Maandelijkse Channeling, Copyright © Dianne Robbins 

Maandelijkse Channeling,
Copyright © Dianne Robbins 
Ashtar Command 

Voorwaarts

Onze Melkweg is verdeeld in 12 sectoren. De aarde bevindt zich in sector 9. Het Ashtar Commando houdt toezicht op onze sector van het Melkwegstelsel. Ashtar is de Commandant.

Confederatie van Planeten ~ Wij vormen de sterke arm van de Schepper

Dierbare lezers, Ik ben Ashtar, van de Verenigde Confederatie van Planeten, divisie van het Ashtar Commando, dat jullie melkwegstelsel en zonnestelsel omcirkelt. Wij maken deel uit van de grote broederschap en zusterschap van het Licht voor dit deel van het Melkwegstelsel. We houden toezicht op jullie sector van het melkwegstelsel en het zonnestelsel en beschermen jullie tegen elke vorm van binnendringen van buitenaf die jullie evolutie wil verstoren.

We beschermen jullie tegen de buitenste uithoeken van de ruimte, waar er nog steeds concentraties van duistere krachten zijn die jullie planeet willen overnemen voor de rijkdom aan hulpbronnen die het bevat, inclusief de mens. Er is een grote oorlog tussen het licht en het duister die ten einde komt, en wij in het Ashtar Commando weten zeker dat deze laatste strijd op het punt staat om zijn laatste vernietigende slag te slaan, waardoor de aarde en de mensen vrij zijn om te evolueren. Wij waken over jullie hemel en zorgen ervoor dat jullie altijd beschermd zijn, want deze duisternis speelt zich af tot ze gewoon verdampt en voor altijd verdwijnt. Wij zijn de grote krachten van Licht, en onze kosmische opdracht is om jullie altijd te beschermen, om ervoor te zorgen dat jullie je vrijheid terugkrijgen zodat jullie voor altijd in vrede en voorspoed kunnen evolueren.Wij zijn hier als een sterke arm van de Schepper, die de vrede in jullie sector handhaaft, waar jullie zonnestelsel zich bevindt, terwijl jullie in jullie eeuwige reis rond de zon door de Melkweg cirkelen. Binnenkort zullen jullie een nieuwe positie in het sterrenstelsel innemen, een positie waarin er groot licht en broederschap tussen zonnestelsels bestaat. Daar zal er een directe verbinding zijn tussen gedachten en visie, en zal iedereen zich van elkaar bewust zijn, ongeacht op welke planeet je verblijft. Allen werken samen in broederschap van vrede en liefde. Dit is waar jullie je naartoe begeven. En dit is waar we jullie naartoe bewegen. We zullen jullie daar ontmoeten, in jullie nieuwe thuispositie, waar jullie in staat zullen zijn om ons met eigen ogen te zien en met ons te spreken. Richt jullie blik dus gewoon op de hemel, en visualiseer hoe onze sterrenschepen boven jullie zweven en jullie vastleggen op onze beeldschermen. Wij weten waar ieder van jullie zich bevindt, altijd. We werken samen als één.Het Prachtige Proces van Wedergeboorte 

Ik ben met jullie deze dag van grote aardse activiteit, en breng jullie nieuws over het grote proces van wedergeboorte dat plaatsvindt op planeet aarde.

Onmerkbaar voor je fysieke zintuigen, stromen grote hoeveelheden energie naar de aarde, waardoor al het leven in een grotere afstemming met God wordt gebracht. Jullie wetenschappers en astronomen zijn zich van deze gebeurtenissen niet bewust, want zij baseren hun werk op externe verschijnselen van concrete bewijzen die zij kunnen verzamelen en fysiek kunnen bewijzen.

De verschuiving die plaatsvindt op jullie planeet is de overgang van uiterlijk bewustzijn naar innerlijk bewustzijn, weg van reizen binnen de ruimte om je heen, en naar het reizen binnen de innerlijke ruimte toe. Dit is waar de Grote Verkenning plaatsvindt. Dit is waar jullie alle antwoorden vinden die jullie zoeken.

Ons Computersysteem verbindt ons met de Confederatie 

Ik ben Adama. Weet dat de Confederatie van Planeten nauw samenwerkt met de bewoners van de Holle Aarde en Telos. Weet dat we voortdurend met hen communiceren via onze computersystemen. Weet ook dat we voortdurend via onze computersystemen met hen communiceren. Op een dag zullen jullie toegang hebben tot dit enorme computersysteem dat gebaseerd is op aminozuren, en zullen jullie in staat zijn om in te pluggen op ons uitgestrekte registratie netwerk in de Kosmos. Dan hebben jullie de informatie en begeleiding die jullie nodig hebben om in een staat van evenwicht en harmonie met de Aarde te blijven. Dit alles staat jullie te wachten Wij wachten op de energieën die jullie en alle levensvormen in de noodzakelijke staat van bewustzijn zullen brengen die het ons mogelijk zal maken om dit grootse plan, om jullie dit enorme computersysteem te brengen dat jullie in een netwerk met de Sterren zal verbinden, te implementeren.

Wij Bomen vormen het grondpersoneel 

Ook wij bomen zijn hier in dienst van het Ashtar Commando. Alleen zijn wij het “grondpersoneel” dat bij wijze van spreken “ingegraven” is en in onze “onderkomens” leeft, terwijl we hetzelfde werk doen en dezelfde opdrachten hebben als jullie, die zich te voet verplaatsen en het land bereizen. Het is alleen dat onze “lichamelijkheid” zich weliswaar op één plek bevindt, maar dat onze bladeren door de wind wel overal heen waaien, en dat onze geur en stemmen ver het binnenland in trekken.

Want we communiceren met al het levende leven aan de oppervlakte, net zoals jullie dat doen. Onze takken reiken door vele dimensies heen terwijl wij op aarde de wacht houden, en we eveneens op de hoogte zijn van de informatie die op verschillende golflengtes binnenkomt. Onze aura’s zijn uitgestrekt en verbinden ons met elkaar in de ruimte, en we overspannen de aardbol en houden haar stevig vast in onze met aura omgeven armen van groen en goud. Wij zegenen de Aarde, want zij heeft ons leven gegeven, leven om onze innerlijke aard te onthullen en leven om ons uit te drukken op zoveel verschillende manieren en vormen.

Want terwijl jullie langslopen, spreken wij, en onze stemmen volgen jullie voetstappen, en begeleiden jullie op je pad door de diepste rijken van de natuur, waar jullie kunnen spelen en de magie van onze soort kunnen ervaren, zij het in verschillende vormen.

Raak niet verstrikt in het nieuws of in de schermutselingen tussen het licht en het duister die losbarsten. Want zij zullen een crescendo bereiken en dan afnemen en verdwijnen, want deze zielen zullen uiteindelijk uit hun machtsposities verdwijnen en van de Aarde worden verwijderd, om nooit meer te verschijnen. Hun tijd is verstreken. En die van jullie, lieve broeders en zusters van het Licht, begint net. Binnenkort zal de Aarde een nieuw begin hebben. Een begin vrij van dwang, waar elke soort zal gedijen door het Eenheidsbewustzijn, en in staat zal zijn om al hun dromen te laten uitkomen. Het is de droom van het leven, en het zal binnenkort de norm zijn.

Copyright © Dianne Robbins

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien