Dianne Robbins Maandelijkse Boodschap: De Tijd is aan het Versnellen / Dianne Robbins | Holle aarde

Dianne Robbins Maandelijkse Boodschap:

De Tijd is aan het Versnellen

Dianne Robbins | Holle aarde 

De hoeveelheid tijd die jullie hebben in elke dag wordt bepaald door Jullie Niveau van Bewustzijn.

Ik ben Mikos, Bewaker van de Aardse Records ~

Vandaag zullen we het hebben over de Tijd, de Tijd vervorming die Moeder Aarde omhult. De aarde is uit de tijd met de rest van het Universum, zodat haar evoluties de lessen van hun zielen kunnen leren. De tijd werkt hier op het Aard Oppervlak anders, want haar volken moeten de levenslessen steeds opnieuw herhalen tot ze geleerd en beheerst zijn.

Daarom heb jullie het concept van verleden, heden en toekomst – om jullie evoluerende menselijke soort de tijd te geven die ze nodig hebben om hun lessen te leren en de nodige tests voor meesterschap te doorstaan. De tijd van de Aarde speelt dus een belangrijke factor in de evolutie.

Wanneer een planeet evolueert en zich in de Geascendeerde Staat bevindt, is er geen tijd meer, want vanuit dit hogere bewustzijnsperspectief kun je in de Eeuwigheid kijken en de eenheid van alle tijden tegelijk voelen. Je ervaart inderdaad je multidimensionaliteit, die alle bewustzijnstoestanden en alle tijd en plaatsen tegelijk ervaart. Er zijn geen begrenzingen of afscheidingen meer. Alles is EEN, en alles is gelijktijdig.

Terwijl de aarde en al het leven op haar oppervlak in het bewustzijn evolueert, verdicht de tijd zich. Het wordt steeds minder, wat een teken is dat de mens in het bewustzijn evolueert. Dit resulteert in minder en minder tijd, totdat jullie het punt in je bewustzijn bereiken waarop jullie niet langer “in” tijd zijn – jullie zijn uit de Geascendeerde Staat gekomen.

Als jullie hoger en hoger gaan in je bewustzijn van jullie zelf en van de hele Aarde, zullen jullie merken dat de dagen voorbij vliegen, en zelfs de minuten en uren voorbij vliegen, en voor je het weet, gaat de ochtend over in de nacht voordat je zelfs maar de helft hebt bereikt van wat je vroeger hebt kunnen bereiken. De tijd wordt eigenlijk ongrijpbaar. Je kunt het niet langer volhouden. Hoe dichter een evolutie is, hoe meer tijd er is, en de dagen lijken langer. Hoe hoger de vibratie van een soort, hoe korter de dag verschijnt, omdat ze zich feitelijk verbinden met “Kosmisch Bewustzijn”, wat een staat van multidimensionaliteit is waar “geen tijd” bestaat. Alles “is” gewoon.

Naarmate de tijd verder instort, zullen jullie je verplaatsen in de multidimensionaliteit die je bent, en “Alles wat is” diepgaand ervaren. Jullie zullen de Eenheid van de hele Schepping zien en voelen, en hoe al het leven met elkaar verstrengeld is en met elkaar verbonden is. Dit is wat de mensheid hier te leren heeft. Maar tot nu toe was de dichtheid van de Aarde zo dik dat ieder mens zich afgescheiden en alleen voelde, en afgesneden van anderen. Ieder mens heeft zich afgescheiden gevoeld door tijd en ruimte – wat in werkelijkheid niet bestaat. Ze bestaat alleen op “evoluerende” planeten zodat haar soort niet op een zijspoor wordt gezet en zich kan concentreren op wat ze hier kwamen doen.

Tijd Stroom heeft niets te maken met leeftijd. Het versnelt niet als je ouder bent. Het versnelt alleen als je wijzer bent en “gegroeid” bent in bewustzijn en wijsheid. Daarom, als je leeftijd gelijkstelt aan wijsheid en verlichting, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat naarmate je ouder wordt, de tijd versnelt. Maar voor degenen die niet in het bewustzijn evolueren tijdens hun levensloop, lijkt de tijd oneindig lang en uitgerekt voor hen. Ze zouden kunnen zeggen dat “de tijd langzamer wordt” naarmate ze ouder worden. Dus zie je, het is je eigen perspectief, je eigen tempo van evolutie dat de lengte van de tijd bepaalt – en dat bepaalt de lengte van elk van jullie eigen dagen. Jullie hebben allemaal verschillende daglengtes en verschillende hoeveelheden tijd, bepaald door jullie staat van bewustzijn. Dus als je bewustzijn zich uitbreidt, nemen je minuten en uren af in omgekeerde verhouding; totdat je niet langer in een tijdzone bent, maar in een Geascendeerde Toestand van Verlichting, waar geen tijd is, geen ruimte, alleen de Eenheid van de hele Schepping.

Dit is wat we ervaren in de Holle Aarde. We voelen de EENHEID en Eeuwigheid van het bestaan. En deze Eenheid en Eeuwigheid is wat jullie aan de oppervlakte beginnen te ervaren, in kleine stapjes, terwijl het Licht van de Schepper op de Aarde stroomt en jullie bewustzijn zich uitbreidt met de verlichting van Gods Licht.

We voelen de “knapperigheid” van de tijd niet, zoals je zou zeggen. We voelen alleen de Eeuwige stroom van het leven door ons heen ebben, die ons vrede en tevredenheid brengt in elk “moment” van onze dag. We hebben niet eens klokken (zoals je hebben en op vertrouwen). We tellen de tijd op een veel andere, kosmische manier, dat is in synchroniciteit met de hele kosmos. Omdat we deel uitmaken van de kosmos, en functioneren als deel van de kosmos, zijn we op “kosmische tijd” – wat veel anders is dan de oppervlakte tijd.

Terwijl het Licht de Aarde snel verlicht, zal jullie bewustzijn weldra de kosmische tijd bereiken, en jullie zullen ons daar vinden op jullie wachtend, wat precies hier – in het NU is. Wij wensen jullie een snelle reis in bewustzijn.

IK BEN MIKOS, HOOFDBIBLIOTHECARIS VAN DE BIBLIOTHEEK VAN PORTHOLOGOS GELEGEN IN DE HOLLE AARDE ~

Copyright © Dianne Robbins

Bron

Vertaling: Martien

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk 
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd. 
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan 
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie. 
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden. 
In Liefde en Licht, Ine & Martien