De Hoge Raad van Orion “Waar Streef Je Naar om te Belichamen?”

De Hoge Raad van Orion

“Waar Streef Je Naar om te Belichamen?”

25 Mei 2014 / Holly Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Wat is het waar je naar streeft om te belichamen?

Wij gebruiken speciaal deze woorden van “naar streeft om te belichamen”, in plaats van wat het is dat je wenst, omdat, in jullie wereld in deze tijd, het wensen ernaar neigt om meer over de dingen in jullie wereld te gaan. Je wenst een betere baan, een betere baas, een andere partner, een meer liefdevolle ervaring, meer geld, minder stress, gelukkigere kinderen, wat het ook is dat het zou kunnen zijn. Want in ieder van deze menselijke wensen daar is een ongezien, onuitgesproken begrip dat wanneer deze dingen op hun plaats zijn je iets anders zult hebben: een vredige gemoedstoestand, minder stress, een grotere ervaring van liefde. Deze hogere niveau emoties hoeven niet op de voorgrond van jouw wensen te zijn, want je kijkt naar de wensen vanuit het gezichtspunt om jouw levensomstandigheden te veranderen. Niettemin zouden wij daaraan voorbij willen suggereren, als wij je vragen, “Wanneer deze dingen op hun plaats zijn, wat is het dat jouw leven zal belichamen waarvan je voelt dat het niet in deze tijd belichaamd is?”

Dus, om te graven achter jouw menselijke wensen, dieper daaraan voorbij te gaan, te kijken naar deze hogere niveau menselijke kwaliteiten waar je echt naar hunkert. Dat hunkeren komt vanuit jouw Zielniveau; jouw Zielniveau van het wensen om tot uitdrukking gebracht te worden als deze belichamingen van vreugde, vrede/vreedzaamheid, liefde, vertrouwen, begrip. Deze zijn de kwaliteiten waar jouw Ziel het voor uitschreeuwt om in jouw menselijke ervaring te bezielen via jouw wensen, via jouw menselijke ervaring. Te begrijpen dat jouw menselijke conditie, zo je wilt, niet dat naar jou toe zal brengen wat jouw Ziel jou vraagt om in deze tijd te belichamen.

Wij gaan terug naar onze oorspronkelijke vraag en zeggen, “Wat is het dat je in jouw leven in deze tijd wenst te belichamen? Wat is er voorbij jouw menselijke wensen? Wat is dat einddoel van deze menselijke wensen?” Als je begint te werken met en begint te identificeren wat deze menselijke wensen zijn en dan voorbij de menselijke wensen naar de Zielniveau belichaming kijkt, verbind je daar dan mee. Wat wij je gaan vragen om allereerst te doen is, omhels jouw besef van wat die belichaming zou kunnen zijn. Misschien is het het Vertrouwen in de goedheid van de wereld of het Vertrouwen dat de dingen welzeker uitwerken op de manier waarop zij op Zielniveau bedoeld zijn, ondanks wat jouw menselijke ervaring is. Misschien is het deze nooit eindigende verbinding, een blijvend besef, van de bestendigheid van Liefde in je leven, ondanks de externe verschijningsvormen. Misschien is het dat bruisende bubbelen van Vreugde dat altijd daar binnenin jou is, waar jij, in een ogenblik, je aan kunt verbinden, door slechts jouw besef ernaar toe te trekken.

Wanneer je deze kwaliteiten eenmaal identificeert waarvan jouw Ziel jou vraagt deze te belichamen, op dit punt in de tijd, wat wij dan van jou vragen om te doen is om gewoon dat besef toe te staan om voor jou op dit moment in de tijd aanwezig te zijn. In plaats van uit te reiken en te worstelen erop te hopen, op een moment in de tijd, vang de Vreugde gedurende een voorbijgaand moment, vertrouw gedurende een voorbijgaand moment, houd er gedurende een voorbijgaand moment van… Wat als je gewoon jouw weg voelt in/naar het besef van de belichaming van elke en iedere van deze kwaliteiten welke jouw Ziel momenteel voor jou wenst om te belichamen?

Wat als je jouw besef trekt naar de essentie van Liefde dat altijd op het Zielniveau bestaat, en dat je niet zoekt naar het bewijs ervan in de wereld om jou heen? Wat als je besluit te vertrouwen op de stroom van de natuur en het universum op een manier die jouw menselijke ervaring trotseert? Zelfs wanneer jouw verstand met jou begint te redetwisten omdat het een zeer grote stapel aan “bewijs” heeft voor het tegendeel, en jij vastberaden vasthoudt aan het idee om voor Vertrouwen te kiezen, wetende dat het daar is ondanks het bewijs in jouw menselijke bestaan. Als je begint om gewoon jouw besef naar deze hogere niveau kwaliteiten te trekken die jouw ziel jou vraagt om te belichamen op dit punt in de tijd, wetend en erop vertrouwend dat het een fundamentele energie binnenin jouw is, dan zal je beginnen in jouw leven bewijs ervan tevoorschijn te zien komen. Gaat dit allemaal in één keer gebeuren; en al deze menselijke ervaringen waarvan je derhalve wenst dat zij in een moment zullen verdwijnen, kunnen zij ogenblikkelijk verdwenen zijn? Zeer waarschijnlijk niet. Maar als jij je verbindt met deze momenten van wat jouw Ziel aan jou vraagt om te belichamen, rimpelen zij zeer snel naar buiten uit en kan je er steeds meer bewijs van gewaarworden.

Want begrijp dat in de kern van onze boodschap vandaag het begrip is dat waar je waarlijk naar streeft niets van doen heeft met de menselijke ervaringen die je hebt. Op te houden te kijken naar de menselijke levenservaringen als bewijs van waar jij op een spirituele reis of in een spirituele schaal bent zou behulpzaam zijn. Want dat waar je naar streeft om te belichamen wordt niet altijd eerst in het menselijke rijk bewezen. Als je het belichaamt, dan komt het in het menselijke rijk tevoorschijn, in plaats van te hopen dat het menselijke rijk er eerst mee voor de dag komt, daarom is het dan dat je het kunt belichamen. Dus wij verhangen de bordjes aangaande dit idee dat als jij je met de waarheid van jouw Ziels expressie in jouw menselijke leven verbindt, door het eenvoudig toe te staan dat het aanvankelijk waar zou kunnen zijn, is het dan dat het uitstroomt om in de menselijke ervaringen te manifesteren.

Wat als je slechts voor zelfs één dag besloot om niet het bewijs in jouw menselijke ervaring te gebruiken als een oordeel over de waarheid van jouw Zielniveau? Wat als jij, op jouw menselijke niveau, jezelf een pauze gaf en ophield jouw menselijke ervaringen te be/veroordelen in termen van spirituele en Zielniveau “falen”.

Je zou verrast zijn over de inzichten en de verschuivingen die je zult voelen als je dit begint uit te oefenen, eerst één dag, en dan de volgende, en dan de volgende. Totdat je vele dagen aaneengeregen had waar je de kans hebt om jouw besef naar deze waarheden te brengen die bestaan en daar zijn ondanks het tegenstrijdige bewijs in jouw alledaagse menselijke leven.

Wij zullen dit meer gaan adresseren want dit is een zeer groot onderwerp. In de tussentijd, en zoals altijd, vraag ons om hulp en wij zullen daar in een tel zijn, op de manier welke voor jou het meest passend is, je altijd helpend om het spotlicht te draaien van wie jij bent op jouw Zielniveau waarheid.

Ben Gezegend.

Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood
This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.

Channel: Holly Hawkins Marwood

www.AkashaHealingStudio.com