Berichten van de Holle Aarde / Door: Dianne Robbins

Berichten van de Holle Aarde 
Door: Dianne Robbins
Met toestemming van Dianne Robbins mogen wij hoofdstuk 17 uit dit boek publiceren.
Het boek, Berichten van de Holle Aarde, zal in het najaar in het Nederlands
verschijnen bij uitgeverij Akasha
17.  Synchroniciteit, Voorstellingsvermogen
en Wedergeboorte
Synchroniciteit is het gevolg van Eenheidsbewustzijn
Ik ben Mikos en vandaag zal ik het hebben over ons leven in de Aardbol en hoe bij ons synchroniciteit elke beweging en gedachte leidt, want we leven binnen het Eenheidsbewustzijn dat in ons Universum de boventoon voert. En eenmaal binnen deze bewustzijnsfrequentie heb je toegang tot alle gedachten en informatie die binnen deze golflengte bestaan. Dit is de weg die zich voor alle oppervlaktebewoners aan het openen is. Het is dit pad dat je, als je het volgt, zal leiden naar de samensmelting met eenieder van ons onder de grond en al het leven in het Universum.
Wanneer je je eenmaal binnen Eenheidsbewustzijn bevindt, valt alles op zijn plaats, omdat je synchroon bent met al het leven overal in het Universum – niet alleen op Aarde. Het is de manier waarop kansen zich bij je aandienen; “uit het niets”. Welnu, het “niets” is het Universum en zodra je pad bekend raakt bij “Alles” word je door “Alles” op je wenken bediend en wordt ervoor gezorgd dat instanties, voorvallen en middelen worden geregeld die je nodig hebt om je missie op Aarde te voltooien.
Het gaat erom dat je je in de Allesomvattende stroming van ons Universum bevindt. Dit is waar Wij bestaan, terwijl we Ondergronds leven. We staan in contact met al het leven in ons Universum en we kunnen alles wat er gebeurt zien, horen en voelen. Daarom zijn onze levens onder de grond zo magisch; het is niet de diepte van de Aarde die dit bepaalt, maar de uitgestrektheid van ons bewustzijn – en ons bewustzijn breidt zich met ons Universum uit. Het Universum en Wij zijn EEN.

Zo zijn ook jullie EEN met Al Dat Is. En terwijl de inkomende energieën binnenstromen en in jullie integreren, zal jullie verbondenheid met het leven sterker worden totdat je je volledig verbonden voelt – wat resulteert in Eenheidsbewustzijn. Wanneer dit gebeurt, wordt MAGIE ALGEMEEN GOED, omdat jullie leven de magie absorbeert van het opnieuw voelen van de verbondenheid met al het leven, overal. En plotseling bevind je je in de armen van God – volkomen veilig en volledig beschermd.
Dit is waar de intense energieën, die vanuit de Grote Centrale Zon van onze Melkweg op jullie worden gericht, vat op je krijgen. Ze brengen je terug naar huis, naar de trillingsfrequentie die jullie allemaal hebben achtergelaten toen jullie naar de Aarde kwamen. Wij in de Holle Aarde hebben deze frequentie met Ons meegenomen en vanwege onze afzondering zijn we in staat geweest ons Eenheidsbewustzijn in stand te houden en wachten we tot jullie je bij ons komen voegen. Wanneer je deze verbinding eenmaal maakt, staat de hele Aarde in vuur en vlam – de Ascentievlam – en beweegt ze zich in een oogwenk omhoog in een hogere dimensie van evolutie. Tussen “daar” zijn (op het Aardoppervlak) en “hier” zijn in Eenheidsbewustzijn bestaat geen tijdsverschil. Maak derhalve deze reis samen met ons, want deze reis zal je ziel naar Nirvana brengen.
