de oppervlakte. Al onze mensen nemen bij toerbeurt actief deel aan ons type van bestuur. Deze ervaring stelt eenieder in staat zijn of haar leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Onze raden hebben het buitengewone vermogen om zelfs de meest complexe problemen op te lossen in stand dankzij de wijsheid die we gedurende onze lange levens hebben opgebouwd. Ook jullie, op het aardoppervlak, zullen beginnen wijsheid op te bouwen naarmate jullie levens steeds langer worden.

Jullie Belastingsysteem is Onwetmatig

Zoals jullie weten bestaat er in de Onderaardse Steden en in de Holle Aarde geen belastingsysteem. Wij leven belastingvrij en alles wat we nodig hebben wordt ons door Moeder Aarde zelf op genereuze wijze verschaft. Het lijkt ons absurd om belasting te moeten betalen op fruit dat afkomstig is uit de tuin van Moeder Aarde, of op gewassen van haar velden die ze zo rijkelijk voortbrengt.

We vragen ons af wat de reden is achter het belasten van voedsel, dat wordt voortgebracht vanuit de Universele Voedselmand van Overvloed, en waarom het nodig zou zijn om de mens zijn deel te  ontzeggen.

Hier in Telos zijn al het voedsel en alle producten gratis en deze worden kosteloos verstrekt of geruild. Op die manier heeft iedereen wat hij nodig heeft om een leven te leiden waar in alle behoeften wordt voorzien, hetgeen resulteert in voldoende vrije tijd om onze creativiteit te beleven en te ontwikkelen.

Wij denken niet aan geld of belastingen, dus onze gedachten zijn vrij om in de universa rond te dwalen.

In Telos pakken we de zaken in volledige overeenstemming met Universele Wetten aan. We weten dat jullie belastingsysteem aan de oppervlakte onwetmatig is, dus doen we er niet aan mee.

We heffen bij iemand nooit belasting voor wat dan ook. Onze wetten zijn regelrecht afkomstig van de Schepper en het is de Schepper aan wie we verantwoording dienen af te leggen. Er staat geen “tussenpersoon” in de weg. We leggen al onze zakelijke belangen aan onze Raden voor, waar we conflicten individueel oplossen volgens de Universele Wet.

Op deze manier wordt er enkel gerechtigheid uitgevaardigd en is rechtvaardigheid de enige uitkomst! We zijn bijzonder kieskeurig wat betreft onze zakenrelaties en sluiten alleen die contracten af die in overeenstemming zijn met de Universele Wet. Er wordt nooit ook maar iets van winst behaald over de rug van iemand anders, omdat we allemaal “die ander” zijn en door anderen te beschermen, beschermen we onszelf.

We zijn bedroefd vanwege de stand van zaken aan de oppervlakte. Jullie zijn slaven geworden van een corrupt systeem van woekering. Jullie hebben ongewild je macht uit handen gegeven en werken lange dagen om schulden af te betalen die niet werkelijk van jullie zijn. We geloven in democratie en het recht van alle menselijke wezens om te leven in vrede en in overvloed, binnen een systeem dat is gebaseerd op rechtvaardigheid voor iedereen.

Wij Zijn Vrij van Inkomstenbelasting

We erkennen jullie soevereiniteit en jullie wens om te worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. In Telos betalen we geen belasting, noch wordt er ooit zoiets overwogen.

Wij zijn vrije mensen, ieder afzonderlijk, en zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor de economie van onze samenleving. Alles wat we nodig hebben of gebruiken wordt door middel van ons Ruilsysteem uitgewisseld. Dit systeem werkt op basis van “gelijke uitwisseling”, zodat we vrij kunnen krijgen en verhandelen wat we maar nodig hebben. Het verschaft ons in dit uitwisselingssysteem een grote bewegingsruimte en vrijheid en het maakt ruilen tot “een sport”. Niemand komt iets tekort, noch wordt ons ooit iets ontnomen.

We waarderen onze vrijheid boven alles. We zouden nooit een belastingsysteem toestaan te bestaan, want het zou ons het onvervreemdbare recht ontzeggen om in vrijheid te leven en geluk na te streven. Komt dit je bekend voor? Jullie op het aardoppervlak zijn door de regeringen bedrogen doordat ze jullie laten geloven dat je belastingen hoort te betalen. Niets is minder waar. Want in werkelijkheid hebben jullie regeringen ingesteld om niet te worden opgezadeld met belastingen.

Jullie zijn allemaal vrije mensen – jullie weten dit alleen niet.

In Telos hebben al onze goederen een gelijke waarde en we “prijzen” de dingen binnen een bepaald bereik zodat deze tegen een verscheidenheid aan zaken kunnen worden geruild. Alle huishoudelijke artikelen worden door onszelf gemaakt en we “importeren” alleen technologische apparatuur wanneer dat nodig is om die vervolgens terug te brengen wanneer we er klaar mee zijn.