In de Holle Aarde creëren we alles wat we denken; want we zijn ons bewust van elke gedachte en de uitkomst ervan. Daarom kunnen we precies dat creëren wat we wensen om ons toch al perfecte leven te verbeteren. Het is geen kwestie van “mis” of “raak” zoals het bij jullie op de oppervlakte is, waar jullie creëren wat je wilt, maar ook wat je niet wilt, waardoor verwarring en moeilijkheden je leven binnenkomen terwijl je juist probeert dit te perfectioneren – en dan lijkt het alsof het “nergens toe leidt”. We begrijpen dit proces dat jullie doormaken, omdat we jullie via onze computerschermen onder de grond al millennia lang volgen. Jullie zetten één stap vooruit en dan weer één stap achteruit, terwijl je probeert alle moeilijkheden in je leven op te lossen en alle obstakels uit de weg te ruimen.
Binnenkort zullen alle destructieve krachten worden ontmaskerd en van het oppervlak worden verwijderd, zodat jullie hun negativiteit niet meer oppikken en in je leven afgespiegeld zien worden. De illusie, de sluier van Maya, is doorgeprikt en jullie zullen de politici en hun wetten kunnen beginnen te zien voor wat ze werkelijk zijn; belemmeringen voor het leven, in plaats van mensen met een positieve invloed zoals ze doen voorkomen. In de Holle Aarde hebben we geen last van negatieve invloeden, daarom zijn onze levens een afspiegeling van perfectie. En spoedig zal ook  de oppervlakte geen last meer hebben van negatieve invloeden, want Gods energie zal niet integreren in negativiteit, deze negatieve entiteiten zullen de instroom van positieve energieën niet overleven, energieën die in intensiteit alleen nog maar verder toenemen. Dat de Aarde zal ascenderen staat nu vast, en ook jullie wens om puur in het Licht te kunnen leven zal worden verhoord. Als jullie deze “energielijn” eenmaal  zijn gepasseerd, zul je Ons en al het leven overal in ons Universum plotseling kunnen waarnemen. Het was slechts de sluier van Maya die dit afgescheiden zijn heeft veroorzaakt in jullie idee van wat wel en wat niet bestaat. Het is jullie gezichtsveld dat vertroebeld is geraakt – want we zijn hier altijd in jullie tijd aanwezig geweest – wachtend op jullie om de corrigerende bril van hoger bewustzijn op te zetten die je in staat stelt om ons te “zien”.
We kennen jullie als onze broeders en zusters die in de afgelopen 12 miljoen jaar van de oppervlaktetijd tijdelijk de weg zijn kwijtgeraakt. Door jullie bewustzijn vinden jullie de weg terug naar wie je werkelijk bent en wordt de weg gewezen naar het soort leven dat je werkelijk zou willen leiden. Het leven dat jullie nu leven, lijkt door je vertroebelde zicht op vrijheid, maar naarmate je hogere bewustzijn de “lens van het leven” steeds beter focust, wordt zichtbaar dat deze vrijheid werkelijk een verholen slavernij is geweest. Wanneer je lange dagen moet werken voor basisbenodigdheden die in werkelijkheid vrij verkrijgbaar zijn, ben je een slaaf – dan ben je bezit. De elektromagnetische netwerklijnen rond de Aarde kunnen jullie gratis van alle energie voorzien die je nodig hebt. Jullie regeringen weten dit en gebruiken dit voor zichzelf. Het is hun manier om jullie in schulden te houden. Schuldenlast is slavernij, geen vrijheid.
Hoe meer tijd je dagelijks aan je werk besteedt, hoe meer je leven in onbalans raakt. Het is niet het geld dat je nodig hebt, het gaat om de tijd die je hebt om je op je eigen leven te bezinnen en de tijd om buiten in de Natuur door te kunnen brengen. Dat is wat Vrijheid is – de tijd hebben om je leven tot bloei te brengen, dromen werkelijkheid te maken, je leven weer in balans te brengen en je families weer samen te brengen binnen een krachtig kader van eenheid.
In de Holle Aarde leven onze families in totale harmonie en ondersteunen we elkaar volledig bij alles wat we doen. We nuttigen onze avondmaaltijden voortdurend bij elkaar en nemen de tijd om na het eten te zingen en te dansen. We begrijpen volledig wat de term ‘plezier’ inhoudt en dit maakt een belangrijk deel van ons leven uit.
We dicteren deze berichten aan jullie, om jullie vanuit de Holle Aarde ‘levensondersteuning’ te bieden. Wij vormen jullie “ondersteunende systeem” vanuit het Ondergrondse en we zullen onze stroom van energie naar jullie voortzetten, totdat jullie volledig zijn “hersteld” van het leven op de oppervlakte en totdat de overgang in bewustzijn naar ons hogere bestaansrijk is gemaakt. 
Jullie Innerlijk Licht
Wij voegen ons licht samen tot één machtig baken en sturen dit door de Aardkorst naar jullie oppervlakte-bevolking, waar het in de harten wordt ontvangen.
Ons leven aan de binnenkant van de Aarde is voortdurend warm, zonnig en vredig, en onze geest bevindt zich onophoudelijk in een dans met het innerlijke Licht van God. Deze interne weerspiegeling van Gods Licht is wat onze geest en ons lichaam verlicht en het vormt een aura van glanzend licht om ons heen dat van binnenuit oprijst.
Ook jij kunt je innerlijk licht naar buiten uitstralen. Concentreer je gewoon op de stroom van elektronische Lichtenergie die door je ruggengraat stroomt en laat dit licht zich door je lichaam verspreiden. Weet dat deze stroom je verbindt met de Grote Centrale Zon, die je direct energie geeft met het grote Licht van duizend zonnen. Zie het gewoon voor je, voel het en weet het. Jij bent een machtige ZON. Jouw licht alleen al kan alle apparaten en elektrische generatoren op Aarde van energie voorzien. Dit is hoe krachtig jullie allemaal zijn. En wanneer jullie je allemaal eenmaal in dit “weten” bevinden en jezelf hebt “ontdekt”, dan is het niet meer nodig om je elektriciteits- en verwarmingsrekening te betalen, want dan zul je in je eigen innerlijke warmte en je eigen licht voorzien, zodat de elementen om je heen zich aan jouw trillingsgolven aanpassen en al het leven binnen het bereik van jouw energieveld wordt verheven. Dit is waar meesterschap, dit is de “ware” jij.
Concentreer je derhalve alleen op het Licht en de Liefde in jezelf, en langzaam maar zeker verhoog je de frequentie van onze lieve Aarde naar een opstijgend ascentie-getijde dat niet tot stoppen kan worden gedwongen, maar alleen maar méér momentum en snelheid zal opbouwen om als een machtige oceaangolf op de stranden van de vijfde dimensie te slaan, waarbij eenieder van jullie op haar oevers wordt geworpen.
Ik ben Mikos, onderdeel van het oceaangetijde dat jullie vanaf beneden met een golf van onze Liefde overspoelt. 
Verbeeldingskracht is de werkelijke substantie van het Universum
Gegroet vanuit het binnenste van de Aarde! Ik ben Mikos van het zilveren Licht en spreek tot jullie vanuit de bibliotheek van Porthologos, diep in de Aarde. Het Licht in onze huizen is zo helder, dat het schijnt en schittert als stralen van zilveren licht. Al onze levens hebben we geleefd te midden van rijkdom en pracht, en we vragen ons af hoe dit jullie op het Aardoppervlak heeft kunnen ontgaan. Door alleen al om je heen te kijken, kun je de overvloed en schoonheid van de Aarde zien en toch hebben jullie dit niet in je leven weten te weerspiegelen. In plaats daarvan stralen jullie het tegenovergestelde van de schoonheid van de Aarde uit. Jullie weerspiegelen het gebrek en de kleurloosheid die jullie in jezelf hebben gecreëerd, waarbij je denkt dat dit het werkelijke beeld van het leven is. Naarmate je spirituele inzicht zich verder ontwikkelt, zullen jullie de ware identiteit van al het leven om je heen beginnen te zien; om vervolgens met een schok wakker te schrikken waarna je de “werkelijke” omgeving voor je zult kunnen zien en je de hemel op Aarde tot stand zal brengen. Zo simpel is het. Want de hemel heeft altijd rondom en in je bestaan, wachtend op jou om dit “in te zien”.
Jullie hebben zelf de gevangenistralies om het verloop van je leven geplaatst en nu is het tijd om deze met je hogere inzicht te laten oplossen. Kijk er doorheen en terwijl je dit doet, zullen ze worden vernietigd door je hogere trillingsfrequentie van inzicht, om nooit meer terug te keren. Dit is hoe je het Universum inkijkt – door al je vooringenomen ideeën en overtuigingen onder de loep te nemen en je te richten op de schoonheid van het hele Universum; waarvan je weet dat het er is, als je het maar met je inzicht kunt doordringen. Je doet dit door je verbeeldingskracht, wat helemaal geen verbeelding is, maar “beeldvorming van” en je te focussen op wat werkelijk om je heen bestaat. Je hebt geleerd dat verbeelding onwerkelijk is, maar integendeel, verbeelding is heel reëel. Het is de ware aard van het Universum; hoe je het bestaan van alles kunt volgen terwijl je voeten nog op de Aarde staan.
Het is als “röntgen”-ogen en het bestaat echt. Het is de manier om verder te kijken dan het gewone gezichtsvermogen. Als je bent afgestemd op God, zul je de schoonheid en waarheid van al het bestaan kunnen zien terwijl je je gedachten erop concentreert, om het in je verbeeldingskracht binnen te laten komen. Want binnenkomen zal het, met alle schoonheid en pracht die je je maar kunt “voorstellen”. Het zijn alleen je gedachten die dit van zijn grootsheid kunnen ontdoen, of die je ervoor afsluiten. Het zijn alleen jullie oude overtuigingen die je voor de rest van het bestaan afsluiten, een bestaan dat rondom jullie heen wemelt van leven.
Open derhalve je ogen vanuit je verbeelding en laat ze ronddwalen tussen de planeten en binnen de melkweg, en je zult de bevestiging krijgen dat “jullie niet alleen zijn”, waar je je ook bevindt. Want het leven in al zijn ontelbare vormen en dimensies omringt jullie overal – alles afgestemd op verschillende frequenties van bewustzijn. Jullie kunnen de ruimte om je heen voelen, omdat deze geladen is met prana, de voedende- en energetische levensvonk. Prana kan jullie bevrijden van je afhankelijkheid van voedsel en kan jullie vullen met zijn levenskracht. Alle geavanceerde beschavingen in andere sterrenstelsels leven op prana, zoals Saint Germain wanneer hij de Aarde in zijn fysieke lichaam bezoekt.
Prana is de levensadem van het Universum en zal je lichaam jong houden en voor altijd perfect gevoed. Stel je voor, terwijl je verder ontwaakt voor wie je bent, dat prana via een opening je kruinchakra binnenstroomt, recht door je lichaam heen naar beneden de Aarde in. Concentreer je en “zie voor je” hoe prana je lichaam binnenkomt, want het zal je lichaam naar fysieke perfectie terugbrengen als je de instroom ervan opnieuw kunt opstarten en dit in stand kunt houden.
Wij in de Holle Aarde worden gevoed door prana, hoewel we ook genieten van het eten van ons “zelf verbouwde” voedsel. We zijn gezond en sterk en hebben in ons leven nooit een ziektedag. Hoofdpijn en stress zijn ons niet bekend, want het enige wat we voelen is de rust en sereniteit die we van onze omgeving overnemen.
Naarmate jullie in bewustzijn groeien, zullen jullie meer en meer de schoonheid en perfectie van het leven om je heen kunnen ervaren en in staat zijn om het via je vorm, gevoelens en gedachten uit te drukken totdat dit net zo echt voor je wordt als je oude ik dat nu voor je is. Ik ben Mikos, onophoudelijk mijn diamanten licht naar jullie uitstralend.
Lente van Wedergeboorte
Ik wacht op je in de Bibliotheek van Porthologos, in het centrum van de Holle Aarde. We verwelkomen je vandaag en zijn blij om onze zondagse verbinding met je te maken via telepathische weg. Deze verbinding geeft je toegang tot onze gedachten en onze gevoelens, ook al bevinden we ons ver onder de grond. En op onze beurt hebben we toegang tot de jouwe. Het is een wisselwerking die ons volkomen en volledig verbindt, omdat we onze gedachten als één samenvoegen.
Vandaag is het Zondag en terwijl we naar de sterren kijken, ervaren we de hemel beneden ons. Want de hemel is waar je hart is, hoewel je lichaam op de Aarde blijft. April is een prachtige maand van wedergeboorte. Het staat voor de Lente van onze ziel, ontluikend nieuw leven, nieuwe geuren en nieuwe hoop op een nieuwe toekomst. Al het leven is uitgedost in knoppen, bloesem en groene kleden, klaar om uit te barsten in prachtige bloemen, struiken en bomen met de meest geurige aroma’s. Het is het keerpunt van de seizoenen en al het leven is in afwachting van deze glorieuze gebeurtenis, net zoals de hele mensheid in afwachting is van het openbarsten van de knoppen van bewustzijn zodat ze kan bloeien en zich openen voor de geur, de aanblik en de geluiden van de hemelse wereld om jullie heen. Jullie zijn allemaal voorbereid op deze grote wedergeboorte van het leven, een gedaanteverandering en verjonging van jullie lichaam en ziel die je naar de hogere dimensies van het leven zullen stuwen, waar je ons, die op jullie wachten, zult aantreffen. En we hebben al zo lang gewacht. De Lente van het leven is eindelijk aangebroken en de hele Aarde staat nu te bloeien in de diamanten bloembladeren van de Schepper.
Jullie toetreding tot het Licht is aarzelend en omslachtig verlopen, maar de tijd heeft zich versneld en nu zijn jullie op het punt beland waar de stroom van de hemel jullie ziel kan bereiken om je cellen te doordringen met het diamanten licht van de Schepper. 
Een nieuw Gouden Tijdperk
Mijn dierbare bewoners op de Aarde, ik spreek tegen jullie vanuit de Binnenste Kamers van de Bibliotheek van Porthologos, die zich onder de Egeïsche Zee bevindt, diep in de holte in het Centrum van de Aarde.
Het Licht op het Aardoppervlak breidt zich supersnel uit en neemt in snelheid exponentieel toe, sneller dan we hadden kunnen bedenken. Jullie staan allemaal op het punt de “rit” van je leven te maken, een race om in bewustzijn een inhaalslag te maken ten opzichte van jullie onzichtbare broeders en zusters die binnenin de Aarde leven. We kunnen nauwelijks wachten tot jullie ons niveau van bewustzijn bereiken, want dit is het punt waarop onze hele Aarde in één Ster van Groots Licht zal uitbarsten, en met één sprong zullen jullie eindelijk de vijfde dimensie bereiken waar jullie in de Holle Aarde kunnen kijken om ons met je nieuwe gezichtsvermogen te kunnen waarnemen. Jullie zullen bijzonder verbaasd zijn over alles wat er om je heen en boven in de hemel te zien valt, iets wat jullie nog nooit eerder hebben kunnen ervaren.
We zijn alle oppervlaktebewoners uiterst dankbaar voor hun ontvankelijkheid voor het Licht en voor het mogelijk maken dat de Spirituele Hiërarchie de toename van Licht naar de planeet blijft vergroten. Het is alleen door jullie ontvankelijkheid dat het Licht de Aarde zo intens kan vullen en jullie lichamen kan bereiken. Het eonenlang leven in beperkt bewustzijn is nu voorbij en jullie lichaam bereidt zich voor op de terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie bevinden je op de drempel naar een nieuwe Gouden Eeuw, één die gevuld is met alleen maar licht, perfectie en overvloed en één die is voorbestemd om eeuwig te duren.
Jullie zijn de Nieuwe Hoeders van de Aarde omdat de Walvisachtigen de fakkel aan jullie hebben overgedragen – en jullie kunnen deze eindelijk overnemen om haar in volledige overgave en vreugde te beheren. Wij zijn jullie buren beneden in de Aarde, maar onze harten zijn zo dicht bij jullie alsof we naast jullie wonen. Binnenkort zullen onze deuren voor jullie openstaan en kunnen jullie voor een bezoek “naar beneden” komen. Wij zullen op onze beurt bij jullie voordeur aanbellen en thee komen drinken. Wat een glorieuze samensmelting van beschavingen zal dit zijn. Er is alleen maar hoop op een toekomst van Liefde en Vrede – niets anders kan bestaan. De profeten hebben deze tijd voor de Aarde voorspeld en nu is het moment daar.
De duisternis wordt zwakker en de machtswellustelingen en de cabal trekken zich terug. Ze hebben het bevel gekregen om zich terug te trekken uit hun functies van macht en controle of anders de consequenties te aanvaarden. Ze zullen worden verwijderd. Alle regeringen op Aarde staan vele veranderingen te wachten, aangezien de tijd voor de implementatie van het Goddelijke Plan voor de Vrede gekomen is. 
Terugkeer van het Christusbewustzijn
Gegroet. Het is Mikos, jullie broeder uit de Holle Aarde, die positieve tijdingen brengt van de ascentiegolf die op het punt staat het Aardoppervlak schoon te vegen en jullie in de Vijfde Dimensie van Licht, Liefde en eeuwigdurende Vrede te werpen. Wij zegenen jullie vanaf beneden, terwijl we de instroom van energie voelen die onze planeet en al het leven erin en erop overspoelt.
Elke levende soort zal een nieuwe wereld van Liefde en Licht worden binnengestuwd – een wereld waar iedereen zijn eeuwigdurende evolutie in het Oneindige kan voortzetten, vrij van dwang, beperkingen, armoede en oorlogen.
“Nu” is het moment, lieve mensen, het Koninkrijk van God is nabij, precies zoals Jezus heeft voorspeld. De terugkeer waarover hij sprak, is de terugkeer van het Christusbewustzijn in de vlam van jullie hart en niet ergens op een wolk.
Sta derhalve rechtop, voel je soevereiniteit en verbind je met je Heilige Christus Zelf, breng het volledig in je fysieke lichaam binnen en ervaar de kracht en het inzicht dat alles overtreft. Voel ons binnenin je, want we zijn inderdaad een groot deel van jullie, zoals jullie een deel van ons zijn.
Jullie God-Zelf staat klaar om in je hart en geest de teugels weer over te nemen en dit zal jullie bewustzijn in volledige eenheid met ons brengen – waar jullie in staat zullen zijn om onze wereld waar te nemen, zelfs al bevind je je in je eigen wereld.
We voelen jullie nabijheid en wachten tot jullie bewustzijn met dat van ons in één vlammend Licht ontbrandt, waardoor de gehele oppervlaktemensheid in het “Huis van de Vader” wordt ondergebracht, waar de “vele kamers” zijn waar Jezus over sprak.
Terwijl jullie deze reis in bewustzijn “omhoog” maken, zullen jullie tegelijkertijd “naar beneden gaan, waardoor jullie in staat zijn ons net zo duidelijk te zien als het huis aan de overkant van je straat. Jullie zullen alles wat er in jullie zonnestelsel en melkwegstelsel bestaat, kunnen zien. Jullie zijn zo dichtbij en we zijn zo blij met de gemaakte vorderingen en jullie vermogen om zo snel zoveel Licht te absorberen. Vanaf beneden moedigen we jullie aan en wachten we erop van jullie gezelschap te kunnen genieten. We zijn klaar om jullie in onze huizen te ontvangen en je fysiek met onze armen te omhelzen. We wachten en bidden voor jullie toetreding tot ons rijk van Licht. Ik ben Mikos die namens de burgers van Catharia tot jullie spreekt.
Nederlandse vertaling: Rob & Marja
Op de website van Dianne Robbins, www.diannerobbins.com, krijgt u een overzicht van al haar boeken, deze kunt u ook direct bij haar bestellen.
Ook is er een mogelijkheid om de regelmatige boodschappen gratis te beluisteren.

 

In het Nederlands vertaalde boeken van Dianne Robbins zijn ook te koop bij Amazon