Het is voor ons niet nodig om alles wat we gebruiken te “bezitten”, zoals aan de oppervlakte gebruikelijk is. We delen met elkaar wat we nodig hebben, waardoor het productiesysteem van de fabrieken wordt “omzeild” en lange uren aan de lopende band worden vermeden. Ons leven is gemakkelijk omdat in alles wat we nodig hebben in de helft van de tijd wordt voorzien.

Geplaatst met toestemming van Dianne Robbins,

Copyright © Dianne Robbins 

Vertaling: Rob en Marja

Aanvulling:

Uittreksel uit “de Geheimen van de Ondergrondse Steden”

door Sharula Dux

De Regering van TELOS is opgebouwd uit een Raad van Twaalf. Deze twaalf wezens zijn opgestegen meesters. Het zijn wezens die zich bewezen hebben in hoge wijsheid te zijn en in staat zijn hun hoofd koel te houden tijdens elk soort incident. Wij hebben binnen onze Raad altijd zes mannen en zes vrouwen, zodat de Raad ook altijd in balans blijft, dat beide vlammen, de mannelijke vlam en de vrouwelijke vlam gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. Van de grote Raad van de Twaalf gaat het naar kleinere raden in de hele stad, die ook op het niveau van de Twaalf werken.

Individuele gebieden brengen hun problemen naar de gemeenteraad, en als de gemeenteraad niet tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing kan komen, brengen ze die naar de grotere raden, en uiteindelijk naar de oorspronkelijke Raad van de Twaalf. Want individuele problemen komen niet voor de raad. In plaats daarvan komen deze voor wat wij bemiddelaars noemen. Bemiddelaars zijn meestal priesters of priesteressen met veel begrip voor de menselijke psyche en zijn ook in staat om in de Akasha’s te kijken. Deze bemiddelaars luisteren naar beide kanten van een verhaal, als het bijvoorbeeld een burgerlijk geschil is, en zullen dan een beslissing nemen op basis van wat ze gehoord hebben en wat ze in de Akasha’s aan beide kanten hebben gelezen.

We hebben onmiddellijk besloten dat aangezien deze methode werkt, zodra een bemiddelaar een beslissing neemt, met dien verstande dat ze het van het hoogste niveau zullen halen, als priesters en priesteressen, ze niet gevangen zullen worden in een verpersoonlijking, noch voor noch tegen een van beide partijen. We hebben dus besloten dat we hun beslissing zullen accepteren, wat die ook is, en incidenten stoppen daar. En we hebben ook ontdekt dat we, in plaats van ruzie te maken met elkaar, als er zich een klein incident voordoet, we onmiddellijk naar de bemiddelaar gaan, in de wetenschap dat een argument het vaker wel dan niet erger kan maken, dan wat dan ook.

Onder leiding van de Raad van Twaalf is de officiële titel Raad van Twaalf plus één. De ene is eigenlijk twee wezens zelf, namelijk de Ra en Rana Mu, die de koning en koningin van Telos zijn. Ra en Rana betekent dat ze hoge Melchizedeck priesters en priesteressen zijn om te beginnen. Ze zijn ook meestal tweelingvlammen en het is een erfelijke positie. De Ra en Rana Mu-lijn is al meer dan 30.000 jaar ononderbroken in zijn huidige vorm. Wanneer de volgende Ra en Rana Mu worden gekozen, gaan ze niet automatisch naar de oudste zoon of dochter, maar beslissen de Ra en Rana Mu welke van hun kinderen of kleinkinderen het meest in staat zijn om het te dragen. Dat wezen wordt dan geïnstrueerd dat ze vroeg of laat een volledige tempelopleiding moeten doorlopen en een volledige Melchizedeck priesteres of priesteres moeten worden.

In de regeling, zoals die is, wanneer het Raad van Twaalf een beslissing neemt, kunnen de Ra en Rana Mu het ondersteunen of ze kunnen om een verandering vragen. En, nog een stem, komt in dit bestuursproces, en dat is de tempel. De tempel wordt erkend als het laatste woord over elke beslissing, want in veel opzichten is dit, net als de andere onderaardse steden, een tempelgemeenschap. Hoewel de tempel, zoals ik al zei, zich meestal niet zal bemoeien met het burgerlijk bestuur, kunnen zij via de hogepriester en de hogepriesteres definitieve beslissingen nemen.

De tempel wordt gerund door de Melchizedeck. De Melchizedeck is een kosmisch priesterschap. Overal in het Universum bestaat de Melchizedeck. Het zijn allen die de licht plannen van de hoogste rijken naar de andere rijken brengen. Een Melchizedeck priester of priesteres bewijst door hun duidelijke bewijs, dat zij altijd het licht zullen plaatsen of dat zij altijd het goede van de velen boven hun eigen persoonlijke goed zullen plaatsen, wat ook keer op keer is bewezen als het waarom de tempel de laatste beslissing kan nemen, omdat zij altijd zullen plaatsen wat het licht verkiest, in wezen wat God wenst boven wat zij willen, wat zij zouden kiezen te willen bereiken.  Zo wordt de tempel ook een heel goed klankbord voor wat we op dat moment aan het doen zijn.

Copyright © Dianne Robbins 

vertaling: Martien